Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde se ukrývali Izraelité před Midjánci, kteří je napadli? V JESKYNÍCH, V HORÁCH 2. Co udělal Gedeón, když zůstal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde se ukrývali Izraelité před Midjánci, kteří je napadli? V JESKYNÍCH, V HORÁCH 2. Co udělal Gedeón, když zůstal."— Transkript prezentace:

1 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde se ukrývali Izraelité před Midjánci, kteří je napadli? V JESKYNÍCH, V HORÁCH 2. Co udělal Gedeón, když zůstal sám? ZATROUBIL NA POLNICI 3. O co prosil Gedeón Hospodina? O ZNAMENÍ – GEDEONOVO ROUNO 4. Hněval se Hospodin na Gedeóna? NE 5. Jak se jmenovali synové Izáka? EZAU A JÁKOB (JAKUB)

2 4. Midjánci byli poraženi

3 " Potřebujeme Hospodinovu pomoc. Bez něho nic nedokážeme. Na čí straně je Hospodin, tam je i síla a moc, ať je protivníků mnoho nebo málo."

4 Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup do tábora se svým mládencem Púrou. Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora.“ Gedeón sestoupil se svým mládencem Púrou k vojenským hlídkám na pokraji tábora. Midjánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Sdc 7,9-12 „Ihned sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Té noci mu Hospodin poručil…

5 „Vstaňte! Hospodin vám vydal do rukou tábor Midjánců!“ Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánů pochodně. Poručil jim: „Sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora, a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte: ‚Za Hospodina a za Gedeóna!‘“ Tři oddíly najednou zatroubily na polnice a rozbily džbány; do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili, a zvolali: „Meč za Hospodina a za Gedeóna!“ Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Sdc 7,16-21

6 „Neděkujte mi. Poděkujte Hospodinu. On vás vysvobodil, abyste zase byli šťastní."

7 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Gedeon měl vysvobodit Izraelce z rukou Midjánců. Na koho nejvíce spoléhal, že mu pomůže? 2. Gedeon s muži obklíčil tábor Midjanců tiše ve dne. Ano nebo ne? 3. Co si muži nesli s sebou, aby mohli bojovat? 4. Co křičeli při napadení Midjánců? 5. Kolik synů měl Jákob?

8 Římskokatolická farnost Hnojník září 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Kde se ukrývali Izraelité před Midjánci, kteří je napadli? V JESKYNÍCH, V HORÁCH 2. Co udělal Gedeón, když zůstal."

Podobné prezentace


Reklamy Google