Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty Odklon od víry k rozumu, od církevních dogmat k vědeckému poznání, od fanatismu k toleranci. Vzdělanci proti víře v církevní pravdy kladou důraz na vlastní poznání, vlastní rozum podrobující kritickému soudu přírodu, společnost i Boha. Rozum ale Boha z myšlení filozofů nevytěsnil zcela, spíše posunul do role prvotního „hybatele světa“.

3 Charles Louis Montesquieu 1689-1775 Francouzský spisovatel, historik, filozof, sociolog a politolog, osvícenec, kritik královského absolutismu. Snažil se objasnit původ státu, povahu zákonů, vypracoval projekt politického systému, kde by přirozená práva člověka - osobní svoboda a rovnost před zákonem, byla spolehlivě chráněna před despotismem. Hlavní moc ve státě mají mít podnikatelé a liberální šlechta. Základem konstituční monarchie je dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní.

4 Dílo:  O duchu zákonů – nástin občanské společnosti, zákony jsou nutné vztahy, vyplývají z povahy věcí, všechno má své zákony - zvířata, člověk - je řízen neměnnými zákony  Úvahy o příčinách velikosti a úpadku Římanů  Perské listy - satira společnosti a státu, srovnává Francii s orientální despocií

5 Francouzský spisovatel, básník, myslitel, humanista, encyklopedista. Protinábožensky orientovaný odpůrce absolutismu. Nevytvořil ucelený filozofický systém, ale jeho eseje a publicistika významně ovlivňovaly veřejné mínění. „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ „K poznání docházíme zkušeností.“ Francois Marie Arouet - Voltaire 1694-1778

6 Dílo:  Anglické listy - kritika zkorumpované vlády,  Pojednání o snášenlivosti - kritika náboženských dogmat  Esej o mravech a duchu národů - založil novou disciplínu - filosofii dějin  Filosofické listy,  Základy Newtonovy filosofie (1738);  Filosofický slovník (napsán formou esejů)

7 Byl francouzský filozof, spisovatel, sociální teoretik. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti. Průkopník rovnosti a občanských práv, hlásá návrat k přímé demokracii. Byl proti velkému soukromému vlastnictví, lid by měl být svrchovaným vládcem ve své zemi, přichází s myšlenkou společenské smlouvy mezi lidem a panovníkem – panovník slíbí lidu, že bude vládnout moudře a spravedlivě, a lid slíbí, že se proti němu nebude bouřit. V pedagogice chce respektovat věkové a individuální zvláštnosti dětí. Jean Jacques Rousseau 1712-1778

8 Dílo:  Pojednání o původu a příčině nerovnosti mezi lidmi – kritika soukromého vlastnictví, člověk chce jen majetek a nežije v souladu s přírodou  O společenské smlouvě  Emil čili o výchově - pedagogický román, důraz na vliv výchovy na vývoj jedince  Rozprava o vědách a rozumu  Nová Heloisa

9 Francouzský osvícenecký spisovatel a filozof. Zabýval se mnoha vědními obory – filosofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou. Hájí osvícenou monarchii, za nástroj pokroku považuje rozum a vědu. Byl vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filozofů, sdružených k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Denis Diderot 1713-1784

10 Posláním Encyklopedie bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla v 28 svazcích v letech 1751-1772. Protože byla potenciálně nebezpečná pro šlechtu i církev, některé svazky byly zakázány. Encyklopedie byla určená pro vzdělávání širokých mas veřejnosti, poskytovala informace z rozličných oblastí (přírodověda, historie, umění, filosofie). Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel.

11 Osvícenský absolutismus Část aristokracie se uzavřela do svého vlastního elegantního a lehkomyslného světa a jen někteří panovníci začali naslouchat filozofům a pod jejich vlivem uskutečňovat reformy svých říší. Vznikl osvícenecký absolutismus. Tam, kde vládnoucí vrstvy nepochopily nutnost změn, došlo k revolucím, které je smetly. Marie TerezieJosef II.

12 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: Sochrová, Marie: Dějepis II v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 „cs.wikipedia.org“ „obrázky.cz“ Dej 2 Osvícenství


Stáhnout ppt "Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google