Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠablonaIII/2číslo materiálu397 Jméno autoraMgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník1. ročník Datum vytvoření20.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠablonaIII/2číslo materiálu397 Jméno autoraMgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník1. ročník Datum vytvoření20.11.2013."— Transkript prezentace:

1 ŠablonaIII/2číslo materiálu397 Jméno autoraMgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník1. ročník Datum vytvoření20.11.2013

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Látkové množství, hmotnostní zlomek Předmět:Chemie Anotace: Prezentace je věnována základním výpočtům v chemii. Žáci se seznámí s výpočtem látkového množství a hmotnostním zlomkem. Žáci používají základní výpočtové vzorce, uvádějí rozdíl mezi relativní atomovou a molekulovou hmotností. Součástí prezentace jsou řešené příklady na procvičení probírané látky. Klíčová slova:Hmotnostní zlomek, látkové množství, Avogadrova konstanta, relativní atomová a molekulová hmotnost. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Látkové množství Hmotnostní zlomek

4 Látkové množství n udává množství částic v látce označení n základní jednotkou je mol 1 mol je počet částic, které jsou obsaženy ve 12 gramech nuklidu uhlíku 6 12 C počet částic v jednom molu udává Avogadrova konstanta N A =6,023  1023 mol -1

5 Výpočet z Avogadrovy konstanty pokud známe množství částic, jsme schopni vypočítat látkové množství podíl počtu částic ku Avogadrově konstantě

6 Relativní atomová hmotnost A r udává hmotnost jednoho molu látky složené z týchž atomů hodnoty jsou uvedeny v periodické tabulce prvků označení A r jednotky g  mol -1 př: ▫A r (Na)= 22,98977 g  mol -1 ▫A r (Sn)= 118,69 g  mol -1

7 Relativní molekulová hmotnost M r udává hmotnost jednoho molu látky složené z týchž molekul součet jednotlivých relativních molárních hmotností atomů označení M r stejné jednotky jako relativní atomová hmotnost ! pozor na dvouatomové molekuly ! ▫F 2, Br 2, O 2, H 2, N 2 …

8 příklady výpočtu relativních molárních hmotností: ▫M r (NaCl)=  1* A r (Na)+1* A r (Cl)= 22,99+35,45=58,44 g  mol -1 ▫M r (K2O)=  2* A r (K)+1* A r (O)= 2*39,1+1*16=94,2 g  mol -1 ▫M r (K2(SO4))=  2* A r (K)+1* A r (S) +4* A r (O)= 2*39,1+32+4*16=174,2 g  mol -1 ▫M r (Ca(NO3)2)=  1* A r (Ca)+2* A r (N) +6* A r (O)= 1*40+2*14+6*16=164 g  mol -1

9 Výpočet látkového množství pomocí relativní molární hmotnosti k výpočtu je třeba znát o jakou látku se jedná ▫určíme její relativní atomovou nebo molární hmotnost hmotnost dané látky ▫n látkové množství  mol  ▫M relativní atomová hmotnost  g  mol-1  ▫m hmotnost  g 

10 Hmotnostní zlomek w udává, jaký hmotnostní díl z celkové hmotnosti soustavy látka tvoří výsledek se vyjadřuje v procentech podíl dvou hmotností ▫hmotnosti celého roztoku m a hmotností dílu m A

11 Příklad 1) Určete látkové množství vzorku, který obsahuje 18  10 23 částic. zápis: ▫N= 18  10 23 částic ▫n= ? mol výpočet:

12 Příklad 2) Určete hmotnost 1,5 mol pentahydrátu síranu měďnatého. zápis: ▫pentahydrát síranu měďnatého ▫n= 1,5 mol ▫m= ? g výpočet: ▫M r (CuSO4  5 H2O)=1* A r (Cu)+1* A r (S) +4* A r (O) +10*A r (H) +5* A r (O)= 1*63,55+1*32,07+4*16+10*1,08+5*16=250,35 g  mol -1

13 Příklad 3) Určete hmotnostní zlomek cukru v coca-cole. V půl litrové láhvi o hmotnosti 525 g je obsaženo 53 g cukru. zápis: ▫m roztok = 525 g ▫m cukr = 53 g ▫w cukr = ? % výpočet:

14 Použitá literatura BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno: DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1. BLAŽEK, Jaroslav; FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235- 104-4.


Stáhnout ppt "ŠablonaIII/2číslo materiálu397 Jméno autoraMgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník1. ročník Datum vytvoření20.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google