Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAPOJENÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V PROJEKTU RIS A VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE David Mareček Koordinátor projektu RIS, odbor strategického rozvoje kraje, Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAPOJENÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V PROJEKTU RIS A VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE David Mareček Koordinátor projektu RIS, odbor strategického rozvoje kraje, Krajský."— Transkript prezentace:

1 ZAPOJENÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V PROJEKTU RIS A VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE David Mareček Koordinátor projektu RIS, odbor strategického rozvoje kraje, Krajský úřad Zlínského kraje Konference „Regionální inovační strategie Zlínského kraje a rozvoj meziregionální spolupráce v inovacích

2 Proč jsou do projektu RIS zapojeni zahraniční partneři: Požadavek EU – nutná podmínka pro projekty realizované z 6. rámcového programu pro vědu a výzkum Získávání zkušeností z jiných regionů Evropy, konzultace k připravované strategii, informace o inovačním prostředí v celoevropském měřítku Vytváření vazeb pro další aktivity Zlínského kraje v budoucím období a vazby pro spolupráci dalších subjektů (včetně podnikatelů) SITUACE NA ZAČÁTKU REALIZACE PROJEKTU RIS

3 Technologické parky regionu Castilla y León (Španělsko) Region Piemonte (Itálie) Poradenská společnost PERA Innovation (Velká Británie) Procesní konzultační společnost Infyde (Španělsko) ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI V PROJEKTU RIS

4 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE organizace jednoho z nejaktivnějších regionů v EU v oblasti podpory inovací, která má bohaté zkušenosti s tvorbou RIS a uplatňováním konkrétních kroků k jejímu naplňování Velká autonomie regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a realizace RIS již od roku 1997 V projektu kromě zástupců Technologických parků aktivně zapojen také člověk z úřadu regionální vlády regionu Castilla y León, zodpovědný za přípravu RIS a koordinaci spolupráce dalších subjektů v regionu Technologické parky regionu Castilla y León (Španělsko)

5 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE PŘÍNOS PRO PROJEKT RIS: Popis modelu fungování technologických parků a dosažení úspěšného rozvoje Získání představy o praktické realizaci inovační strategie (financování, proces aktualizace, zapojení různých subjektů) Inspirace pro budoucí období týkající se vyjednávání o finančních prostředcích fondů EU pro region (který již není od roku 2007 v kategorii regionů získávajících masivní podporu Získání kontaktů na společnosti zasídlené v technologických parcích, univerzity a další subjekty podporující investice v regionu Castilla y León Náměty pro možnou budoucí spolupráci na úrovni samospráv, akademického i podnikatelského sektoru Technologické parky regionu Castilla y León (Španělsko)

6 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE partnerský region Zlínského kraje – spolupráce v nejrůznějších oblastech, v oblasti podpory inovací patří Piemonte mezi nejlepší evropské regiony, čemuž napomáhá také propracovaný a provázaný systém podpůrných institucí k rozvoji podnikání a inovací, úspěšně fungující síť několika technologických parků efektivní spolupráce subjektů v oblasti výzkumu a vývoje s akademickým sektorem a orientace na podnikatelskou sféru Regionální samospráva regionu Piemonte (Itálie)

7 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE PŘÍNOS PRO PROJEKT RIS: Ukázka praktických příkladů fungování podpůrné infrastruktury pro inovace – podnikatelský inkubátor, technologické parky (Environmentální park), agentura Finpiemonte Získání informací o konkrétních aktivitách spolupráce mezi světovými firmami a akademickým sektorem v Turíně (Microsoft Innovation Centre) Seznámení se s modelem provázanosti subjektů podílejících se na podpoře inovací v regionu Piemonte a modelem dalších podpůrných aktivit při spolupráci veřejného, akademického a podnikatelského sektoru Získání kontaktů na konkrétní subjekty pro navázání možné budoucí spolupráce v oblasti inovací i v dalších oblastech Regionální samospráva regionu Piemonte (Itálie)

8 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE Úspěšná firma, jejíž úspěch a zisk závisí na efektivní pomoci podnikatelům v inovačních procesech Globalizovaná společnost s více než 30 pobočkami po celé Evropě, v USA a v jihovýchodní Asii Velké zkušenosti s využíváním nástrojů EU (6. rámcový program) a dalšími programy podporujícími inovace V projektu zapojen ředitel divize Business International, který je osobně angažován v podpoře firem při zapojení do inovačního procesu Poradenská společnost napomáhající inovacím zejména MSP (Velká Británie)

9 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE PŘÍNOS PRO PROJEKT RIS: Popsání přístupů k podpoře inovačního procesu, prezentace modelů podpůrné infrastruktury a možností financování inovací firem Ukázka úspěšných příkladů zrealizované inovace v různých zemích Evropy Nabídka firmám Zlínského kraje stát se partnerem mezinárodních projektů v oblasti vývoje nových produktů předkládaných do 7. rámcového programu V červnu 2007 se uskutečnil seminář a individuální pohovory pracovníků PERA se 17 firmami, záastupci 2 klastrů a zástupci UTB ve Zlíně 8 společností bylo doporučených pro zapojení do konkrétních projektů, 4 firmy jsou začleněny v předložených projektech Pilotní aktivita v rámci realizace RIS, na níž chceme v budoucnu navázat Poradenská společnost napomáhající inovacím zejména MSP (Velká Británie)

10 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE Společnost, která se specializuje na definice a rozběh regionálních rozvojových strategií a napomáhala tvorbě desítek inovačních strategií v různých regionech Evropy Nabídka konzultací k metodologii, expertní hodnocení výstupů, popis příkladů nejlepší praxe atd. Příprava dalších projektů v oblasti inovací a hledání partnerů v rámci Evropy Procesní konzultační společnost Informacion y Dessarollo (Španělsko)

11 ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ A PŘÍSPĚVEK K RIS ZLÍNSKÉHO KRAJE PŘÍNOS PRO PROJEKT RIS: Spolupráce se Zlínským krajem již ve fázi přípravy projektu RIS – poskytnutí konzultací k záměru projektu, pomoc se zpracováním některých částí projektu a začlenění partnera Technologické parky Castilla y León do projektu V projektu probíhaly schůzky a e-mailové konzultace s odborníky společnosti Infyde ke zpracovávaným výstupům a podobě dokumentu RIS a Akčnímu plánu Kromě projektu RIS se Infyde obrací na Zlínský kraj s nabídkami účasti v dalších projektech, např. v oblasti tvorby mezinárodních klastrů (projektový záměr Metaltech v oblasti strojírenství) Procesní konzultační společnost Informacion y Dessarollo (Španělsko)

12 DALŠÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Kromě partnerů přímo zapojených v projektu RIS měl Zlínský kraj možnost v rámci sítě Inovačních regionů Evropy (IRE – Innovating Regions of Europe) účastnit se metodologických workshopů RIS, kde získával zkušenosti dalších evropských regionů Zlínský kraj se také jako partner zapojil do mezinárodních projektů navazujících na tvorbu RIS. Jedná se o projekty: COGNAC – porovnávání nástrojů na podporu inovací a hledání modelu přenositelnosti nejlepší praxe mezi jednotlivými regiony – partneři z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska, Bulharska, Španělska a ČR SupPolicy – srovnávání výsledků regionů a tvorba doporučení pro efektivní politiky podpory inovací – partneři z Itálie, SRN, Estonska, Španělska a ČR

13 DALŠÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Významným partnerem při zapojení do mezinárodních projektů je kancelář Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu – kontakty s dalšími regiony, lobbying u evropských institucí, podpora při řešení administrativních záležitostí projektů financovaných z EU Zájem o další navazování spolupráce – v oblasti inovací neřešit jen srovnání regionů a diskuse o příkladech nejlepší praxe, ale je nutné hledat přímé efekty pro podnikatelskou sféru – chceme využít: Možnosti OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, OP Přeshraniční spolupráce a další zdroje (7. RP, Eurostars) Stávajících kontaktů získaných v projektech RIS, COGNAC, SupPolicy a v rámci sítě Inovačních regionů Evropy Odstranění hranic se Slovenskem (Schengenský prostor) a snazší možnost společných projektů s Trenčianským krajem (který také tvoří RIS) Partnerských regionů Zlínského kraje, orientace na zajímavé teritorium regionu Shandong v Číně (v rámci pilotní akce RIS bylo zmapováno inovační prostředí tohoto regionu)

14 David Mareček Koordinátor projektu RIS, odbor strategického rozvoje kraje, Krajský úřad Zlínského kraje david.marecek@kr-zlinsky.cz tel.: +420 577 043 413 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ZAPOJENÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ V PROJEKTU RIS A VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE David Mareček Koordinátor projektu RIS, odbor strategického rozvoje kraje, Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google