Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní moduly portálu Czech POINT Ing. Pavel Šafařík Ing. Dana Buriánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní moduly portálu Czech POINT Ing. Pavel Šafařík Ing. Dana Buriánková."— Transkript prezentace:

1 Základní moduly portálu Czech POINT Ing. Pavel Šafařík Ing. Dana Buriánková

2 Přehled témat Základní filosofie Czech POINTu Práce s jednotlivými rejstříky Praktická cvičení

3 Filozofie Czech POINTu Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy Obíhají data, ne lidé Logo = brýle do budoucnosti

4 Výhody Czech POINTu Rychlost a kvalita služeb Jednoduchost Nonstop provoz Finanční úspory Transparentnost procesů a rozhodování

5 Kontaktní místa CzP (počet k 03/2011) Úřady – 5 103 Česká pošta - 968 Hospodářská komora - 51 Notáři - 426 Zahraniční zastupitelství – 39 Celkem kontaktních míst CzP – 6 587

6 Kontaktní místa CzP (vydaných výpisů k 2007 – 2009) 2007200820092010Celkem Katastr nemovitostí (KN)283792304063496654417041050154 Obchodní rejstřík (OR)24144150791250641327225752801 Živnostenský rejstřík (ŽR)13387656316665535796017 Rejstřík trestů (RT)05956157126637901182098396 Centrální registr řidičů (BODY)0010474485442190186 Systém kvalifikovaných dodavatelů (SKD)004512807012582 Konverze dokumentů (KD)0011194 22388 Žádost o zřízení datové schránky (DS)001594491179107123 Ostatní (Ostatní)00207422774351 Celkový součet:5386198446814831031813789 4004535

7 Služby poskytované CzP Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Rejstříku trestů Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z bodového hodnocení řidiče Výpis ze Živnostenského rejstříku Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Modul autovraků ISOH Výpis z Insolvenčního rejstříku

8 Správní poplatky Zák. č. 81/2006 Sb., do sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, doplněno do položky 3 nové písmeno d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku“. novela zákonem č. 269/2007 Sb., zvýšila na 100 Kč za první a 50 Kč za každou další vydávanou stránku od 1.1.2008

9 Správní poplatky II SPRÁVNÍ POPLATEK = DAŇ SPRÁVCE POPLATKU = SPRÁVCE DANĚ Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90% z částky podle písmene d) této položky. (zákon č. 269 /2007 Sb., od 1.1.2008)

10 Přihlášení do Czech POINTu https://www.czechpoint.cz. https://edu.czechpoint.cz. autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla

11 Obchodní rejstřík 1 OR - Veřejný seznam obsahující zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Od r. 1992, eviduje např.: Existující společnosti Nadace a nadační fondy Majitele bytových jednotek Obecně prospěšné společnosti

12 Obchodní rejstřík 2 Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu http://www.justice.czhttp://www.justice.cz - vyhledávání podle názvu firmy, jména

13 Rejstřík trestů RT eviduje pouze osoby pravomocně odsouzené v ČR i cizině, tedy ty, u kterých proběhlo soudní trestní řízení. Vydáván pouze na základě písemné žádosti, osobě, které se týká, nebo zmocněnci s ověřenou plnou mocí. Podepsaná písemná žádost se archivuje, rovněž plná moc (6 let).

14 Bodové hodnocení osob Vydávání ověřeného výpisu z bodového hodnocení řidiče (Centrální registr řidičů) Žadatel – ten, koho se výpis týká popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí Platný průkaz totožnosti (OP, cestovní pas) – ověření platnosti

15 Katastr nemovitostí KN - Soubor údajů o nemovitostech v ČR včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. CzP poskytuje pouze výpisy, ne snímky z katastrálních map. Žádat může anonymní žadatel, výpis částečný nebo úplný. http://nahlizenidokn.cuzk.cz

16 Insolvenční rejstřík zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení Informace o probíhajících insolvenčních řízeních Vyhledání podle IČO nebo podle osobních údajů Eviduje pouze řízení po 1.1.2008

17 Seznam kvalifikovaných dodavatelů Vydávání ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Prokazování splnění kvalifikace u veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Žadatelem může být česká nebo zahraniční organizace

18 Živnostenský rejstřík 1 ŽR obsahuje zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům uváděným v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu http://www.rzp.cz

19 Živnostenský rejstřík 2 Terminál CzP umožňuje: Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání/přijetí žádosti o koncesi Další ohlášení živnosti/další žádosti o koncesi nebo změna rozhodnutí o udělení koncese Oznámení změny údajů – předmět podnikání, nahlášení provozovny

20 Živnostenský rejstřík 3 – elektronické podání Podání FO, PO Žadatel registrován na portále Hospodářské komory Ověření totožnosti –OP,cestovní pas,povolení k pobytu Podavatel sdělí číslo identifikačního tiketu, údaje se automaticky přenesou do otevřeného formuláře Zadání výše správního poplatku

21 Živnostenský rejstřík 4 – elektronické podání Výběr ŽÚ Převzetí příloh, zadání počtu příloh Tisk formuláře, pracovník - kontrola jména, příjmení, rodného čísla s osobním dokladem, Žadatel zkontroluje a podepíše Tisk potvrzení o doručení podání – dvojmo, zjednodušený daňový doklad

22 Živnostenský rejstřík 5 - elektronické podání Obsluha CzP orazítkuje a podepíše Žadatel – zjednodušený daňový doklad, potvrzení o doručení podání Druhé vyhotovení potvrzení se připojí k dokumentu + přílohy Odeslat na ŽÚ co nejdříve – běží 5ti denní lhůta

23 Živnostenský rejstřík 6 - podání v listinné formě Podání FO, PO Ověření totožnosti –občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu Podavatel předloží vyplněný formulář Obsluha CzP přepíše pouze požadované údaje Ověří totožnost žadatele Ke kterému ŽÚ podání směřuje

24 Živnostenský rejstřík 7 - podání v listinné formě Shodnost jména, příjmení, rodného čísla žadatele na formuláři s průkazem totožnosti, připojí přílohy, Podpisy žadatele na dokumentu v předtisku „Podpis ohlašovatele/žadatele“ Další postupy obdobně jako u elektronické formy podání

25 Modul autovraků ISOH Informační systém je určen pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků Provozovatelé mají povinnost se do IS zapojit CP realizuje tyto druhy zápisů: - registrace a vydání přístupových údajů - změny v přiřazení provozoven uživ. účtům - vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

26 Další informace www.egoncentrum.cz www.czechpoint.cz ELEV - http://elev.institutpraha.cz/regman/moravs katrebova.html http://elev.institutpraha.cz/regman/moravs katrebova.html eGON centrum Moravská Třebová http://www.mtrebova.cz/egon-centrum- moravska-trebova http://www.mtrebova.cz/egon-centrum- moravska-trebova OIC – Jana Zřídkaveselá – 461 353 005

27 ČÚZK Žádost o založení zákaznického účtu http://www.czechpoint.cz Pro kontaktní místa – Dokumenty ke stažení Nastavení účtu v administraci Czech POINT

28 Důležité odkazy http://www.czechpoint.czhttp://www.czechpoint.cz – základní informace (FAQ – dotazy a odpovědi) https://www.czechpoint.czhttps://www.czechpoint.cz – přihlášení k aplikaci CzP – ostrá databáze http://nahlizenidokn.cuzk.cz/http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – KN http://www.justice.cz/http://www.justice.cz/ – OR http://www.rzp.cz/http://www.rzp.cz/ – RŽP http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ – ARES

29 Děkujeme za pozornost eGON centrum Moravská Třebová http://www.mtrebova.cz/egon-centrum-moravska-trebova Ing. Pavel Šafařík Ing. Mgr. Dana Buriánková Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, Dis.


Stáhnout ppt "Základní moduly portálu Czech POINT Ing. Pavel Šafařík Ing. Dana Buriánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google