Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní moduly portálu Czech POINT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní moduly portálu Czech POINT"— Transkript prezentace:

1 Základní moduly portálu Czech POINT
Ing. Pavel Šafařík Ing. Dana Buriánková Chtěl bych vás přivítat na kurzu …, který pro vás připravilo eGON centrum v Moravské Třebové Dovolte mi, abych se představil Vzdělávání připravované eGON centrem je jednou z části projektu implementace eGovernmentu na území ORP (MTJ) Projekty eGovernmentu: CP v obcích realizováno ve všech 32 obcích MTJ Zahájení provozu ISDS Projekt vzdělání – 150 kurzů 1000 účastníků Technologická centra a spisová služba – výběrové řízení na TC a ESS – připravíme školení na datové úložiště a spisová služba pro obce regionu Nasazení základních registrů veřejné správy ? Otázka kdy budou připravené Školení produktům MS office – Word a Excel (2-3 denní) a PowerPoint (1 denní) (určeno i pro školy a organizace) Organizace kurzu – 8 vyuč. hodin, 45 minut, materiály (prezentace, návody ke 3 základním výpisům), přestávky dle potřeby, WC, káva Více praxe – méně teorie

2 Přehled témat Základní filosofie Czech POINTu
Práce s jednotlivými rejstříky Praktická cvičení Základní filosofie Czech POINTu: Minulý kurz – Základy práce s portálem CP a administrace Administrativní bezpečnost – administrativní a režimová, ochrana HW a periferií, bezpečnost programů, bezpečnost dat a komunikačních cest, fyzická bezpečnost, kontroly dodržování předpisů, napadení IS, ochrana spisové agendy Požadavky na SW a HW Certifikáty Správní poplatky - č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, novela zákonem č. 269/2007 Sb., zvýšila na 100 Kč za první a 50 Kč za každou další vydávanou stránku od Administraci systému – nastavení role vkladatele a administrátora Práce s jednotlivými rejstříky – základ teorie (zbytek v e-learningu) práce v prostředí CP Nebude to pro vás jednoduché – výpisů nebude mnoho a pokaždé to bude pro vás nové – podpora ze strany eGON centra (jediný úřad ve Svitavském okrese, který školí) Praktická cvičení – připravili jsme pro vás příklady

3 Filozofie Czech POINTu
Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy Obíhají data, ne lidé Logo = brýle do budoucnosti Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

4 Výhody Czech POINTu Rychlost a kvalita služeb Jednoduchost
Nonstop provoz Finanční úspory Transparentnost procesů a rozhodování Co vám to přinese: Uznání ze strany občanů a prestiž pro obec, že službu poskytujete Občané nebudou muset nikam jezdit Některé výstupy využijete pro vlastní práci (z moci úřední – RT a konverze dokumentů)

5 Kontaktní místa CzP (počet k 03/2011)
Úřady – 5 103 Česká pošta - 968 Hospodářská komora - 51 Notáři - 426 Zahraniční zastupitelství – 39 Celkem kontaktních míst CzP – 6 587

6 Kontaktní místa CzP (vydaných výpisů k 2007 – 2009)
2007 2008 2009 2010 Celkem Katastr nemovitostí (KN) 28379 230406 349665 441704 Obchodní rejstřík (OR) 24144 150791 250641 327225 752801 Živnostenský rejstřík (ŽR) 1338 7656 31666 55357 96017 Rejstřík trestů (RT) 595615 712663 790118 Centrální registr řidičů (BODY) 104744 85442 190186 Systém kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 4512 8070 12582 Konverze dokumentů (KD) 11194 22388 Žádost o zřízení datové schránky (DS) 15944 91179 107123 Ostatní (Ostatní) 2074 2277 4351 Celkový součet: 53861 984468 4 hlavní výpisy – KN, OR, RT, BODY – ostatní si ukážeme a podle času probereme U ostatních služeb je možné využít konzultace a poradenství Jany Zřídkaveselé, E-learning bude přístupný do konce září 2012

7 Služby poskytované CzP
Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Rejstříku trestů Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z bodového hodnocení řidiče Výpis ze Živnostenského rejstříku Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Modul autovraků ISOH Výpis z Insolvenčního rejstříku Autorizovaná konverze dokumentů – Služby a agendy Datové schránky – – rejstřík trestu a konverze z moci úřední

8 Správní poplatky Zák. č. 81/2006 Sb., do sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, doplněno do položky 3 nové písmeno d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku“. novela zákonem č. 269/2007 Sb., zvýšila na 100 Kč za první a 50 Kč za každou další vydávanou stránku od Správní poplatek je povinná nenávratná platba plynoucí do veřejných rozpočtů, za níž má poplatník nárok na ekvivalentní protiplnění ze strany správního orgánu, mající jednorázový a nahodilý charakter. V praxi to znamená, že okamžikem zaplacení poplatku správní orgán provede určitý úkon. Předmětem správního poplatku je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy prováděné orgány moci výkonné České republiky a orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy. Výjimka ze správního poplatku – výpis z rejstříku trestů – každá strana 50 Kč. Systém CP sám řekne kolik má žadatel zaplatit

9 Správní poplatky II SPRÁVNÍ POPLATEK = DAŇ
SPRÁVCE POPLATKU = SPRÁVCE DANĚ Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90% z částky podle písmene d) této položky. (zákon č. 269 /2007 Sb., od ) Správní poplatky jsou zařazeny pod legislativní zkratku „daň“ uvedenou v § 1 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Při jejich správě se postupuje podle zákona o správních poplatcích a podpůrně dle zákona o správě daní a poplatků.

10 Přihlášení do Czech POINTu
https://www.czechpoint.cz. https://edu.czechpoint.cz. autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla Přihlášení Popis horní lišty – uživatel, role, Dokumentace, Odhlásit Práce s odkazy: ČUZK – KN, OR – Justice.cz, ŽR –, ARES – zastřešuje OR a ŽR Seznam formulářů a rozdělovník, zelené světlo – semafor Práce v poli Využívat informace k poli (pokud chybí, najdete je „zobrazit – pracovní panely – práce s dokumenty“ Zadávání údajů Dokument v Acrobatu: el. Podpis a značka se zeleným zátržítkem (jeden podpis neověřený – žlutý vykřičník) Instalace kořenových certifikátů – stránky města - ukázat Nastavení Acrobatu - Úpravy - Předvolby - Zabezpečení - Další předvolby - Integrace s Windows (zaškrtnout zátržítka) Než začneme s formulářem pracovat, připomeneme si hlavní zásady: Barva pole určuje, zda je editovatelné nebo pouze pro čtení Bílá pole jsou určena pouze ke čtení zobrazených hodnot Žlutá pole  a žlutě podbarvené zaškrtávací boxy jsou editovatelné,  můžeme hodnoty v nich obsažené měnit Povinná pole, která zapomeneme vyplnit, se zbarví červeně a formulář nás na ně upozorní. Neúplně  vyplněný formulář se nám nepodaří odeslat.  Červeně se zbarví i pole, kde jsme vyplnili nepovolenou hodnotu, např. chybně zapsali rodné číslo, které není dělitelné jedenácti.

11 Obchodní rejstřík 1 OR - Veřejný seznam obsahující zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Od r. 1992, eviduje např.: Existující společnosti Nadace a nadační fondy Majitele bytových jednotek Obecně prospěšné společnosti Definici obchodního rejstříku nalezneme v § 27 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle této definice je obchodní rejstřík veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Obchodní rejstřík vznikl roku 1992 a eviduje např. 1)      existující společnosti 2)      nadace a nadační fondy 3)      majitele bytových jednotek 4)      obecně prospěšné společnosti

12 Obchodní rejstřík 2 Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu - vyhledávání podle názvu firmy, jména Dva výpisy – úplný výpis a výpis platných záznamů Před tiskem ukážeme žadateli, informace o počtu stránek a výši poplatku – vyžádáme souhlas žadatele Tisk výpisu – zde nebudeme tisknout Vypsat číslo jednací – ručně (nebo vygeneruje spisová služba) OR-001/2010 Uložit formulář na disk (složka CzechPOINT) Tisk ověřovací doložky (bez doložky je neplatný) Spojení výpisu a doložky – přelepení a otisk razítka, podpis a razítko na doložku, razítko kulaté „obecní úřad“ Tisk nebo vypsání pokladního dokladu, předání výpisu a výběr poplatku Zaevidování výpisu do evidence, archivace – doporučená je 10 let Výpis není vůči státu zpoplatněn První z nich, nadepsaný pouze Výpis platných záznamů obsahuje výpis všech údajů platných právě k okamžiku pořízení výpisu, tj. k datu a času, ke kterému správce (Ministerstvo spravedlnosti) odpovídá za soulad výstupu se stavem zápisu v ISVS. Druhý výpis, označený i nadepsaný jako Úplný výpis je výpisem všech údajů platných kdykoliv až do okamžiku pořízení výpisu, tj. s uvedením historie údajů a jejich změn vč. data provedení změny. Žadatel si musí vybrat, bude značný rozdíl v poplatku. Není tedy třeba žádný z obou výpisů označovat jako částečný, oba jsou chápány jako úplné. Doporučená archivace je 10 let

13 Rejstřík trestů RT eviduje pouze osoby pravomocně odsouzené v ČR i cizině, tedy ty, u kterých proběhlo soudní trestní řízení. Vydáván pouze na základě písemné žádosti, osobě, které se týká, nebo zmocněnci s ověřenou plnou mocí. Podepsaná písemná žádost se archivuje, rovněž plná moc (6 let). Problematiku RT upravuje zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů. Výpis - uvádí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření. Opis - uvádí všechny údaje o každém odsouzení osoby, všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení, údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu na potrestán. CzP vydává pouze výpis. Výpis  z Rejstříku trestů je možné vydat i cizinci, který nemá české rodné číslo, pokud cizinec předloží platný doklad.  Z rejstříku trestů můžeme získat dvě odpovědi: Žádost byla vyřízena dálkově elektronicky Žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky Pokud není možné žádost dálkově vyřídit, systém zobrazí informaci ve formuláři. Na přání žadatele potom mohou nastat tři případy: Žadatel nepožaduje další zpracování své žádosti. Potom formulář zavřeme a ukončíme práci. Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti přímo na Rejstříku trestů a elektronicky zaslaný výpis si vyzvedne na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT. Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti, ale výpis si přeje zaslat na uvedenou poštovní adresu. - Ukázka manuálního zpracování z e-learningu Vzor plné moci -

14 Bodové hodnocení osob Vydávání ověřeného výpisu z bodového hodnocení řidiče (Centrální registr řidičů) Žadatel – ten, koho se výpis týká popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí Platný průkaz totožnosti (OP, cestovní pas) – ověření platnosti Ověření platnosti dokladu: 4 možnosti: Dokad byl nalezen v evidenci neplatných (kontrola správnosti údajů) – výpis nemůže být vydán – ukončení práce v aplikaci Číslo dokladu je ve špatném tvaru, nutno opravit a znovu odeslat ke kontrole Identifikační doklad cizince nelze ověřit (výpis je možno vydat jen cizinci s přiděleným rodným číslem) Doklad se zadaným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných – pokračuji ve výpisu Zneplatněný OP - ustřižený roh - ověření platnosti dokladu bude v pořádku, OP se v centrálním registru zneplatní až po převzetí nové OP, občan musí mít u sebe lístek se změnou s platností na jeden měsíc Upozornění - na odboru dopravy městského úřadu je možno výpis získat za 15 Kč (1 strana), zde platím správní poplatek 100 Kč za 1. stranu a dalších 50 Kč za další strany výpisu.

15 Katastr nemovitostí KN - Soubor údajů o nemovitostech v ČR včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. CzP poskytuje pouze výpisy, ne snímky z katastrálních map. Žádat může anonymní žadatel, výpis částečný nebo úplný. Vyhledávat v katastru je možné podle: Listu vlastnictví (LV), více o LV, Seznamu nemovitostí (podle seznamu parcel, seznamu budov nebo seznamu jednotek), nebo Zaúčtovaných výpisů. Při hledání podle LV potřebuje žadatel znát: katastrální území, číslo LV Při hledání podle seznamu nemovitostí potřebuje znát: katastrální území parcelní číslo nemovitosti (pozemek, stavební parcela)  více o parcelním čísle popisné (stavba) více o čísle popisném popisné + číslo jednotky (bytová jednotka v domě, určitá garáž ap.) Hledání podle zaúčtovaných výpisů přichází v úvahu pouze v případě, že výpis byl už katastrem nemovitostí zpracován a zaplacen (výpadek proudu apod.) Výpis zůstane uložen a žadatel si ho vyzvedne později. Pro možnost poskytování výpisů je nezbytné mít uzavřenou smlouvu s Katastrálním úřadem. Informace na – dokumenty ke ztažení Postup zřízení zákaznického účtu pro CP a pro bezplatné výpisy pro obce je na stránkách města – ukázat. Lhůta archivace je 10 let.

16 Insolvenční rejstřík zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení Informace o probíhajících insolvenčních řízeních Vyhledání podle IČO nebo podle osobních údajů Eviduje pouze řízení po Insolvenční rejstřík Tyto výstupy zajistí informovanost o probíhajících insolvenčních řízeních – v rejstříku jsou zveřejňována veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení. Obsah kapitoly je následující: insolvenčním zákonu - zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení - Zákon č. 182/2006 Sb. Spravedlivé rozdělení majetku věřitelům. Příklad: ičo:

17 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Vydávání ověřeného výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Prokazování splnění kvalifikace u veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Žadatelem může být česká nebo zahraniční organizace Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které také provádí změny v seznamu. Zadavatel veřejné zakázky je povinen výpis uznat není- li starší než 3 měsíce. Dodavatel zapsaný v SKD je povinen v termínu od 1.1. do příslušného kalendářního roku písemně oznámit MMR, že nedošlo ke změně údajů zapsaných v SKD. Nesplnění této povinnosti má za následek vyškrtnutí dodavatele z SKD (s platností od 1.4. příslušného roku). K v SKD zapsáno více než 1100 kvalifikovaných dodavatelů a to z České republiky i ze zahraničí. Vyhledávač kvalifikovaných dodavatelů naleznete v Informačním systému o veřejných zakázkách – (v levém menu Seznam kvalifikovaných dodavatelů – Vyhledávač KD), kde lze vyhledat kvalifikovaného dodavatele nejen podle IČ, ale i podle části názvu, či obce). O výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů lze zažádat v okamžiku, kdy rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabude právní moci.

18 Živnostenský rejstřík 1
ŽR obsahuje zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům uváděným v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu Podání podle živnostenského zákona lze učinit prostřednictvím Czech POINTu. Czech POINT přijaté podání neprodleně doručí živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí, nebo pokud si podatel živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání živnostenskému úřadu podle místa podání. Za přijetí podání Czech POINTem se kromě správního poplatku stanoveného pro určitý konkrétní úkon (např. správní poplatek ve výši 1000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání), zaplatí ještě poplatek ve výši 50 Kč za využití služby Czech POINTu. Czech POINT může na žádost dále vydávat i úplný a částečný výpis z živnostenského rejstříku. Úplný výpis obsahuje všechny údaje zapsané do živnostenského rejstříku, s výjimkou sankcí a rodných čísel, částečný výpis obsahuje údaje v požadovaném rozsahu (např. jen údaje o provozovnách podnikatele), opět s výjimkou údajů o sankcích a rodných číslech.

19 Živnostenský rejstřík 2
Terminál CzP umožňuje: Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání/přijetí žádosti o koncesi Další ohlášení živnosti/další žádosti o koncesi nebo změna rozhodnutí o udělení koncese Oznámení změny údajů – předmět podnikání, nahlášení provozovny Právo provozovat živnost vzniká podnikateli dnem podání žádosti na CzP (jedná-li se o živnost ohlašovací (tj. volnou, řemeslnou a vázanou), za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky a registrační formulář s vlastnoručním podpisem ohlašovatele je doručen v písemné podobě do 5 dnů na příslušný (ohlašovatelem určený) živnostenský úřad.   Zahraniční FO, PO nemůže podnikat dnem ohlášení   živnosti  na CzP, ale musí po doručení výpisu podat návrh na zápis do obchodního rejstříku  do  90 dní. Právo provozovat živnost jim vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. V případě podání v listinné podobě je třeba podání neprodleně (nejlépe v den přijetí) odeslat poštou se všemi přílohami na příslušný ŽÚ (běží 5 denní lhůta dle SŘ). Totéž platí i v případě, je-li formulář (který je elektronicky vyplněn) opatřen podpisem přímo na CzP. Správní poplatky: první ohlášení 1000 Kč (všechny typy ohlašovacích živností i koncese) – nezáleží na počtu ohlašovaných živností v jednom okamžiku každá další 1 a více živností 500 Kč (v jednom okamžiku) změny 100 Kč (při změně tomuto poplatku podléhá vše, co je uvedeno na výpise – zákon č. 455/91 Sb., živnostenský zákon § 47 odst. 2 a 3 pro FO a PO) změny bez poplatku - § 60 – výčet veškerých možných změn – i těch, které nepodléhají poplatku poplatek za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku je podle zákona o správních poplatcích 20 Kč za každou i započatou stránku a je splatný při podání žádosti o výpis za službu zprostředkovanou službou CzP 50 Kč pokud živnost již zanikla, jedná se tedy o nové podání a poplatek činí opět 1000 Kč pokud obnovuji živnost po  přerušení (podnikatel sám přerušil o své vůli a obnovuje před uplynutím lhůty, kterou si sám určil )  – bez poplatku pozastavení = z rozhodnutí ŽÚ na základě správního řízení – bez poplatku Úřad obdrží za provedení úkonu a přijetí žádosti 50 Kč. Z této částky ovšem hradí např. poštovní náklady spojené s odesíláním na ŽÚ. Poplatky, které obci nenáleží (jsou definovány v XML-formuláři), se odevzdávají podobným způsobem jako u katastru nemovitostí, tj. obec obdrží 1x za měsíc fakturu na částku, kterou musí uhradit. Příjem obce je právě oněch 50- Kč. Jednou měsíčně přijde souhrnné vyúčtování s RŽP vystavené MPO. Pro vyúčtování správních poplatků je stanoven postup MV a spočívá v tom, že 1x měsíčně (vždy do 10. následujícího měsíce) bude příslušné místo CzP zasílat vyúčtování – informaci o zaslání finančních prostředků a to na jednotlivé živnostenské úřady ke kterým směřovalo podání během stanovené doby. Přílohou tohoto vyúčtování pak bude přehled podání v elektronické a listinné podobě, a informace, že prostředky budou zaslány na účet příslušného úřadu.

20 Živnostenský rejstřík 3 – elektronické podání
Podání FO, PO Žadatel registrován na portále Hospodářské komory Ověření totožnosti –OP,cestovní pas,povolení k pobytu Podavatel sdělí číslo identifikačního tiketu, údaje se automaticky přenesou do otevřeného formuláře Zadání výše správního poplatku Novou živnost můžeme ohlásit 1)      Elektronicky. Živnost je možno ohlásit elektronicky, tj. prostřednictvím internetu. Podatel se přihlásí na stránky v části věnované Czech POINTu vyplní jednotný registrační formulář na Formulářovém serveru Hospodářské komory. Tím získá ID podání, tj. číslo tiketu, které mu bylo odesláním na Hospodářskou komoru přiděleno. 2)      V listinné podobě. Podatel má vyplněný formulář RŽP. Představme si modelovou situaci: přichází občan (podatel) a požaduje podání RŽP. Obsah podání může být definován například těmito slovními spojeními: Ohlašuji novou živnost. Chtěl bych si založit živnost Chtěl bych si udělat živnostenské oprávnění. Jako první zjistíme požadovanou formu podání:  a.       v listinné podobě (podatel má vytištěný formulář RŽP) b.      v elektronické podobě (podatel má číslo ID podání - tzv. číslo tiketu, které mu po odeslání formuláře vyplněného na webu Hospodářské komory bylo tímto přiděleno).

21 Živnostenský rejstřík 4 – elektronické podání
Výběr ŽÚ Převzetí příloh, zadání počtu příloh Tisk formuláře, pracovník - kontrola jména, příjmení, rodného čísla s osobním dokladem, Žadatel zkontroluje a podepíše Tisk potvrzení o doručení podání – dvojmo, zjednodušený daňový doklad Občas se stane, že si žadatel podání v průběhu zpracování na kontaktním místě rozmyslí a chce jej zrušit. Ve chvíli, kdy je vyplněný formulář odeslán do systému, není možné žádost vzít zpět. Takový scénář nezná zákon, ani systém Czech POINT. Ve chvíli, kdy odešlete formulář, měli byste mít u sebe všechny přílohy a také vybraný správní poplatek.

22 Živnostenský rejstřík 5 - elektronické podání
Obsluha CzP orazítkuje a podepíše Žadatel – zjednodušený daňový doklad, potvrzení o doručení podání Druhé vyhotovení potvrzení se připojí k dokumentu + přílohy Odeslat na ŽÚ co nejdříve – běží 5ti denní lhůta

23 Živnostenský rejstřík 6 - podání v listinné formě
Podání FO, PO Ověření totožnosti –občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu Podavatel předloží vyplněný formulář Obsluha CzP přepíše pouze požadované údaje Ověří totožnost žadatele Ke kterému ŽÚ podání směřuje

24 Živnostenský rejstřík 7 - podání v listinné formě
Shodnost jména, příjmení, rodného čísla žadatele na formuláři s průkazem totožnosti, připojí přílohy, Podpisy žadatele na dokumentu v předtisku „Podpis ohlašovatele/žadatele“ Další postupy obdobně jako u elektronické formy podání

25 Modul autovraků ISOH Informační systém je určen pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků Provozovatelé mají povinnost se do IS zapojit CP realizuje tyto druhy zápisů: - registrace a vydání přístupových údajů - změny v přiřazení provozoven uživ. účtům - vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům Výstupem z Informačního systému MA ISOH pro občana je vytištění potvrzení o předání autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je jednou z podmínek k trvalému odhlášení vozidla z registru silničních vozidel. Tzn. občan, který předává autovrak, potřebuje potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Toto potvrzení mu vydá autovrakoviště, které je připojeno k informačnímu systému MA ISOH. Ke všem druhům zápisu je nezbytné předložit následující doklady: - identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění. - identifikaci žadatele – platný občanský průkaz. - plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na vzorovém formuláři. Jednorázové heslo platí pouze pro jeden přístup!!! Pokud není žadatel statutárním zástupcem organizace, musí znát přihlašovací jméno do MA ISOH. Příklad: Ičo:

26 Další informace www.egoncentrum.cz www.czechpoint.cz
ELEV - eGON centrum Moravská Třebová OIC – Jana Zřídkaveselá – Institut také doporučuje odkazovat na nové webové stránky , a to především na záložku „Časté dotazy“ odkaz „Czech POINT“. Tyto stránky mohou pomoci rovněž při zodpovídání častých dotazů, avšak v mnohém se obsahy těchto stránek překrývají s dotazy na Doporučujeme však školitelům, aby upozorňovali na oba informační zdroje. – ke stažení – provozní řád, rozum do kapsy Vzor plné moci RT, žádost o založaní zákaznického účtu u ČUZK, časté dotazy - ukázat – ke ztažení Podpora od eGON centra: Metodická pomoc na OIC – nejsme k zastižení, tam ano, mohou vás přímo navádět podle aplikace v CP, nebo telefonicky se dotazovat občanů e-learning (přístupné kurzy do 8 měsíce 2012) – akreditované, osvědčení, k modulu katastru nemovitostí bude přiděleno 7 zbývajících

27 ČÚZK Žádost o založení zákaznického účtu http://www.czechpoint.cz
Pro kontaktní místa – Dokumenty ke stažení Nastavení účtu v administraci Czech POINT Pošleme postup: na nastavení ČP se smlouvou s KN Postup na volný přístup do KN pro obce – zřizovaný katastrálním úřadem

28 Důležité odkazy – základní informace (FAQ – dotazy a odpovědi) https://www.czechpoint.cz – přihlášení k aplikaci CzP – ostrá databáze – KN – OR – RŽP – ARES ARES – registr ekonomických subjektů

29 eGON centrum Moravská Třebová
Děkujeme za pozornost eGON centrum Moravská Třebová Ing. Pavel Šafařík Ing. Mgr. Dana Buriánková Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, Dis. Těším se na setkání s vámi na dalších školeních a chci vás vyzvat, aby jste ukázali občanům jak jste dobří a jaké služby jim umíte poskytnout.


Stáhnout ppt "Základní moduly portálu Czech POINT"

Podobné prezentace


Reklamy Google