Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deprese Diagnostika a léčba Lucie Bankovská Motlová 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha Specializační stáž před atestací z neurologie 11.4.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deprese Diagnostika a léčba Lucie Bankovská Motlová 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha Specializační stáž před atestací z neurologie 11.4.2014."— Transkript prezentace:

1 Deprese Diagnostika a léčba Lucie Bankovská Motlová 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha Specializační stáž před atestací z neurologie 11.4.2014

2 Co se dnes naučíte Diagnostikovat depresivní epizodu Zhodnotit riziko suicidia Principy léčby

3 Poruchy nálady (MKN 10) F30 Manická fáze F31 Bipolární afektivní porucha F32 Depresivní fáze F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy) Cyklothymie Dysthymie

4 Bipolární afektivní porucha Depresivní epizoda Manická nebo Smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní a manická epizoda nebo

5 Periodická depresivní porucha Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Jedna epizoda Rekurentní průběh

6 Depresivní epizoda Musejí být přítomny alespoň dvě z následujících tří příznaků: Depresivní nálada v míře jednoznačně abnormální pro daného jedince, přítomná po většinu dne a téměř každý den, značně ovlivněná okolnostmi a trvající alespoň dva týdny Ztráta zájmu nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné Pokles energie nebo zvýšená unavitelnost

7 Depresivní epizoda Z následujících seznamu přídatných symptomů by měl být přítomen alespoň jeden nebo více Ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty Bezpředmětné používání sebevýčitek nebo pocitů nadměrné nebo vbezdůvodné viny Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu nebo jakékoli suicidální chování Stížnosti nebo důkazy svědčící o snížené schopnosti myslet nebo soustředit se, o nerozhodnosti nebo výhavosti Změna pyschomotorické aktivitys agitovaností nebo zpomalením Poruchy spánku jakéhokoli typu Změna chuti k jídlu

8 Depresivní epizoda Somatický syndrom Zřetelná ztráta zájmu nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné Nedostatek emočních reakcí na události nebo aktivity, které normálně vyvolávají emoční odpověď Ranní probouzení dvě nebo více hodin před obvyklou dobou Deprese je těžší ráno Objektivní důkaz výrazné psychomotorickié retardace nebo agitovanosti Výrazná ztráta chuti k jídlu Úbytek hmotnosti (o 5% nebo více za poslední měsíc) Zřetelná ztráta libida

9 Depresivní epizoda Psychotické příznaky Bludy nebo halucinace jiné než uváděné jako typicky schizofrenií, tzn. bludy jiné než úplně absurdní nebo kulturně nepatřičné, nikoli halucinace, které jsou ve 3. osobě nebo které neustále komentují; nejčastěji jde o depresivní, sebeobviňující, hypochondrický, nihilistický, paranoidní nebo perzekuční obsah Depresivní stupor

10 Klasifikace deprese (MKN 10) F32 Depresivní fáze –Mírná (bez vs. se somatickými příznaky) –Středně těžká (bez vs. se somatickými příznaky) –Těžká bez psychotických příznaků –Těžká s psychotickými příznaky F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha –Současná fáze mírná (bez vs. se somatickými příznaky) –Současná fáze středně těžká (bez vs. se somatickými příznaky) –Současná fáze těžká bez psychotických příznaků –Současná fáze těžká s psychotickými příznaky –Současně v remisi

11 Video

12 Zhodnocení rizika suicidia

13 Riziko sebevraždy: Vyšetření suicidálního vývoje Suicidální myšlenky Suicidální tendence Suicidální úvahy a plán Rozhodnutí Realizace Někteří lidé s podobnými problémy uvažují o tom, že si vezmou život. Napadá Vás to také? Přemýšlíte o tom, že si sám vezmete život? Máte vymyšlený způsob, jak si vzít život?

14 Zhodnocení rizika sebevraždy S sex: muž A age: >45, <19 D deprese P předchozí pokusy E ethanolu abusus R racinální myšlení nezachovalé (psychóza?) S socialní opora chybí O organizovaný plán vypracovaný N není životní partner S somatická nemoc s bolestí přítomna Za každé ano 1 bod

15 Postup na základě zhodnocení Každé ano = 1 bod 0-2: malé riziko 3-4: střední riziko; ambulantní léčba, observace 5-6: vysoké riziko; hospitalizace, hlavně tehdy, pokud chybí opora někoho blízkého 7-10: velmi vysoké riziko; hospitalizace Zapsat do dokumentace!

16 Léčba deprese Terapeutické možnost

17 Léčba: přehled Biologická medikace EKT Léčba světlem Spánková deprivace Transkraniální magnetická stimulace Stimulace nervus vagus Psychologická Kognitivně- behaviorální interpersonální psychoedukace Terapie úpravou sociálních rytmů Rodinná psychoterapie +

18 Farmakoterapie Léková skupinaVýhodyNevýhody Tricyklická a tetracyklická AD (amitriptylin, clomipramin, nortriptylin, imipramin, dosulepin, dibenzepin, maprotilin) „Zlatý standard“, mnohaleté zkušenosti Anticholinergní NÚ Útlum, ortistatická hypotenze, nárůst hmotnosti Riziko úmrtí při předávkování v suicidálním úmyslu Heterocyklická AD, NDRI, specifické inhibitory zpětného vychytávání noraderenalinu a dopaminu (bupropion) Aktivující AD Neovlivňují sexuální funkce Bupropion indikován při odvykání kouření Epileptogenní působení Lékové interakce AD SSRI, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, paroxetin) První volba u většiny pacientů Nejnižší riziko přesmyku do mánie Dobrá snášenlivost, minimální interakce; Bezpečné při předávkování v suicidálním úmyslu Poruchy sexuálních funkcí Nárůst hmotnosti Serotoninový syndrom AD SNRI, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (venlafaxin, milnacipram) Antidepresivní, anxiolytické a analgetické účinky, Rychlejší nástup účinku v porovnání s TCA a SSRI Při náhlém vysazení odvykací stav: závratě, insomnie, cefalea) Riziko lékových interakcí Milnacipram se nesmí kombinovat s digoxinem

19 Farmakoterapie SkupinaVýhodyNevýhody AD NASA, noradrenergní a specifické serotoninergní AD (mirtazapin) Antidepresivní a anxiolytické působení, příznivě působí u pacientů s insomnií, tenzí a anxietou Výjimečně agranulocytóza AD SARI, antagonista serotoninu a inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (trazodon) Deprese s poruchami spánku, anxietou nebo sexuální dysfunkcí neorganického původu; malý anticholinergní účinek KI: intoxikace alkoholem nebo hypnotiky, akutní infarkt myokardu IMAO inhibitory monooxidáz (tranylcypromin, moclobemid, selegilin) Inhibované a atypické formy depresí Řada KI, hypertenzní krize, dieta (tranylcyptomin) Melatoninergní a serotoninergní antagonista (agomelatin) Deprese s insomniíNauzea, závratě

20 Psychoterapie a psychoedukace Psychoterapie Kognitivně behaviorálníDoložená účinnost Prevence rekurence Vhodná kombinace s farmakoterapií Standardizovaný postup Jasná a přehledná struktura, behaviorální, kognitivní a funkční analýza problému Méně vhodná v monoterapii u těžších depresí Časově a personálně náročná InterpersonálníStrukturovaná, zaměřená na afekt vázaný na interpersonální vztahy, pracuje s pocity v rolích, které člověk zastává, v sociálním kontextu Méně vhodná v monoterapii u těžších depresí Časově a personálně náročná

21 myšlenky chování tělesné reakce emoce To, jak se cítíte, souvisí s množstvím energie, kterou máte, a se způsobem přemýšlení o sobě, o svém životě a budoucnosti

22 Myšlenky Jsem se sebou spokojená Chování Vyvažuji příjemné aktivity s prací tělesné reakce Energii neřeším, mám ji akorát Emoce Jsem spokojená, radostná To, jak se cítíte, souvisí s množstvím energie, kterou máte, a se způsobem přemýšlení o sobě, o svém životě a budoucnosti: Kruh příjemné nálady

23 Myšlenky Jsem neschopná Chování Vypouštím příjemné aktivity tělesné reakce Únava, ochablost Emoce Smutek, beznaděj To, jak se cítíte, souvisí s množstvím energie, kterou máte, a se způsobem přemýšlení o sobě, o svém životě a budoucnosti: Kruh deprese Úbytek energie

24 Biologické terapie Elektrokonvulzivní terapieÚčinná u těžších forem depresí (psychotické, stupor, suicidální krize), u depresí rezistentních k léčbě Rychlejší nástup účinku než AD Přechodné poruchy paměti Organizačně a finančně náročná (internista, anesteziolog) Repetitivní transkraniální magnetická stimulace Neinvazivní intervence Málo informací Méně účinná než ECT Pozitivní efekt přetrvává krátce Riziko epi záchvatů Stimulace nervus vagusRefrakterní depreseInvazivní Baterii je třeba měnit každých 7-10 let FototerapieJané umělé světlo (2500 luxů) aplikované v ranních hodinch Úprava biorytmu u sezónních depresí Bolesti hlavy, Záněty spojivek Spánková deprivaceDoplňková intervence k urychlení nástupu účinku AD Zlepšení trvá jen jeden den

25 Léčba deprese Postup podle závažnosti, hospitalizace proti vůli pacienta?

26 Závažnost? Mírná Střední Závažná bez psychotických pžříznaků S psychotickými příznaky Praktický lékař nebo psychiatr? Ambulantní psychiatrická léčba Antidepresiva nebo psychoterapie Ambulantní psychiatrická léčba nebo hospitalizace? Antidepresiva hospitalizace Antidepresiva, EKT? hospitalizace Antidepresiva + antispychotika (+ EKT?) Je pacient suicidální?

27 Léčba deprese Fáze léčby

28 Léčba depresivní epizody: fáze a výsledky O X XXOO akutní 6-12 týdnů pokračovací 4-9 měsíců Profylaktická Rok a déle odpověď RELAPSE RECURRENCE úzdrava remise čas Kupfer, 1991 Fáze léčby Antidepresiva alespoň 9 měsíců!

29 Průběh depresivní epizody Deprese je epizodická Neléčená epizoda trvá 6-24 měsíců

30 Pokračovací léčba Prevence relapsu 4 – 12 měsíců Stejný lék a stejná dávka, která zabrala v akutní fázi Vysazovat postupně – 25% dávky týdně Antidepresiva alespoň 9 měsíců!

31 Pravděpodobnost další epizody, když jste měli… Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda 1 epizodu 50% 2 epizody 70% 3 epizody 90%

32 Profylaktická léčba: Indikace 3 depresivní fáze 2 depresivní fáze s psychotickými příznaky; pozitivní rodinná anamnéza Přání pacienta 1. epizoda po 60 roce věku

33 Poznámky pro klinickou praxi Vždy zhodnoťte riziko suicidia a zapište do dokumentace. Je-li deprese fází bipolární poruchy, pak kromě AD musí pacient užívat stabilizátory nálady, jinak hrozí mánie. Při těžké depresi pacient nepřijímá potravu ani tekutiny, hrozí stupor: pozor na dehydrataci, imobilizaci a dekubity!


Stáhnout ppt "Deprese Diagnostika a léčba Lucie Bankovská Motlová 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha Specializační stáž před atestací z neurologie 11.4.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google