Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_52_20 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Filozofie Téma Tematická oblast Název Scholastika Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Srpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník Anotace Služební úkol filozofie pro církev v období scholastiky Přínos/cílové kompetence Rozlišení změny významu filozofie v období vzniku nových mnišských řádů

2 filozofie vrcholného a pozdního feudalismu
Scholastika / lat. Schola = škola / ( 9. – 15. st. ) zpočátku se rozvíjela zejména v klášterních a biskupských školách a univerzitách (Paříž, Oxford, Bologna), nadnárodní jazyk latina duchovní dominance teologie, filozofie fungovala jako scholastika (školní nauka) pro výuku a výchovu duchovenstva služka teologie = filozofie vrcholného a pozdního feudalismu je to období, kdy systém náboženských dogmat byl v podstatě vypracován a ustálen

3 Filozofie jako služka církve
Filozofii zbývá pouze služební úkol, tato dogmata formálně zdůvodňovat a hájit. (teologie) Dogma: o trojjedinosti Boha, o neposkvrněném početí panny Marie atd. Dělí se podle „sporu o univerzálie“ na: NOMINALISMUS: tvrdili, že obecné pojmy jsou pouze jména (nominálie), výtvory lidského vědomí sloužící k označení jedinečných věcí. b) REALISMUS: obecné pojmy jako reálie - existují a jsou na konkrétních věcech nezávislé.

4 Raná Scholastika (8.-12. stol.)
Nejznámějším představitelem je: Anselm z Canterbury /kentrbery/ / / byl to italský mnich, arcibiskup a filozof „ Credo ut intelligam“ (Věřím, abych porozuměl) Proslavil se pojetím vztahu víry a rozumu a originálním ontologickým důkazem Boží existence! představa " Největšího, nebo dokonalý „ v naší mysli - tím co je nad-představu, to je = Bůh. ( kulatý čtvereček ) Kdyby Bůh existoval pouze v naší mysli jako jméno, pak by nebyl dokonalý a nemohl by existovat !!!

5 Františkánské hnutí: /později mnišský řád/
Tvůrce: František z Assisi / n.l./ Snažil se vrátit k původním hodnotám křesťanství (zájem o přírodní vědy, chudoba, odříkání, mravní obroda církve a láska k člověku), a tak zachránit rozkládající se svět.

6 Další duchovní autoritou je: Jan Fidanza - Bonaventura /1221-1274/
Život je = cesta k Bohu ! Prioritou je pro něj vůle před rozumem. První potřebou člověka je touha poznat.

7 Dominikánské hnutí /mají v Scholastice mnoho filozofů/
Tvůrcem byl : sv.Dominik, španělský kněz Domingo de Guzmán. Dominikáni byli a jsou význační nositelé teologického vzdělání. Dodnes -provozují rozsáhlá řádová studia. Obhajoba slova božího proti kacířům (velmi často horliví inkvizitoři). Jakob Sprenger neblaze proslulý spis Malleus maleficarum .

8 Albert Veliký /1193-1280/ filozof, přírodovědec experimentální metoda
učitel T. Akvinského

9 ( doktor angelicus - andělský učitel )
Tomáš Akvinský / asi n.l. / proti vůli rodiny se věnoval duchovnímu povolání celý život - cudnost, vzorné chování, odolnost proti svodům, naprostá pohlavní zdrženlivost, přitom velmi přátelský a oblíbený studium u vynikajících osobností na předních školách a měl skvělé výsledky. vynikající učitel teologie v Paříži, Římě, Kolíně ( doktor angelicus - andělský učitel )

10 doktor angelicus

11 Filozofie a dílo V období vrcholného rozkvětu Scholastiky se pokusil křesťanská dogmata systematicky uspořádat a racionálně zdůvodňovat na základě Aristotelovské filozofie. snažil se smířit víru s rozumem, je představitel umírněného realismu snažil se překonat rozpory v realismu a vystupoval proti Nominalismu Dílo: jeho dílo je velmi rozsáhlé, tzv. sumy ( snaha o encyklopedický souhrn veškerého vědění) "Suma proti pohanům" a "Suma teologická. " Pravým a dokonalým bytím je Bůh.

12 Pět důkazů boží existence:
1/ Z pohybu usuzujeme, že musí být první impuls - hybatel. 2/ Vše má příčinu, musí být první příčina. 3/ Věci mohou a nemusí být; že jsou, působí nějaká nutnost. 4/ Skutečnost má stupně dokonalosti, musí být nějaká nejvyšší dok. 5/ Vše je smyslně uspořádáno, směřuje k cíli, musí být nějaká inteligence, která vše řídí. Etika: trojího je třeba člověku ke spáse: vědět v co má věřit vědět, co má žádat vědět, co má činit Význam: 1322 prohlášen za svatého. Tomismus 1879 oficiální filozofií katolické církve – dnes – Novotomismus.

13 Pokus se odpovědět: Objasni pojem Nominalismus.
Vysvětli myšlenku – kulatého čtverečku. Vysvětli pojem Realismus. Jakou filozofii prosazoval mnišský řád Františkánů? Kdo byl označován jako doktor angelicus? Proveď rozdělení Scholastické filozofie ve sporu o univerzálie.

14 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990
Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google