Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDŠKOLNÍ VĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDŠKOLNÍ VĚK."— Transkript prezentace:

1 PŘEDŠKOLNÍ VĚK

2 PŘEDŠKOLNÍ VĚK 3 – 6 let - „věk mateřské školy“
1.tvarová proměna postavy = prodloužení trupu a končetin, zvýrazňuje se pas a krk stálé zdokonalování v pohybové koordinaci (skáče, leze po žebříku, hází míč,…) cvičení zručnosti – rychle se rozvíjí ? kresba nejčastější činností je stále _ _ _, ale již s více účastníky → dítě se učí různým sociálním rolím

3 PŘEDŠKOLNÍ VĚK dítě často konfabuluje ? = fantazijní smyšlenky dítěte
- nejedná se o lež, dítě si jen dovymýšlí informace v oblasti myšlení zůstává závislé na názorném materiálu – nedovede ještě logicky usuzovat slovní zásoba na konci období až 3000 slov otázky typu „Proč?“ - hledá vzájemné vztahy mezi věcmi dítě snáší i krátkodobou nepřítomnost rodiče, přerůstá rámec rodiny

4 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

5 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK - 6-11let - výrazná změna – stává se žákem
- mění se celková organizace dne, už si jen nehraje školu by měly začít navštěvovat jen děti, které jsou zralé a připravené –školní zralost: a) tělesná zralost – fyziologická zralost b) kognitivní zralost – schopnost myšlenkových operací (vyvozování závěrů,..) c) citová zralost – schopnost sebekontroly, stability d) sociální zralost – zapadnout do kolektivu, přijmout pravidla,společné provádění úkolů,... e) motivační zralost – zaujmutí správného postoje ke škole, přijmout i méně zábavné úkoly

6 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK - postupně se rozvíjí jeho myšlení od konkrétního k logickému - zpočátku egoismus v chování k jiným dětem, později rozvíjí kamarádské vztahy (především s dětmi stejného pohlaví) → začíná si uvědomovat svou sociální příslušnost

7 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE

8 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE
11-15let (od prvních známek pohlavního zrání) nápadné biologické zrání, ale i změny psychické a sociální mimořádný rozvoj rozumových schopností (vnímání, představování, abstraktní myšlení, tvořivost) druhá tvarová proměna postavy – tělesný růst, přibývání hmotnosti, změna obličeje - pohlavní žlázy (varlata, vaječníky) produkují velké množství hormonů (testosteron a androsteron / progesteron, estrogen) → rozvoj sekundárních pohlavních znaků (ochlupení, změna hlasu, růst ňader)

9 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE
dívky dospívají do puberty dříve než chlapci, objevuje se první menstruace citová labilita, změny nálad, zvýšená dráždivost (i na podněty, které dříve tak nepůsobily), nestálost a nepředvídatelnost reakcí bohatší a hlubší citový život – zvýšená citlivost ke všemu, co se kolem děje – škola, rodina, kamarádi, společnost jako celek - snížená kontrola sebeovládání (prostořekost), kritičnost ke starší generaci, rozpor mezi hodnotami mladého člověka a dospělých (zejména rodičů) → období druhého negativismu

10 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE
snahou je odlišit se, být originální – oblečení – upoutat pozornost okolí (vandalství, zvýšená hlučnost,..) velice důležité je, jak je vidí druzí

11 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE
průběh puberty je značně individuální (někdo se stáhne do sebe, jiný ne) sekulární akcelerace – dlouhodobé zrychlení tělesného vývoje - růst, dospívání (za posledních 100 let) významnou úlohu sehrává RODINA, i když jedinci jsou bližší vrstevníci a přátelé

12 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE
postupné odpoutávání se od rodiny, osamostatňování → často rozpory s rodiči (i tak ale potřeba rodinného zázemí – mít se kam vracet, nacházet porozumění) rozhodování o profesním směřováním – první důležitý mezník jedinec začíná navazovat vztahy s opačným pohlavím – nestálé, ale silně prožívané = sexuální dospívání často rozpory mezi stupněm biologické zralosti a psychosociálním vývojem

13 ADOLESCENCE

14 ADOLESCENCE 15-18/23 let jedinec je středoškolákem
→ cílená příprava na výkon povolání, nebo na studium na vysoké škole osobnost jedince se v této etapě stává dospělou objevují se trvalejší partnerské vztahy dnes trend žít u rodičů i po dokončení školy (finanční náročnost celkového osamostatnění se), dříve osamostatnění v mladším věku

15 DOSPĚLOST

16 DOSPĚLOST 18/22 – 60/65 Raná dospělost (do 35let)
počátek pracovní kariéry hluboké a silné pouto k životnímu partnerovi založení vlastní rodiny, ale i dobrý vztah k původní rodině

17 DOSPĚLOST začlenění do nových sociálních skupin
(na pracovišti a mimo rodinu) dnes první manželství a první dítě později děti – role matky a otce → změna rodinné konstelace – méně romantiky, deziluze reality, nevěra,.. → rozchod (první vývojová krize – rok manželství)

18 DOSPĚLOST Střední dospělost (35-45 let)
děti méně závislé na rodičích, ženy se vrací do zaměstnání stabilizovaná sociální síť – kamarádi, kterou jedinec i využívá první známky involuce v zaměstnání rozvoj specializace 2.vývojová krize manželství (17-25 let manželství) - - - uvědomění si faktu stárnutí - postupné osamostatňování dětí → prázdnota

19 DOSPĚLOST Pozdní (starší) dospělost (45-60/65 let)
projevy involuce jsou znatelnější klesá pracovní výkonnost, ale někdo může být i na profesním vrcholu objevují se výraznější zdravotní problémy pocit tzv. prázdného hnízda – odchod dětí → velké množství volného času nová role prarodiče

20 STÁŘÍ

21 STÁŘÍ Rané stáří – 60-75 let Pravé stáří – od 75 let
znatelně se projevuje fyzické i psychické opotřebování jedince člověk se opět stává závislým na péči ostatních možno stále pracovat → sociální kontakt,přivýdělek někteří lidé jsou stále aktivní, jiní trudomyslní (myšlenky na smrt, úmrtí přátel), uzavírají se do sebe a jsou vůči okolí až nepřátelští výrazným mezníkem je smrt jednoho z partnerů a pocit osamělosti

22 TEORIE DĚLENÍ ETAP VÝVOJE OSOBNOSTI
v psychologii existuje mnoho teorií dělení etap vývoje osobnosti, které se liší přístupem nejznámější je Piagetova kognitivní teorie - 5 etap z hlediska poznávacích procesů a způsobů myšlení - Jean Piaget ( ),Švýcar Freudova psychoanalytická teorie Eriksonova psychoanalytická teorie

23 Přílohy Fotografie: Předškolní věk arch%2Fimages%3Fp%3Denfant%2B5%2Bans%26b%3D73%26ni%3D18%26ei%3DUTF 8%26xargs%3D0%26pstart%3D1%26fr%3Dyfp- t 703&w=375&h=500&imgurl=farm4.static.flickr.com%2F3040%2F _f9e475d1d3.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.flickr. com%2Fphotos%2F %40N03%2F %2F&size=130k&name= f9e47...&p=enfant+5+ans&oid=f9cc731 c89dd381e&fr2=&fusr=pony.gwen&hurl=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F %40N03%2F&no=85&tt=14081 &sigr=11leie0hi&sigi=11mst9obp&sigb=13gb6cg2d&sigh=11aoj819h&type=JPG&.crumb=CcVSnVBuNKJ ( ) Autor: pony.gwen ( ) Mladší školní věk 009_Guidance_counselor_Elizabeth_Prince_facilitates_an_Anchors_Away_program_for_children_at_Christopher_Farms_Elementa ry,_Virginia_Beach,_Va.jpg?uselang=fr ( )Autor: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice John K. Hamilton Pubescence ( ) Autor: Paula M Fitzgerald, Paraglide ( ) Autor: Doct Blake Adolescence ( ) Autor: Jaredsmith Dospělost ( ) Autor: Subminima ( ) Autor: Tu Foto ( ) Autor: Cat from Wales ( ) Autor: Eric Ward

24 Stáří http://commons. wikimedia
Stáří ( ) Autor: Hélène Thomas ( ) Autor: Martinsmeaton Martin Smeaton Zdroje: J.Langmeier, D.Krejčířová: Vývojová psychologie, 2.vydání, Praha, Grada Publishing 2008 Kolektiv autorů: Občanský a společenskovědní základ, Brno, Computer Press, 2009


Stáhnout ppt "PŘEDŠKOLNÍ VĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google