Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Mgr. Ivana VáchováOBN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Mgr. Ivana VáchováOBN."— Transkript prezentace:

1 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Mgr. Ivana VáchováOBN

2 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE - OBECNÁ - OSOBNOSTI - VÝVOJOVÁ - SOCIÁLNÍ - PSYCHOPATOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 02

3 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Vývojová psychologie – etapy lidského života DEFINICE: zabývá se psychikou člověka v různých věkových etapách FYLOGENEZE vývoj lidského druhu v historii ONTOGENEZE vývoj člověka od narození do smrti VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 03

4 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 3 hlavní etapy lidského života: A dětství a mládí (dospívání) B dospělost C stáří VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 04

5 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Adětství a dospívání Prenatální období (od početí po narození - 9 měsíců) - početí – splynutí mužské a ženské zárodečné buňky - vývoj plodu v matčině těle - důležitá psychohygiena těhotné ženy, změna postavy, náladovost Novorozenecké období(od porodu do 6 týdnů) - období „šestinedělí“ - kontakt s matkou, nové prostředí - získávání denního rytmu - využívání hlavně smyslových orgánů 05 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA

6 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Kojenecké období(6 týdnů až 1 rok) - rychlý tělesný růst, duševní vývoj, rozvoj pohyblivosti - rozvoj kontaktů s okolím - úsměv, první slova Batolecí období(1 až 3 roky) - uvědomění si vlastní existence - slovní zásoba (až 300 slov) - napodobování - období prvního vzdoru, stále větší samostatnost, vrstevnické vztahy VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 06 Adětství a dospívání

7 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Předškolní období(3 až 6 let) - rozvoj vnímání, paměti, představivosti, fantazie, myšlení a řeči - ovládání základních hygienických návyků - hra Období mladšího školního věku(6 až 11 let) - školní zralost – připravenost po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální - první známky pohlavního dospívání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 07 Adětství a dospívání

8 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Období staršího školního věku(11-15 let) - biologické, psychické a sociální změny - velmi dynamické, bouřlivé období (puberta) - druhé období vzdoru, nedostatek sebeovládání, sebekritiky Období dospívání (adolescence)(15-20 let) - dokončení tělesného růstu - pohlavní zralost - volba povolání, profesní příprava - citové a rozumové zklidnění - proces osamostatnění VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 08 Adětství a dospívání

9 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Bdospělost 20 až 65 let - nejdelší období, produktivní věk - plná zodpovědnost za svůj život - realistický pohled na svět - trvalé hodnoty života, péče o zdraví - nezávislost na rodičích - založení rodiny VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 09

10 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Cstáří 65 až smrt - zákonitý proces života, jeho vyvrcholení - klesá pracovní schopnost, pružnost myšlení, přizpůsobení se novým podmínkám - zhoršení smyslového vnímání a paměti - péče o zdraví, smysluplné využití volného času VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 10

11 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Charakteristika zralého člověka - nezávislost na rodičích - zodpovědný výběr životního partnera - finanční nezávislost - samostatné rozhodování - akceptování názorů druhých - sebekritika Vývoj člověka je ovlivněn:zráním působením vrozených dispozic (dědičností) získáváním zkušeností učením VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 11

12 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 Generace a mezigenerační vztahy - skupina lidí, kteří se narodí a žijí ve stejné době - mají podobné názory, zájmy, pohled na život dítě-rodič-prarodič VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 12

13 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 13 Přečtěte si popis modelové situace a vypracujte úkoly. U Vyskočilů probíhá typická výměna názorů posledních dní: „Chci, aby z tebe něco bylo! Vypadáš jako strašidlo, vždyť si tě nikdo nevezme!“ „Mami, nech mě už konečně žít, bude mi sedmnáct!“ Paní Vyskočilová si neví rady, nechápe, kde se stala chyba, a touží po návratu své hodné holčičky. Úkoly pro třídu: 1.Proč si matka s dcerou najednou přestali rozumět? V jakém životním období se dcera nachází? 2. Napište 5 nejčastějších příčin konfliktů, které máte se svými rodiči. 3. Hledejte společná řešení konfliktních situací, která se pokusíte sehrát prostřednictvím jednoduché scénky. Cvičení k tématu

14 Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA 14 literatura Gillernová, I.; Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie, Praha: FORTUNA, 1995, ISBN 80-7168-242-X Valenta, M.: Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU, Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235-080-3 Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ a studijní obory SOU, Praha: SPN, 2003, ISBN 80-7235-233-4


Stáhnout ppt "Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012 TEORETICKÁ PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA Mgr. Ivana VáchováOBN."

Podobné prezentace


Reklamy Google