Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010"— Transkript prezentace:

1 Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010
OBEC Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010 1

2 Obsah Právní vymezení obce Druhy obcí a struktura Statutární město
Obecně závazná vyhláška 2

3 Obec Právní vymezení: zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích (o obecním zřízení) Počet obcí v ČR: 6250 NUTS 5 Praha: zákon č. 130/2000 Sb. (hlavní město + kraj + obec) 3

4 Vznik a zánik obce Vznik: a) sloučením 2 nebo více sousedících obcí
b) oddělení části obce od obce c) zrušení či změna vojenského újezdu Zánik: sloučení s jinou obcí 4

5 Samostatná působnost = obec spravuje své náležitosti samostatně
Výkon vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Př.: hospodaření s majetkem obce, sestavení rozpočtu, stanovení druhů místních poplatků… + zajištění hospodářského, sociál. a kulturního rozvoje 5

6 Přenesená působnost = výkon státní správy obcemi
Zákon o obcích, hlava 3. Náklady na výkon přenesené působnosti jsou obcím hrazeny státem Podle rozsahu výkonu státní správy: 3 typy obcí (viz násl.) 6

7 Rozdělení obcí Obce I. Typu: všechny obce
Obce II. Typu: všechny + obce s pověřeným obecním úřadem Obce III. Typu: všechny II.typu + obce s rozšířenou působností + obce s matričním úřadem, obce se stavebním úřadem 7

8 Obce I. typu Základní rozsah státní správy
Vydávají nařízení pouze v rámci svého území 8

9 Obce II. typu Vydávají nařízení pro své území + pro celý správní obvod
zajišťují volby (do zastupitelstev obcí, krajů, parlamentu ČR a Evropského parlamentu) 9

10 Obce III.typu Mezičlánek státní správy mezi obecními a krajskými úřady
Působnost pro základní správní obvod a okolní obce Činnosti např.: vydávání řidičských průkazů, vedení registru obyvatel, živnostenský úřad,správa silnic II. a III. třídy 10

11 Obce s matričním úřadem
celkem 1283 Činnost: přijímání žádostí a vydávání matričních dokladů (rodný/oddací/úmrtní list, občanský průkaz) 11

12 Obce se stavebním úřadem
Celkem: 710 Brno- město: 28 Činnost: vydávání územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, státní stavební dozor aj. 12

13 Atributy obce Území obce Občané obce Názvy obcí Orgány obce

14 Orgány obce Zastupitelstvo obce Rada obce Starosta Obecní úřad
Zvláštní orgány obce

15 Rada obce

16 Zastupitelstvo obce „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pravomoc zastupitelstva obce Samostatná působnost Majetkoprávní úkony Nejvyšší orgán, kterému jsou rada obce i starosta odpovědni ze svých funkcí

17 Zastupitelstvo obce Kolik zastupitelů máme v Brně?

18 Zastupitelstvo obce Stanovení počtu členů zastupitelstva
do 500 obyvatel 5 – 15 členů nad 500 do 3000 obyvatel 7 – 15 členů nad 3000 do obyvatel 11 – 25 členů nad do obyvatel 15 – 35 členů nad do obyvatel 25 – 45 členů nad obyvatel 35 – 55 členů Zákon o obcích § 68

19 Starosta reprezentant hospodaření obce právní předpisy
zasedání zastupitelstva a rady obce informování veřejnosti spolupráce s Policii ČR plní úkoly zaměstnavatele

20 Starosta Může být starostou ?

21 Rozdělení moci obec stát Reprezentace Starosta Prezident
Moc zákonodárná Zastupitelstvo obce Parlament Moc výkonná Rada obce Vláda

22 Statutární město Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
V ČR 24 statutárních měst Rada města, primátor, magistrát 22

23 Městský obvod x Městská část
Vznik - vydáním statutu – základní organizační předpis Brno, Opava – část Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí n/L – obvod Proč jsou zřizovány? Samostatná x přenesená působnost 23

24 Obecně závazná vyhláška
právní předpis obce nebo kraje vydává zastupitelstvo obce nebo kraje v jejich samostatné působnosti právní regulace místních záležitostí neústavnost či nezákonnost => obecně závaznou vyhlášku zruší Ústavní soud 24

25 OZV č.8/2008 o místních poplatcích
Schválena: Účinnost: Druhy místních poplatků poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity …. 25

26 Poplatek ze vstupného příslušný správce poplatku
z úhrnné částky vybraného vstupného 26

27 Z kterých akcí se platí poplatek?
Sportovní akce – utkání, soutěže, mezinárodní, exhibice Prodejní akce – burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy Reklamní akce – propagace zboží, služeb Vstupné – peněžitá částka Vstupenka – doklad 27

28 Akce osvobozené od poplatku
Akce => charitativní a veřejně prospěšné účely Akce škol, mládežnických organizací Sportovní akce – méně než osob 28

29 Právní náležitosti nejméně 5 dnů před konáním akce – písemné ohlášení
do 15 dnů po skončení akce počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny) výši vybraného vstupného celkem výši poplatku, který má být zaplacen Splatnost: 5 dnů ode dne podání hlášení 29

30 Povinnosti poplatníka
Sdělit: plné jméno nebo název bydliště (sídlo) rodné číslo, IČ právnická osoba (statutární orgán) podnikatelský subjekt (číslo účtu) 30

31 Sankce Příslušný správce vyměří poplatek platebním výměrem
Až trojnásobek zaokrouhlování na celé koruny nahoru  3letá lhůta 31

32 Děkujeme za pozornost! 32

33 Tajenka P Ř E N S Á Ů O B T A R V J Č U É Z I L M Ě Y


Stáhnout ppt "Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google