Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 OBEC Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 OBEC Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010."— Transkript prezentace:

1 11 OBEC Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010

2 22 Obsah Právní vymezení obce Druhy obcí a struktura Statutární město Obecně závazná vyhláška

3 3 Obec Právní vymezení: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (o obecním zřízení) Počet obcí v ČR: 6250 NUTS 5 Praha: zákon č. 130/2000 Sb. (hlavní město + kraj + obec) 3

4 4 Vznik a zánik obce Vznik: a) sloučením 2 nebo více sousedících obcí b) oddělení části obce od obce c) zrušení či změna vojenského újezdu Zánik: sloučení s jinou obcí 4

5 5 Samostatná působnost = obec spravuje své náležitosti samostatně Výkon vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Př.: hospodaření s majetkem obce, sestavení rozpočtu, stanovení druhů místních poplatků… + zajištění hospodářského, sociál. a kulturního rozvoje 5

6 6 Přenesená působnost = výkon státní správy obcemi Zákon o obcích, hlava 3. Náklady na výkon přenesené působnosti jsou obcím hrazeny státem Podle rozsahu výkonu státní správy: 3 typy obcí (viz násl.) 6

7 7 Rozdělení obcí Obce I. Typu: všechny obce Obce II. Typu: všechny + obce s pověřeným obecním úřadem Obce III. Typu: všechny II.typu + obce s rozšířenou působností + obce s matričním úřadem, obce se stavebním úřadem 7

8 8 Obce I. typu Základní rozsah státní správy Vydávají nařízení pouze v rámci svého území 8

9 9 Obce II. typu Vydávají nařízení pro své území + pro celý správní obvod zajišťují volby (do zastupitelstev obcí, krajů, parlamentu ČR a Evropského parlamentu) 9

10 10 Obce III.typu Mezičlánek státní správy mezi obecními a krajskými úřady Působnost pro základní správní obvod a okolní obce Činnosti např.: vydávání řidičských průkazů, vedení registru obyvatel, živnostenský úřad,správa silnic II. a III. třídy 10

11 11 Obce s matričním úřadem celkem 1283 Činnost: přijímání žádostí a vydávání matričních dokladů (rodný/oddací/úmrtní list, občanský průkaz) 11

12 12 Obce se stavebním úřadem Celkem: 710 Brno- město: 28 Činnost: vydávání územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, státní stavební dozor aj. 12

13 13 Atributy obce Území obce Občané obce Názvy obcí Orgány obce

14 14 Orgány obce Zastupitelstvo obce Rada obce Starosta Obecní úřad Zvláštní orgány obce

15 15 Rada obce

16 16 Zastupitelstvo obce „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pravomoc zastupitelstva obce – Samostatná působnost – Majetkoprávní úkony Nejvyšší orgán, kterému jsou rada obce i starosta odpovědni ze svých funkcí

17 17 Zastupitelstvo obce Kolik zastupitelů máme v Brně?

18 18 Zastupitelstvo obce Stanovení počtu členů zastupitelstva do 500 obyvatel5 – 15 členů nad 500 do 3000 obyvatel7 – 15 členů nad 3000 do 10 000 obyvatel11 – 25 členů nad 10 000 do 50 000 obyvatel15 – 35 členů nad 50 000 do 150 000 obyvatel25 – 45 členů nad 150 000 obyvatel35 – 55 členů Zákon o obcích § 68

19 19 Starosta reprezentant hospodaření obce právní předpisy zasedání zastupitelstva a rady obce informování veřejnosti spolupráce s Policii ČR plní úkoly zaměstnavatele

20 20 Starosta Může být starostou ?

21 21 Rozdělení moci obecstát ReprezentaceStarostaPrezident Moc zákonodárná Zastupitelstvo obce Parlament Moc výkonnáRada obceVláda

22 22 Statutární město Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. V ČR 24 statutárních měst Rada města, primátor, magistrát

23 23 Městský obvod x Městská část Vznik - vydáním statutu – základní organizační předpis Brno, Opava – část Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí n/L – obvod Proč jsou zřizovány? Samostatná x přenesená působnost

24 24 Obecně závazná vyhláška právní předpis obce nebo kraje vydává zastupitelstvo obce nebo kraje v jejich samostatné působnosti právní regulace místních záležitostí neústavnost či nezákonnost => obecně závaznou vyhlášku zruší Ústavní soud

25 25 OZV č.8/2008 o místních poplatcích Schválena: 11. 11. 2008 Účinnost: 1. 1. 2009 Druhy místních poplatků – poplatek ze psů – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek ze vstupného – poplatek z ubytovací kapacity – ….

26 26 Poplatek ze vstupného příslušný správce poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného

27 27 Z kterých akcí se platí poplatek? Sportovní akce – utkání, soutěže, mezinárodní, exhibice Prodejní akce – burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy Reklamní akce – propagace zboží, služeb Vstupné – peněžitá částka Vstupenka – doklad

28 28 Akce osvobozené od poplatku Akce => charitativní a veřejně prospěšné účely Akce škol, mládežnických organizací Sportovní akce – méně než 20.000 osob

29 29 Právní náležitosti nejméně 5 dnů před konáním akce – písemné ohlášení do 15 dnů po skončení akce – počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny) – výši vybraného vstupného celkem – výši poplatku, který má být zaplacen Splatnost: 5 dnů ode dne podání hlášení

30 30 Povinnosti poplatníka Sdělit: – plné jméno nebo název – bydliště (sídlo) – rodné číslo, IČ – právnická osoba (statutární orgán) – podnikatelský subjekt (číslo účtu)

31 31 Sankce Příslušný správce vyměří poplatek platebním výměrem Až trojnásobek zaokrouhlování na celé koruny nahoru 3letá lhůta

32 32 Děkujeme za pozornost!

33 33 Tajenka PŘENESENÁPŮSOBNOST STAROSTA NEVEŘEJNÁ ČTVRTÁ VSTUPNÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTYS


Stáhnout ppt "11 OBEC Petra Palátová Lucie Paulusová Michaela Oravová 15. listopadu 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google