Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná onkologie I.. Zhoubné novotvary v ČR v roce 2011 hlášeno celkem 83 581 ZN a novotvarů in situ (z toho 20 679 jiný ZN kůže) nárůst oproti roku 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná onkologie I.. Zhoubné novotvary v ČR v roce 2011 hlášeno celkem 83 581 ZN a novotvarů in situ (z toho 20 679 jiný ZN kůže) nárůst oproti roku 2010."— Transkript prezentace:

1 Obecná onkologie I.

2 Zhoubné novotvary v ČR v roce 2011 hlášeno celkem 83 581 ZN a novotvarů in situ (z toho 20 679 jiný ZN kůže) nárůst oproti roku 2010 asi o 4 % v roce 2011 zemřelo na ZN 27 171 osob nárůst oproti roku 2010 o 0,6 % v roce 2011 zemřelo na ZN 31 dětí ve věku 0-14 let

3

4

5

6 Nejčastější ZN v ČR ZN prostaty u mužů (6694 případů) ZN prsu u žen (6671 případů 51 muži 6620 ženy) ZN kolorekta (8176 případů 4755 muži /3421 ženy) ZN plic (6515 případů 4482 muži /2033 ženy) při vyloučení ZN kůže asi 50 % všech ZN

7

8

9

10

11

12 Srovnání se zahraničím

13

14

15

16 Globocan 2012 muži

17 Globocan 2012 ženy

18 Epidemiologická data Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Epidemiologie zhoubných novotvarů v ČR www.svod.cz - odkazy na: screeningové programy onkologické časopisy www zaměřené na onkologickou problematiku Globocan 2012 http://globocan.iarc.fr/

19 Prevence zhoubných nádorů Primární prevence vakcinace proti HPV, HBV osvětové programy zaměřené na prevenci rizikového sexuálního chování, stravovací návyky boj proti kouření podpora zdravého životního stylu ukazatel úspěšnosti = pokles incidence Sekundární prevence záchyt prekanceróz a zhoubných nádorů v časných stádiích screening osvěta zaměřená na informace o časných příznacích ukazatel úspěšnosti = snížení mortality

20 Screening screeningové vyšetření (cytologie, biopsie - diagnostická) - karcinom prsu - kolorektální karcinom - karcinom děložního hrdla - karcinom prostaty - karcinom žaludku (ne v ČR) - pokusy o screening karcinomu plic a ovaria zatím neúspěšné… známý prekurzor dostatečná incidence onemocnění dostupnost screeningové metody ekonomické náklady kvalifikovaný personál

21 Prognostické a prediktivní faktory Prognóza: odhad průběhu onemocnění na podkladě objektivních nálezů Predikce: odhad odpovědi na konkrétní léčbu, přímo ovlivňuje indikaci léčby

22 Prognostické faktory typing (histologický typ nádoru) grading (stupeň diferenciace) staging (stádium onemocnění - TNM klasifikace) angioinvaze perineurální šíření mitotická a proliferační aktivita (u některých nádorů součást gradingu), ploidie nádorových buněk odpověď organizmu! (imunitní reakce) věk a stav pacienta dostupnost léčby

23 Typing (histologický typ nádoru) WHO klasifikace nádorů - pravidelně aktualizované - systémově specifické - obsahují základní diagnostická kritéria - každý nádor má unikátní morfologický kód (ICD-O; SNOMED)

24 Grading (stupeň diferenciace) hodnocení 5 základních parametrů (v různém zastoupení!): - architektonika nádoru - cytologické rysy (jaderné atypie, charakter jadérek) - počet mitóz - typ nádoru (sarkomy - bodový koeficient; některé nádory jsou z definice dle histologického typu high grade) - přítomnost a rozsah nekrózy (sarkomy - bodový koeficient) odlišné - dle histologického typu nádoru! význam: - u některých nádorů zcela zásadní (rozhoduje nebo spolurozhoduje o léčbě) - u některých nádorů omezený - u některých nádorů nemá význam, neprovádí se

25 Grading (karcinom prostaty) podle Gleasona -Gleason „pattern“ (1-5) -Gleason skóre (2-10) architektonický - na podkladě histologické úpravy nádorové tkáně (nikoliv jaderné atypie, mitózy!)

26 Staging - TNM klasifikace TNM systém vyvinut v letech 1943-1952 klasifikace anatomického rozsahu nemoci - určen klinicky a dle možností histopatologicky T - rozsah primárního nádoru N - přítomnost či nepřítomnost metastáz v regionálních uzlinách M- přítomnost či nepřítomnost vzdálených metastáz

27 Staging - TNM klasifikace stádium onemocnění určeno na podkladě kombinace TNM parametrů odlišné pro jednotlivé orgány časná stádia (I, II) pozdní (pokročilá) stádia (III, IV)

28 T - tumor charakteristiky primárního nádoru - velikost a/nebo místní rozsah nádoru - hloubka invaze - vztah k okolním strukturám podle rozsahu: T1, T2, T3, T4

29 Hodnocení metastatických ložisek v lymfatických uzlinách Izolované nádorové buňky nebo shluky buněk do 0,2mm pN0(i+) Ložiska nad 0,2mm do 2mm mikrometastaza pN1(mi) Ložiska nad 2mm makrometastaza pN1 pN2 pN3

30 Prediktivní diagnostika detekce určitých markerů (znaků) nádorových buněk, na jejichž podkladě je indikována systémová léčba - cílená (biologická) léčba - systémová chemoterapie - hormonální léčba - imunoterapie

31 Obecná onkologie II

32 Klasifikace nádorů podle výchozí tkáně - epitelové z povrchového epitelu ze žlazového epitelu ze specializovaných orgánů - mezenchymové měkkých tkání kostí hematopoetické - neuroektodermové CNS PNS - germinální subklasifikace podle: - přesného histologického typu - biologické povahy benigní nejisté biologické povahy borderline karcinomy in situ maligní primární / metastatické dětského věku / dospělých

33 Příčiny vzniku nádorových onemocnění hereditární (5-10 %) faktory zevního prostředí (90-95 %) úmrtí na nádorová onemocnění: asi 25-30 % souvisí s tabákem asi 30-35 % souvisí s dietními faktory a obezitou asi 15-20 % souvisí s infekcemi asi 10 % souvisí se zářením (radiační, UV) další faktory: stres nedostatek pohybu znečištění životního prostředí pracovní expozice karcinogenům (azbest, benzen)

34 Prekanceróza 1) musí být důkazy o tom, že léze označená jako prekanceróza je spojená se zvýšeným rizikem vzniku maligního nádoru 2) pokud dojde k progresi v maligní nádor, ten musí vznikat z jejích buněk 3) musí se odlišovat od normální tkáně, ze které vzniká 4) musí se lišit od maligního nádoru, který z ní vzniká, má s ním však shodné některé (ne všechny) fenotypické a genetické rysy 5) existuje metoda, kterou může být diagnostikována Berman JJ et al. Precancer: a conceptual working definition -- results of a Consensus Conference. Cancer Detect Prev. 2006;30(5):387-94.


Stáhnout ppt "Obecná onkologie I.. Zhoubné novotvary v ČR v roce 2011 hlášeno celkem 83 581 ZN a novotvarů in situ (z toho 20 679 jiný ZN kůže) nárůst oproti roku 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google