Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná onkologie I..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná onkologie I.."— Transkript prezentace:

1 Obecná onkologie I.

2 Zhoubné novotvary v ČR v roce 2011 hlášeno celkem ZN a novotvarů in situ (z toho jiný ZN kůže) nárůst oproti roku 2010 asi o 4 % v roce 2011 zemřelo na ZN osob nárůst oproti roku 2010 o 0,6 % v roce 2011 zemřelo na ZN 31 dětí ve věku let

3

4

5

6 Nejčastější ZN v ČR ZN prostaty u mužů (6694 případů)
ZN prsu u žen (6671 případů 51 muži 6620 ženy) ZN kolorekta (8176 případů 4755 muži /3421 ženy) ZN plic (6515 případů 4482 muži /2033 ženy) při vyloučení ZN kůže asi 50 % všech ZN

7

8

9

10

11

12 Srovnání se zahraničím

13 Srovnání se zahraničím

14 Srovnání se zahraničím

15 Srovnání se zahraničím

16 Globocan 2012 muži

17 Globocan 2012 ženy

18 Epidemiologická data Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Epidemiologie zhoubných novotvarů v ČR - odkazy na: screeningové programy onkologické časopisy www zaměřené na onkologickou problematiku Globocan 2012

19 Prevence zhoubných nádorů
Primární prevence Sekundární prevence vakcinace proti HPV, HBV osvětové programy zaměřené na prevenci rizikového sexuálního chování, stravovací návyky boj proti kouření podpora zdravého životního stylu ukazatel úspěšnosti = pokles incidence záchyt prekanceróz a zhoubných nádorů v časných stádiích screening osvěta zaměřená na informace o časných příznacích ukazatel úspěšnosti = snížení mortality

20 Screening screeningové vyšetření (cytologie, biopsie - diagnostická)
- karcinom prsu - kolorektální karcinom - karcinom děložního hrdla - karcinom prostaty - karcinom žaludku (ne v ČR) - pokusy o screening karcinomu plic a ovaria zatím neúspěšné… známý prekurzor dostatečná incidence onemocnění dostupnost screeningové metody ekonomické náklady kvalifikovaný personál

21 Prognostické a prediktivní faktory
Prognóza: odhad průběhu onemocnění na podkladě objektivních nálezů Predikce: odhad odpovědi na konkrétní léčbu, přímo ovlivňuje indikaci léčby

22 Prognostické faktory typing (histologický typ nádoru)
grading (stupeň diferenciace) staging (stádium onemocnění - TNM klasifikace) angioinvaze perineurální šíření mitotická a proliferační aktivita (u některých nádorů součást gradingu), ploidie nádorových buněk odpověď organizmu! (imunitní reakce) věk a stav pacienta dostupnost léčby

23 Typing (histologický typ nádoru)
WHO klasifikace nádorů - pravidelně aktualizované - systémově specifické - obsahují základní diagnostická kritéria - každý nádor má unikátní morfologický kód (ICD-O; SNOMED)

24 Grading (stupeň diferenciace)
hodnocení 5 základních parametrů (v různém zastoupení!): - architektonika nádoru - cytologické rysy (jaderné atypie, charakter jadérek) - počet mitóz - typ nádoru (sarkomy - bodový koeficient; některé nádory jsou z definice dle histologického typu high grade) - přítomnost a rozsah nekrózy (sarkomy - bodový koeficient) odlišné - dle histologického typu nádoru! význam: - u některých nádorů zcela zásadní (rozhoduje nebo spolurozhoduje o léčbě) - u některých nádorů omezený - u některých nádorů nemá význam, neprovádí se

25 Grading (karcinom prostaty)
podle Gleasona Gleason „pattern“ (1-5) Gleason skóre (2-10) architektonický - na podkladě histologické úpravy nádorové tkáně (nikoliv jaderné atypie, mitózy!)

26 Staging - TNM klasifikace
TNM systém vyvinut v letech klasifikace anatomického rozsahu nemoci - určen klinicky a dle možností histopatologicky T - rozsah primárního nádoru N - přítomnost či nepřítomnost metastáz v regionálních uzlinách M- přítomnost či nepřítomnost vzdálených metastáz

27 Staging - TNM klasifikace
stádium onemocnění určeno na podkladě kombinace TNM parametrů odlišné pro jednotlivé orgány časná stádia (I, II) pozdní (pokročilá) stádia (III, IV)

28 T - tumor charakteristiky primárního nádoru
- velikost a/nebo místní rozsah nádoru - hloubka invaze - vztah k okolním strukturám podle rozsahu: T1, T2, T3, T4

29 Hodnocení metastatických ložisek v lymfatických uzlinách
Izolované nádorové buňky nebo shluky buněk do 0,2mm pN0(i+) Ložiska nad 0,2mm do 2mm mikrometastaza pN1(mi) Ložiska nad 2mm makrometastaza pN1 pN2 pN3

30 Prediktivní diagnostika
detekce určitých markerů (znaků) nádorových buněk, na jejichž podkladě je indikována systémová léčba - cílená (biologická) léčba - systémová chemoterapie - hormonální léčba - imunoterapie

31 Obecná onkologie II

32 Klasifikace nádorů podle výchozí tkáně - epitelové
z povrchového epitelu ze žlazového epitelu ze specializovaných orgánů - mezenchymové měkkých tkání kostí hematopoetické - neuroektodermové CNS PNS - germinální subklasifikace podle: - přesného histologického typu - biologické povahy benigní nejisté biologické povahy borderline karcinomy in situ maligní primární / metastatické dětského věku / dospělých

33 Příčiny vzniku nádorových onemocnění
hereditární (5-10 %) faktory zevního prostředí (90-95 %) úmrtí na nádorová onemocnění: asi % souvisí s tabákem asi % souvisí s dietními faktory a obezitou asi % souvisí s infekcemi asi 10 % souvisí se zářením (radiační, UV) další faktory: stres nedostatek pohybu znečištění životního prostředí pracovní expozice karcinogenům (azbest, benzen)

34 Prekanceróza 1) musí být důkazy o tom, že léze označená jako prekanceróza je spojená se zvýšeným rizikem vzniku maligního nádoru 2) pokud dojde k progresi v maligní nádor, ten musí vznikat z jejích buněk 3) musí se odlišovat od normální tkáně, ze které vzniká 4) musí se lišit od maligního nádoru, který z ní vzniká, má s ním však shodné některé (ne všechny) fenotypické a genetické rysy 5) existuje metoda, kterou může být diagnostikována Berman JJ et al. Precancer: a conceptual working definition -- results of a Consensus Conference. Cancer Detect Prev. 2006;30(5):


Stáhnout ppt "Obecná onkologie I.."

Podobné prezentace


Reklamy Google