Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 organologie  U cévnatých rostlin (kapra ď orost ů a semenných rostlin): ko ř en, stonek, list  U n ě kterých ř as a mechorost ů : rhizoidy, kauloidy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " organologie  U cévnatých rostlin (kapra ď orost ů a semenných rostlin): ko ř en, stonek, list  U n ě kterých ř as a mechorost ů : rhizoidy, kauloidy,"— Transkript prezentace:

1

2  organologie  U cévnatých rostlin (kapra ď orost ů a semenných rostlin): ko ř en, stonek, list  U n ě kterých ř as a mechorost ů : rhizoidy, kauloidy, fyloidy

3  Podzemní orgán rostliny  Fce: nasávací, vodivá, mechanická, zásobní  Nemá: kutikulu, pr ů duchy ani fotosyntetická barviva

4  Ko ř ínek (radikula)  Hlavní ko ř en  Postranní ko ř eny  Ko ř enový systém

5  U jednod ě lo ž ných rostlin - ko ř eny náhradní (adventivní)

6 Stavba :  kořenová čepička  Rhizodermis  Kořenové vlásky  Primární kůra: exodermis mezodermis endodermis  Pericykl - mezi škrobovou vrstvou a cévními svazky. Jeho činností se zakládají postranní kořeny  Cévní svazek  Dřeň

7  Primární stavba: zóna d ě livá, prodlu ž ovací a absorp č ní  Sekundární stavba

8

9

10  U dvoud ě lo ž ných a nahosemenných rostlin je primární stavba ko ř ene nahrazena sekundární stavbou  Č inností kambia se radiální cévní svazek m ě ní na kolaterální

11

12  Ko ř enové hlízy: orsej, ji ř ina  Bulvy: ř epa, celer….. stavb ě se podílí i č ást stonková  Vzdušné ko ř eny  P ř í č epivé ko ř eny: b ř e čť an  Haustoria

13  Epifyty jsou organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. ani částečně na nich neparazitující.

14

15

16 Vzdušné ko ř eny

17

18

19

20  Nadzemní orgán cévnatých rostlin spojující ko ř en s listy a kv ě ty  Fce: zajiš ť uje optimální polohu pro listy a kv ě ty vodivá  Stonek + listy = prýt  Nody  Internodia

21 U Bylin: du ž natý a) Lodyha b) Stvol c) Stéblo

22 U d ř evin: d ř evnatý a) Strom b) Ke ř c) Poloke ř

23

24

25

26 a)Primární  Zelený  Epidermis  Primární k ů ra (ochranná, zásobní fce)  Endodermis  Škrobová pochva  St ř ední válec- vn ě jší vrstva= pericykl  Cévní svazek  D ř e ň - d ř e ň ové paprsky

27 a)Sekundární  Druhotné tloustnutí  Druhotná k ů ra  Kambium produkuje druhotné d ř evo a druhotné lýko

28  letokruhy- vznik periodickou č inností kambia

29  Jarní d ř evo je obvykle sv ě tlejší a m ě k č í č ást v letokruhu  Letní d ř evo je tmavší a obvykle tvrdší č ást letokruhu

30

31  Dvoud ě lo ž ných rostlin: kolaterální, bikolaterální

32  Jednod ě lo ž ných rostlin: v ě tšinou roztroušené druhotn ě netloustnou

33 a) Vidli č naté b) Hroznovité c) Vrcholi č naté

34 a) oddenky

35 b) Oddenkové hlízy

36 c) Stonkové hlízy

37 d) brachyblasty

38 e) trny, kolce

39 f) šlahouny

40 g) úponky


Stáhnout ppt " organologie  U cévnatých rostlin (kapra ď orost ů a semenných rostlin): ko ř en, stonek, list  U n ě kterých ř as a mechorost ů : rhizoidy, kauloidy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google