Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevVývojová psychologie -ontogeneze lidské psychiky AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled vývojových období v životě člověka od početí po smrt Přínos/cílové kompetenceZískání základních informací o utváření psychiky v ontogenezi člověka VY_32_INOVACE_54_20

2 Ontogeneze lidské psychiky Ontogeneze - vývoj člověka jako jedince Fylogeneze - vývoj člověka jako druhu Proces socializace - proces zařazení do společnosti Proces individualizace - uvědomování si sama sebe Zákonitosti vývoje : 1/ nepřetržitost 2/ nerovnoměrnost v některých fázích vývoje: akcelerace - zrychlení vývoje retardace - zpomalení vývoje 3/ stadiální 4/ harmonicky rozvinutý jedinec

3 STÁDIA VÝVOJE OSOBNOSTI období (od oplodnění do porodu) 1) Prenatální období (od oplodnění do porodu) a) stadium EMBRYONÁLNÍ (1.- 3. měsíc )  od početí ( střet mužské spermie a ženského vajíčka)  oplozené vajíčko (zygota) do konce 1. týdne  embryo (zárodek) 2. týden - 8. týden b) stádium FETÁLNÍ ( PLODOVÉ ) (4.- 10. měsíc)   nejvyšší stupeň akcelerace   možná poškození   poslední měsíc plod vnímá --- podmíněné reflexy

4 Kojenecké období (období novorozence) Novorozenec - do 6 týdnů chování založeno na základě nepodmíněných reflexů tvorba prvních podmíněných reflexů reakce na hlas matky impulsivní, bezprostřední, nevědomé chování

5 Kojenecké období (období kojence) Kojenec - 6 týdnů- 1 rok senzomotorický vývoj - akcelerace, na konci lokomoce zvedne hlavu, otáčí se z břicha na záda, leze, sedí první kroky senzitivní vývoj – vnímání, cucá,  ruka - pusa - oko intelekt - předřečové období - nemluví, vydává zvuky ( g, hr) emocionální - vědomě se směje sociální - rozpozná hlas matky, aktivně navazuje komunikaci Dostatek podnětů z vnějšího okolí!

6 Batolecí období Batole ( 1- 3 roky)  mladší batolecí období 1 - 2 roky  starší batolecí období 2 - 3 roky senzomotrika - lokomoce, přelézá, chodí do schodů činnost ruky lateralita- dominantní, submisivní hemisféra problémy s udržením rovnováhy, koordinace pohybů vnímání - slyší, vidí, zrakové vady,..smysly v pořádku? hry, básnička, rytmus, představivost, zvědavost konstruktivní a destruktivní hry námětové hry ( hra na někoho, něco) sociální vztahy - vazba na rodiče, rodinu, nejvíc přejímá role rodičů, sociální učení, prarodiče

7 Předškolní věk ( 3 - 6 let ) uznávat jinou autoritu Potřeba uznávat jinou autoritu než rodiče. Hrubá motorika - obratné, šikovné dítě ( jízda na kole), krátkodobější zaměstnání ( 0,5 hodiny), střídání zaměstnání. Jemná motorika - ruce ( dominantní), vyhraněná lateralita pozor: při přeučování - koktavost. Intelekt - vývoj řeči - sykavky, osvojení pojmů, fantazie. Hry- konstruktivní ( lego), kolektivní ( vlastní pravidla ). Rodina - období druhého dětství ( v klidu). Do I. třídy - počítání 2,3, zaváže si tkaničky, řeč. Sociální vývoj Sociální vývoj   osvojení si pravidel chování   schopnost se obléci, svléci, barvy, příbor   ovládání citových reakcí

8 Mladší školní věk Mladší školní věk (prepubescence 6 – 11 let ) Nástup dítěte do školy Nástup dítěte do školy 1. třída - 1. třída - rozvoj senzomotoriky, koordinace, technika sportu, jemná motorika, problémy s většími obrazci číst (syntéza), dyslexie, dysgrafie paměť ( mechanická), před pubertou abstrakce, chápání souvislostí, konkrétní učení fantazie x realita podněty z rodiny, obrázkové knížky Sociálně: Sociálně: potřeba se podobati, tendence být s ostatními (konformní) zájmové činnosti ( sport ) // vytváření postoje k sobě samému //

9 Puberta (pubescence 11- 15 let) Start Start - pohlavní hormony- na první pohled- sekundární pohlavní znaky. Motorika - koordinace porušena nárůstem, nechce malovat postavy.. „krize dětské kresby.“ Vnímání - celková labilita (nevyrovnanost), impulsivnost, střídání nálad, problém ovládání. Intelekt - logika, abstrakce, dedukce, konkretizace, indukce, změna mechanické paměti na logickou, fantazie. Obrací se do sebe Obrací se do sebe, denní snění, vnitřní svět ( sen, realitu-nemusí rozpoznat). Kritika druhých, sebekritika - ještě není reálný obraz sama sebe, problémy s autoritou problémy s autoritou (rodiče). Sociální - vrstevnické skupiny, zájem o opačné pohlaví.

10 Adolescence Adolescence ( postpubescence 15- 20 let) Snaha postarat se sám o sebe. Snaha postarat se sám o sebe. Biologický růst a vývoj pomalu končí: Biologický růst a vývoj pomalu končí: návrat ke koordinaci pohybů návrat ke koordinaci pohybů reprodukční schopnost reprodukční schopnost Psychika - osamostatňování, individualizace, pomalý Psychika - osamostatňování, individualizace, pomalý konec vlivu rodiny. konec vlivu rodiny. ukončení profesního vývoje, 1. zaměstnání ukončení profesního vývoje, 1. zaměstnání udělat dojem udělat dojem Intelekt - vrcholné racionální schopnosti, ale chybějí Intelekt - vrcholné racionální schopnosti, ale chybějí zkušenosti. zkušenosti. Sociální - navazování partnerských, přátelských vztahů. Sociální - navazování partnerských, přátelských vztahů.

11 Mecítmo ( dospělost 20- 60 let) a) Raná: 20 – 30 let, budování stálého pracovního poměru, místa, postavení partnerský vztah, zakládání rodin ( dnes odložení…) b) Střední: 30 – 45 let, konflikty s dětmi profesní, kariérní nárůst, změnit zaměstnání stabilizace sítě soc. kontaktů (přátelství, známosti) orientace na prožitky c) Pozdní: 45 – 60 let, děti opouští rodinu, krize středního věku pouze 2. partner práce, prestižní místo je zdrojem uspokojení

12 Stáří Stáří (60 - 75, 90 let) Toto období života studuje gerontopsychologie odchod do důchodu odchod do důchodu existencionální problém, řešení domácích situací existencionální problém, řešení domácích situací ztráta životního partnera, choroby ztráta životního partnera, choroby různí se ve vypořádání se s nemocí různí se ve vypořádání se s nemocí předávání zkušeností předávání zkušeností smrt smrt vysoké stáří nad 75 let vysoké stáří nad 75 let kmetský věk nad 90 let kmetský věk nad 90 let

13 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem gerontopsychologie? 2. 2. Popiš prenatální vývoj? 3. 3. Pokus se objasnit fetální období ve vývoji člověka. 4. 4. Co si představuješ pod pojmem – krize středního věku?

14 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google