Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filozofie období helénismu - stoicismus www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filozofie období helénismu - stoicismus www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."— Transkript prezentace:

1 Filozofie období helénismu - stoicismus www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMFilozofie období helénismu – stoicismus Označení DUMVY-32-INOVACE-06_1_07 AutorMgr. Eva Adamíková Datum25. 11. 2012 Vzdělávací oblastČlověk ve společnosti Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhDějiny světové filozofie Ročník3. ročník gymnázia

2 Filozofie období helénismu Stoicismus

3 Co se dozvíte? kterou dobu nazýváme dobou helénistickou, seznámíte se s filozofem Senecou, osvětlíme si pojem ataraxie, osvětlíme si pojem autarkeia, osvětlíme si pojem apatheia, dozvíte se, odkud se vzalo rčení stoický klid

4 Smrt Alexandra Velikého – jeho říše se rozpadá Vznik - Makedonie, Sýrie, Egypt Řecká kultura se mísí s Orientem, stává se kosmopolitní Nazýváme ji helénismem Jméno dostala až v 19. stol. Německý historik Droysen Období od smrti Aristotela 322 př.Kr. zhruba k počátku letopočtu

5 Sjednocení Itálie – vzmáhající se moc Říma Mocná říše od britských ostrovů až po Afriku a Asii Řecko přešlo z nadvlády makedonské pod vládu Římanů V kulturním ohledu tomu však bylo naopak Přemožené Řecko přemohlo římského vítěze – „Graecia victa Romanum victorem vicit“

6 Do Říma byli povoláni řečtí umělci a stavitelé Řím začaly zdobit chrámy a sloupové síně v řeckém stylu Řecké tragédie a komedie byly překládány do latiny Specifičnost starořecké filozofie a kultury: – Kosmos – uspořádaný celek světa – Logos – všeovládající rozum

7 Stoikové Název odvozen od veřejné budovy v Aténách Stoya poikilé - barevná sloupová síň Zenón Stoik zde zakládá filozofickou školu – Starší stoya – Zenón – Střední – Poseidonios – Mladší – Seneca, Marcus Aurelius, otrok Epiktetos

8 Seneca (3 - 65 n.l.) Politik, básník, filozof Spáchal sebevraždu, ke které ho přinutil Nero Hlavní doména – etika Vlídné zacházení s otroky: otrok je stejný člověk jako svobodní lidé Přírodní zákony jsou zákony Boží Dílo „O hněvu“ - menší očekávání odstraňuje zlost

9 Obrázek 1.

10 Ataraxie – duševní klid a rovnováha Autarkeia – soběstačnost Apatheia – nenáruživost Hédonismus – dosahování blaženosti Filozofie – reguluje život, formuje duši, ukazuje životní cestu Osvobozuje duši od hříšného těla Vliv na křesťanskou etiku

11 Epiktétos (50 – 135 n.l.) Vykoupen z otroctví Žil diogenovským životem v chatrči bez dveří, nebylo co ukrást Blízko ke kynismu Škola kynická hlásala návrat k přírodě, odmítala konvence, ctila hrubou fyzickou práci,

12 Stoupenci kynické školy se nevázali na rodinu ani obec, hlásali kosmopolitismus Krédo: „Trp a odříkej si“ Člověk může ztratit vše – majetek, rodinu Nelze jej připravit o vůli

13 Marcus Aurelius (121 – 180 n.l.) Narozen v Římě Císař Hadriánus ho adoptoval Stoickou nauku přijal ve 12 letech a celý život se jí řídil Odvaha, pevnost, sebeovládání Pohrdal okázalostí a nádherou Život trávil ve vojenských táborech svých legií

14 Obrázek 2. Dílo „Sobě samému“ – nalézt cesty k sebezdokonalování a žít podle zákonů přírody

15 Stoická filozofie se dělí na: logiku, fyziku, etiku Logika – staví na Aristotelovi – Rétorika – umění mluvit sám – Dialektika – mluvit a myslet s ostatními Fyzika – Materialistická – existuje jen to, co je tělesné

16 – Monistická – 1 princip – Přísná zákonitost - idea věčného návratu, svět je zachvácen světovým ohněm, jako u Herakleita – Podstata světa – látka bez kvalit, která je pasivní a jejím aktivizujícím principem je „spermatický logos“ – Bůh je totožný s vesmírem – panteismus – Chápou ho jako „pneumu“ – dech, „světovou duši“, proniká celý svět, působí na pasivní živly a tvoří věci

17 Etika – Život v souladu s přírodou – Ctnosti – rozumnost, statečnost, uměřenost, spravedlnost – Afekty nás omezují – Autarkeia – Apatheia – Ataraxie – Chválí přátelství, rodinu, lásku k člověku – také k otrokům a barbarům, – Signalizace vývoje římského práva – humanismus, kosmopolitismus

18 Otázky: 1.Jak se chová člověk, o kterém řekneme, že je stoik? 2.Vysvětli stoické hodnoty. 3.Vysvětli slovo kosmopolitní. 4.Vysvětli termín panteismus. 5.Kdo je humanista? 6.Vzpomenete si na význam slova monismus ve filozofii?

19 Odpovědi 1.Člověk reaguje se stoickým klidem, nenechá se ničím a nikým „rozhodit“. 2.Vyrovnaná duše a mysl – ataraxie, autarkeia – soběstačnost, apathea – nenáruživost. 3.Kosmopolitní znamená celosvětový, světoobčanský. 4.Panteismus – Bůh čili příroda, Bůh je rozpuštěn všude kolem nás.

20 5.Humanista – humanita – etický pojem znamenající lidskost, lásku k lidem, nejvyšší mravní ideál. 6.Monismus je učení o jediném prazákladu tohoto světa, o jediném principu světa.

21 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80- 40-25414-4. BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 90-7182- 064-4. BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-147-0. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN 80-7192-500-4.

22 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI, Praha 4, V jehličí 1, 1996, ISBN 80- 901588- 4-6. Obrázek 1.: P. P. RUBENS. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /c/c4/Seneca.jpg Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /d/d6/Marcus_Aurelius_%28Museo_del_Prado% 29_01.jpg


Stáhnout ppt "Filozofie období helénismu - stoicismus www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google