Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava knihoven na výkon regionálních funkcí ve Středo- českém kraji v letech 2001/2002 Mgr. Jan Helcelet Středočeská vědecká knihovna v Kladně Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava knihoven na výkon regionálních funkcí ve Středo- českém kraji v letech 2001/2002 Mgr. Jan Helcelet Středočeská vědecká knihovna v Kladně Seminář."— Transkript prezentace:

1 Příprava knihoven na výkon regionálních funkcí ve Středo- českém kraji v letech 2001/2002 Mgr. Jan Helcelet Středočeská vědecká knihovna v Kladně Seminář Regionální funkce Brno 23. a 24. dubna 2002

2 Zásady přípravy Systematický přístup Oboustranný tok informací Komunikovat v každé pozici Co nejvíce materiálů a rozhodnutí předem projednat s řediteli pověřených knihoven Zachovat individuální zvláštnosti knihoven a regionů

3 Výchozí legislativa Usnesení vlády č. 195/2001 Sb.  Ministerstvu kultury se ukládalo předložit návrh Programu financování RF… (Program) navrhnout částku na financování RF v roce 2002 Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.)  Výkonu RF se týká § 2 a § 11 Usnesení vlády ČR č. 68/2002 Sb.  Schválen Program a ministrovi kultury bylo uloženo zabezpečit v r. 2002 a v následujících letech realizaci Programu Realita: procházeli jsme (a procházíme) nejistotami a riziky

4 Východiska naší práce - jaro Prostějovská výzva  Apel na zahájení přípravy  Harmonogram přípravy  „Už nikdy nebude, jak bylo“ (Dr. Vít Richter) Harmonogram přípravy v SVK Kladno  Porada ředitelů velkých městských knihoven Seznámení s harmonogramem, úkoly a termíny Orientace na bývalé okresní knihovny Úkol monitorovat situace v pověřených regionech Jmenování pracovní skupiny a její činnost  Tvorba materiálu Budování systému kooperace… (viz dále)  Zpracování projektů na výkon RF v jednotlivých pověřených knihovnách

5 Příprava a tvorba systému - léto Materiál: Budování systému kooperace veřejných knihoven Středočeského kraje  Představení veřejných knihoven / pohled do historie Konečný stav transformace střediskového systému  Dosavadní spolupráce SVK s knihovnami  Příprava na realizaci RF v roce 2002 Formulovány některé problémy  Zjištění počtu knihoven, nabídky RF, uvažované náklady  Funkční model krajské metodiky Finanční, personální a materiálně technické zabezpečení, systém práce, úkoly krajské metodiky, nabídka knihovnám…

6 Rizika / problémy Nevhodnost grantového režimu pro financování  Zřizovatelé nebudou participovat Personální problémy (metodik s jistotou mzdy jen na 1 rok?) Očekávané pozdní přidělení dotace (problém výplat metodiků) Nepřipravenost některých pověřených knihoven na výkon RF (personální, materiální)

7 Příprava a tvorba systému říjen - prosinec Ustálen konečný počet pověřených knihoven na 15 Zadány předběžné projekty – tzv. miniprojekty  Zadána osnova  Stanovena předběžná částka na výkon RF  Připraveny standardy výkonu RF Připraven text smlouvy SVK s pověřenou knihovnou

8 Příprava a tvorba systému prosinec - leden Posouzení miniprojektů především ve vztahu ke standardům výkonu RF  Jednání s pověřenými knihovnami, jejichž projekt nevyhovoval Např. velká částka na platy nebo malá částka na nákup výměnného fondu  Zpracování tabulkových přehledů o realizaci RF ve Středočeském kraji

9 Závěrečná fáze přípravy systému Porada ředitelů 22. ledna  sdělena konečná finanční částka na výkon RF Ředitelé si odhlasovali, že výpočet prostředků bude proveden bez odečtu obyvatel v okresních městech Knihovnám, které doposud nevykonávaly RF, byla částka navýšena V SVK zůstala malá rezerva  Stanoven úkol zpracovat konečné projekty Porada ředitelů 30. ledna  Rozhovor o zpracovaných projektech a podpis smlouvy Zkompletování informací a jejich odeslání na MK Data z projektů zpracována do tabulkových přehledů

10 Statistika přípravy výkonu RF z pohledu SVK v Kladně Komunikace s řediteli  6 porad (1 porada pracovní skupiny)  18 návštěv v knihovnách  Množství elektronické pošty a telefon. konzultací Bylo zpracováno 5 materiálů Tabulky / formuláře /osnovy – 7 + 4 + 3 Každá pověřená knihovna zpracovala 3 projekty

11 Problémy a nedostatky vznikajícího systému kooperace Dotace přichází opožděně – buďme kouzelníky a hazardními hráči  Financování bez dotace porušuje rozpočtová pravidla  Čerpání finančních prostředků „dvojnásobnou rychlostí“ narušuje kontinuitu a účelnost kooperace  Personální problémy Co financovat a co ne? Jak má být hodnocen průběh a splnění celé akce? Je možné, aby pověřená knihovna pověřila sama další knihovnu a přerozdělila jí peníze na RF? Problém přibývání počtu pověřených knihoven Aktualizace standardů

12 Důsledky současného stavu Ředitelé PK jsou nuceni k výkonu RF bez peněz  To není korektní, to není morální  Riskují „…že se stanou kriminálními živly“ Je ohrožen /a  systém realizace RF V zákulisí je skryta možnost, že realizace výkonu RF zůstane na krajských knihovnách  důvěra v kooperaci knihoven a její věrohodnost V knihovnách i u zřizovatelů Nenechme zpochybnit vynaložené prostředky a energii, kterou jsme vložili do budování systému kooperace

13 Na závěr… děkuji všem ředitelkám pověřených knihoven ve Středočeském kraji  za jejich statečnost  za velkou vstřícnost, ochotu spolupracovat a za odhodlání vytvářet toto společné dílo kooperace

14 Příprava knihoven na výkon regionálních funkcí ve Středo- českém kraji v letech 2001/2002 Mgr. Jan Helcelet Středočeská vědecká knihovna v Kladně Seminář Regionální funkce Brno 23. a 24. dubna 2002


Stáhnout ppt "Příprava knihoven na výkon regionálních funkcí ve Středo- českém kraji v letech 2001/2002 Mgr. Jan Helcelet Středočeská vědecká knihovna v Kladně Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google