Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Statika těles Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s maturitní zkouškou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická mechanika Vzdělávací obor 23 – 45 – L/01 Tematický okruh Tření Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci se ve dvojhodinovém bloku seznámí s druhy tření a silovými účinky, které tření ovlivňuje Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Tření - kluzné, valivé Datum 9. 5. 2013 STATIKA TĚLES

2 2 Tření TŘENÍ Jestliže je těleso v přímém styku s jiným tělesem a pohybuje se tak, že se posouvá neboli smýká či otáčí po povrchu tohoto tělesa, vzniká na styčné ploše obou těles třecí síla, která směřuje vždy proti směru rychlosti tělesa. Druhy tření 1.smykové tření (pohyb po vodorovné nebo nakloněné rovině, šroub a matice, klín, kotoučová brzda …) 2. čepové tření (radiální ložisko, bubnová brzda …) 3. vláknové tření (pohon plochým pásem, lanem nebo klínovým řemenem) 4. odpor při valení (valivý odpor) (trakční odpory u kola a kolových vozidel …)

3 3 Tření TŘENÍ 1. Smykové tření Je fyzikální jev, jehož původ je především v nerovnostech stykových ploch těles. Při posouvání jednoho tělesa po povrchu druhého tělesa nerovnosti obou ploch na sebe narážejí, deformují se a obrušují. Základní rozdělení hlavních druhů tření:

4 4 Tření TŘENÍ Nikdy nemůže být tato síla nulová, i když jsou třecí plochy hladké. Vlastnosti třecí síly: Velikost třecí síly nezávisí na obsahu stykových ploch. Bude-li rychlost tělesa velká třecí síla se zmenšuje. Velikost třecí síly: Kvádr působí na podložku tlakovou silou F n, kolmou k podložce a rovná se tíhové síle, působící na kvádr a pro třecí sílu platí vztah: f – součinitel smykové tření záleží na tom, z čeho jsou jednotlivé plochy vyrobeny, případně jak je jejich povrch opracován.

5 5 Tření TŘENÍ Tření v praxi: V mnoha případech je velmi užitečné. Třecí síly umožňují: naši chůzi jízdu motorových vozidel Proto se při náledí chodníky i vozovky sypou. Tření umožňuje: přenos pohybu pomocí řemenic nebo přenos pohybu pomocí třecí spojky spojování těles hřebíky, nýty, šrouby Často však tření škodí: v ložiscích kol motorových vozidel a strojů při vrtání při řezání. Řešení: Třecí síly se pak zmenšují mazáním stykových ploch a jejich vyhlazováním.

6 6 Tření TŘENÍ 2.Valivé tření Valivé tření vzniká vždy, když se pevné těleso kruhového průřezu valí po pevné podložce. Působením tlakové síly se těleso i podložka deformuje. Deformace vyvolává odporovou sílu. a pro její velikost platí: ξ (čti ksí) …rameno valivého odporu, jeho hodnota závisí na materiálech, z nichž je zhotoveno těleso a podložka, a také na úpravě jejich povrchů. R …poloměr valícího se tělesa.

7 7 Tření TŘENÍ Porovnání obou tření Valivé tření je mnohem menší než tření smykové. V praxi, proto převádíme tření smykové na tření valivé. Při přemisťování těžkých břemen pokládáme mezi břemeno a podlahu válečky. Pro uložení hřídelů ve strojích nebo kol motorových vozidel používáme kuličková nebo válečková ložiska.

8 8 Tření TŘENÍ 3. Vláknové tření Vzniká při smýkání pružného pásu nebo lana po válcové ploše. Situace při zvedání tělesaSituace při spouštění tělesa

9 9 Tření TŘENÍ Při zvedání je vlivem tření F 2 >F 1 právě o hodnotu F t. Síla F 2 sílu F t musí překonat. Velikost třecí síly je: Při spouštění je vlivem tření F 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3400025/slides/slide_9.jpg", "name": "9 Tření TŘENÍ Při zvedání je vlivem tření F 2 >F 1 právě o hodnotu F t.", "description": "Síla F 2 sílu F t musí překonat. Velikost třecí síly je: Při spouštění je vlivem tření F 2

10 10 Tření TŘENÍ 4. Čepové tření Velikost třecí síly: … součinitel čepového tření Součinitel čepového tření je větší než součinitel smykového tření a platí: pro nezaběhnuté plochy pro zaběhnuté plochy

11 ZDROJE A PRAMENY 11 ADOLF FRISCHHERZ, Paul Skop. Technologie zpracování kovů: Základní poznatky. Brno: Exprint - Kocián, 1993. ISBN 80-901-6572-9. MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Mechanické vlastnosti. ATeam. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/mechvlast.html Vlastnosti materiálů - pružnost a pevnost. Strojírenství [online]. 2007 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/06a_pruznost_pevnost.php


Stáhnout ppt "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google