Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_30."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_30 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:15.11. 2013

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Odporové síly Předmět:Fyzika Anotace:Prezentace je určena k výkladu vzniku a důsledků odporových sil při pohybu. Žáci popisují vznik třecí síly a vlivy, které její velikost ovlivňují. Uvádějí příklady působení třecí síly z běžného života. Popisují vznik valivého odporu a využití valení těles v běžné praxi. Klíčová slova:Rozdělení chemie, významní chemici své doby. Druh učebního materiálu: Prezentace

3 O DPOROVÉ SÍLY

4 vznikají při pohybu tělesa brání, brzdí pohyb tělesa jsou namířeny proti směru pohybu vznikají všude, kde se těleso stýká s povrchem jiného, nebo se pohybuje v látkovém prostředí zaměříme se na síly, které vznikají při dotyku dvou těles

5 S MYKOVÉ TŘENÍ tření vzniká mezi dvěma povrchy při vzájemném smýkání vzniká odporová síla, která působí proti pohybu tělesa a brání mu F t označení třecí síly vektorová veličina působiště je na smykové ploše

6 P ŘÍČINY VZNIKU TŘECÍ SÍLY kvalita povrchu o drsnost povrchu o příčinou jsou nerovnosti na povrchu o tvar povrchu: o molitan: o koberec: o sklo: o čím je povrch drsnější, tím hůř se tělesa po sobě smýkají – nerovnosti do sebe zapadávají

7 hmotnost tělesa o čím je těleso těžší, tím více do sebe nerovnosti na povrchu zapadají o zvětšuje se smykové tření součinitel smykového tření f

8 S OUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ označuje se písmenem f charakterizuje kvalitu povrchu mění se v závislosti na typu a jakosti materiálu hodnotu má vždy menší než 1 bezrozměrné číslo = nemá jednotky

9 T ŘECÍ SÍLA F t = f · F n o F t –třecí síla o f – součinitel smykového tření o F n -normálová síla o síla, která působí kolmo na podložku o pokud je těleso na vodorovné podložce o F n = F G = m·g o pro pohyb po vodorovné podložce o F t = f · m · g

10 třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch (pokud nedojde k zaboření do podložky) třecí síla nezávisí na rychlosti pohybu tělesa klidová třecí síla je větší než třecí síla při pohybu

11 V ALIVÝ ODPOR těleso o kruhovém průřezu se valí po pevné podložce odporové síly vznikají jako důsledek deformace povrchu podložky či deformace kruhového tělesa deformace není obvykle pouhým okem pozorovatelná odporová síla Fv je přímo přímoúměrná kolmé tlakové síle Fn, kterou působí těleso na podložku a nepřímoúměrná poloměru R

12 F v odporová síla F n tlaková síla R poloměr valeného tělesa ξ (ksí) součinitel= rameno valivého odporu hodnoty součinitele jsou různé pro různé podložky a povrchy výsledná odporová síla je za stejných podmínek výrazně menší než síla třecí využití: válečková a kuličková ložiska

13 POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA Obrázky: ZŠ KAPLICE. Třecí síla [online]. [cit. 25.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/treni/uvod.htm BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr : Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80-901619-3-6. LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978- 80-7196-428-5.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_30."

Podobné prezentace


Reklamy Google