Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy k tématu francouzské revoluce starý režim, generální stavy, jakobíni…
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Základní pojmy k tématu francouzské revoluce – starý režim, generální stavy, jakobíni,… Označení DUM VY_32_INOVACE_11_1_13 Autor Mgr. Jana Pešatová Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Novověk Ročník 2. ročník gymnázia

2 Základní pojmy k tématu francouzské revoluce – 1. část

3 Tzv. starý režim Období ve Francii před revolucí do roku 1789
Charakteristické dělení společnosti do tří stavů (šlechta, duchovenstvo a tzv. třetí stav) Jde hlavně o dobu vlády Ludvíka XVI. (vládl 1774 – 1792) Francie byla v krizi, zadlužená, propukaly nepokoje [1]

4 Generální stavy Zasedání zástupců tří francouzských stavů (první dva – šlechta a duchovenstvo – privilegované, třetí stav – neprivilegovaný, povinnost platit daně) Poradní sbor francouzských králů bez větších pravomocí Sehrály důležitou roli na počátku francouzské revoluce Byly svolávány a rozpouštěny králem Při hlasování měl každý stav 1 hlas (třetí stav byl tedy prvními dvěma jednoduše přehlasován) [2]

5 Bastila pařížská pevnost postavená ve 14. století na obranu proti Angličanům ve stoleté válce od 15. století se používala jako věznice dobytí Bastily dne 14. července znamenalo začátek Velké francouzské revoluce často označována za symbol starého režimu a vězení pro politické vězně v den útoku na Bastilu zde ale bylo vězněno pár bezvýznamných odsouzených útok lidu proti Bastile veden snahou získat střelný prach [3]

6 Třetí stav Karikatura z období francouzské revoluce: Třetí stav nese na svých bedrech šlechtu a církev označení pro neprivilegovaný stav (ve srovnání se šlechtou a církví) zahrnoval všechny poddané ve Francii – měšťany i sedláky vycházel ze středověkého pojetí trojího lidu představoval 97 % obyvatel státu povinnost platit daně v červnu 1789 se na zasedání generálních stavů zástupci 3. stavu prohlásili za Národní shromáždění [4]

7 Jakobíni Mědiryt : „Uzavření spolku Jakobínů v průběhu noci z 27. na 28. července 1794“ nejvlivnější politický klub, který vznikl v době Velké francouzské revoluce název klubu je odvozen od místa jejich setkání - dominikánského kláštera Saint-Jacques (sv. Jakub) v Paříži hlásili se k ideálům volnosti, rovnosti a bratrství usilovali o republikánské uspořádání v průběhu revoluce se vyvíjeli od umírněných po představitele teroru nejvýznamnějším představitelem byl M. Robespierre [5]

8 Úkoly k procvičení Oprav chybné výroky:
Zákonodárný orgán před revolucí se nazýval generální stavy a zasedali v něm zástupci dvou stavů – šlechty a duchovenstva. Před revolucí vládl Francii Ludvík XIV., který zemi zadlužil. Bastila byla pevnost, ve které bylo mj. uloženo množství střelného prachu. Jakobíni byli politickým klubem, který usiloval o dohodu se šlechtou a králem. Národní shromáždění vzniklo v roce 1789 při zasedání parlamentu. 97% obyvatel Francie před revolucí tvořili měšťané, kterým se říkalo třetí stav. Šlechta a duchovenstvo byly privilegované stavy, které za starého režimu neplatily daně.

9 Úkoly k procvičení – ŘEŠENÍ:
(Zákonodárný) Poradní orgán krále před revolucí se nazýval generální stavy a zasedali v něm zástupci (dvou) tří stavů – šlechty, duchovenstva a tzv. třetího stavu. Před revolucí vládl Francii (Ludvík XIV.) Ludvík XVI., který zemi ještě více zadlužil. Bastila byla pevnost, ve které bylo mj. uloženo množství střelného prachu. ☺ Jakobíni byli politickým klubem, který usiloval o (dohodu se šlechtou a králem) republiku . Národní shromáždění vzniklo v roce 1789 při zasedání (parlamentu) generálních stavů. 97% obyvatel Francie před revolucí tvořili (měšťané) všichni lidé platící daně, kterým se říkalo třetí stav. Šlechta a duchovenstvo byly privilegované stavy, které za starého režimu neplatily daně. ☺

10 Zdroje obrázků: [1] DUPLESSIS, Joseph-Siffred. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW: [2] COUDER, Auguste. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW: [3] AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW: [4] M.,P. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW: [5] MALAPEAU, Claude Nicolas. Wikimedia Commons [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo na WWW:


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google