Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká francouzská revoluce. 1789 - 1799 – přelomová událost evropských dějin – zrušení monarchie – vznik republiky – zrušení privilegií šlechty a církve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká francouzská revoluce. 1789 - 1799 – přelomová událost evropských dějin – zrušení monarchie – vznik republiky – zrušení privilegií šlechty a církve."— Transkript prezentace:

1 Velká francouzská revoluce

2 1789 - 1799 – přelomová událost evropských dějin – zrušení monarchie – vznik republiky – zrušení privilegií šlechty a církve

3 Francie 18. století nejmocnějším stát v Evropě v zemi vládne absolutisticky král privilegované stavy obyvatelstva: šlechta a duchovenstvo – vlastník půdy, neplatí daně třetí stav (97%) zbývající obyvatelstvo – odvádí vysoké daně na úhradu státních výdajů

4 finanční krize vrcholí za vlády Ludvíka XVI. – vojenské výdaje – rozmařilosti královského dvora 1789 - zasedání generálních stavů ve Versailles král žádá nové daně - pro všechny obyvatele včetně šlechty a církve

5 návrh byl zamítnut zástupci třetího stavu se prohlašují Národní shromážděním požadují: – konstituci – přijetí ústavy – omezení královské moci z obav před vzpourou lidu povolal král do Versailles vojsko napjetí vede k povstání pařížského lidu

6 1. fáze revoluce 14. července 1789 – dobytí Bastily heslo: Rovnost! Svornost! Bratrství! je zřízena konstituční monarchie zrušen feudalismus vyhlášena Deklarace práv člověka a občana 1791 přijata nová ústava

7

8 1789 - Deklarace práv člověka a občana – rovnost svobodných občanů před zákonem – svoboda slova, shromažďování a tisku a vyznání – právo na vlastnictví majetku 1791 - nová ústava – král hlavou státu a představitelem výkonné moci – rozhodující moc má Zákonodárné shromáždění – uzákoněno občanské zrovnoprávnění Židů

9 Zákonodárné shromáždění stoupenci monarchie umírnění - giorndini (žirondyni) radikální - jakobíni cordeliéři později označení: – pravice - umírnění – levice - radikálové

10 2. fáze revoluce Francie ve válce: – revoluce vzbudila nepříznivou odezvu u cizích sousedních monarchů (obava ze vzpoury) – Francie ve válce s většinou evropských států – boje trvali až do roku 1815 moci se ujímají radikálové - jakobíni zrušeno království a založena republika královská rodina zajata, král i s manželkou popraven začíná revoluční teror – „jakobínská diktatura“ hrůzovláda končí popravou radikálů (Robespierre) nastupuje nová vláda – období direktoria

11

12 3. fáze revoluce Napoleon Bonaparte – úspěšný generál vedl armádu během války Francie s evropskými státy a při státních vzpourách díky mnoha vítězstvím rostl Napoleonův vliv i obliba mezi francouzským lidem v listopadu 1799 provedl Napoleon v Paříži státní převrat – sesadil starou vládu a zavedl konzulát – sám sebe jmenoval prvním konzulem, a získal tak velké pravomoc. – převrat ukončil Velkou francouzskou revoluci Napoleonova vláda zavedla v zemi konečně pořádek

13 Císařská Francie a napoleonské války

14 v roce 1804 se Napoleon nechal korunovat císařem Francie jako Napoleon I. za napoleonské vlády bylo provedeno mnoho reforem a byly přijaty nové zákony – občanský zákoník – zaručoval rovnost všech občanů a jejich základní práva a svobody stínem jeho vlády byla silná cenzura a tajná policie

15 od roku 1792 Francie téměř nepřetržitě válčila s většinou evropských států nejprve se bránila útokům, později vedla války dobyvačné v letech 1805 – 1811 Napoleon vítězil a ovládal téměř celou Evropu v důsledku napoleonských válek zaniká Svatá říše římská jedna z vítězných bitev také na Moravě – bitva tří císařů u Slavkova (Napoleon I. X Alexander I., František II.)

16 1812 - první porážku utrpěla francouzská armáda při tažení do Ruska 1813 – bitva národů u Lipska – proti Francii se spojily téměř všechny evropské státy po porážce Napoleon vyhoštěn na ostrov Elba uprchl, shromáždil vojsko a vrátil se do Paříže 1815 - definitivně poražen v bitvě u Waterloo zbytek života strávil jako zajatec Anglie na ostrově sv. Helena u Afriky

17 1814 – 1815 Vídeňský kongres stanoveny nové hranice mezi státy ve Francii se k vládě vrací rod Bourbonů vítězné mocnosti – Rusko – Prusko – Rakousko – V. Británie uzavřeli spojenectví o vzájemné ochraně a pomoci proti nepokojům a revolucím svých zemí – svatá Aliance


Stáhnout ppt "Velká francouzská revoluce. 1789 - 1799 – přelomová událost evropských dějin – zrušení monarchie – vznik republiky – zrušení privilegií šlechty a církve."

Podobné prezentace


Reklamy Google