Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.1 Jaderná energie Jaderná reakce – přeměňování jádra jednoho nuklidu v jádra jiných nuklidů. Elektrický náboj i počet nukleonů je však stejný po reakci jako před reakcí. Radioaktivita – je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů při jejich rozpadu Radionuklidy – samovolně se přeměňují na jiné nuklidy. Doba přeměnění poloviny jader radionuklidu je poločas přeměny. Lze vyrábět i umělé. Autor: Markéta Bauerová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.2 Co už víš? Složení atomu – kladně nabité atomové jádro, složené z nukleonů, obklopené elektronovým obalem. Nukleonové číslo – počet protonů a neutronů v jádře Protonové číslo – počet protonů Nuklidy – látky složené z atomů, které mají stejné protonové a nukleonové číslo Izotopy – dva atomy stejného protonového čísla, ale s různým nukleonovým číslem

3 42.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Záření alfa – kladně nabité částice vyvrhované některými radioaktivními jádry. Nepronikají do velké hloubky. Nebezpečné, působí-li uvnitř organizmu. Záření beta – částice vyvrhované některými radioaktivními jádry téměř rychlostí světla. Rozlišuje se na elektrony a pozitrony (antičástice k elektronům s kladným nábojem). Pohlcuje se tenkým plechem. Záření gama – neviditelné elektromagnetické vlny. Gama záření a záření neutronové mají největší pronikavost.

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.4 Co si řekneme nového? Metodou značených atomů můžeme sledovat koloběh látek v přírodě či organizmech. Radionuklidy jsou užitečné ve vědě, lékařství a technice. Dá se pomocí nich určit stáří organických látek či hornin. Ozařováním je možné zničit zhoubné nádory nebo chránit potraviny a sterilizovat předměty. V průmyslu poslouží jako kontrolor kvality výrobku. Jsou zdrojem i elektrické energie na odlehlých místech či v kosmu.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.5 Procvičení a příklady Chemické i jaderné reakce můžou uvolňovat energii. Nukleony v jádře atomu jsou vázány jadernými silami. Během jaderných reakcí uvolňovaná energie je milionkrát větší než u reakcích chemických. Albert Einstein vypočetl – energie obsažená v tělese souvisí s jeho hmotností: E =mc2 Jaderné reakce: 1) slučování lehkých jader – termojaderná reakce (probíhá na hvězdách, na Slunci) 2) rozpad těžkých nestabilních jader – řetězová reakce (např. uranová rozpadová řada)

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.6 Něco navíc pro šikovné Aktivní zóna jaderného reaktoru – probíhá v ní řetězová jaderná reakce. Štěpný materiál je součástí palivových článků. Moderátor – zpomalení neutronů uvolněných při štěpení. Regulační tyče – slouží k ovládání reaktoru. K zastavení řetězové reakce se využívají havarijní tyče. Aktivní zóna bývá chlazena vodou v tlakové nádobě. Teplo, které odevzdává horká voda v parogenerátoru, vytváří páru k pohonu turbíny turboalternátoru.

7 42.7 CLIL ENGLISH ČESKY atom energy energie nuclear reaction
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 42.7 CLIL ENGLISH ČESKY atom energy energie nuclear reaction jaderná reakce reaction reakce medicine lékařství science věda technology technika radioactivity radioaktivita

8 42.8 Test znalostí a b c 1. Z jakých částic se atom skládá:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 42.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. Z jakých částic se atom skládá: a) kladně nabité atomové jádro složené z nukleonů obklopené elektronovým obalem b) záporně nabité atomové jádro složené z nukleonů obklopené elektronovým obalem c) kladně nabité atomové jádro složené z elektronů obklopené nukleony 3. Jak se využívají radionuklidy při léčení? a) k ochraně potravin b) ke kontrole kvality c) k ničení zhoubných nádorů d) ke sterilizování předmětů 2. K čemu slouží moderátor ve fyzice: a) k moderování různých událostí b) ke zpomalení neutronů uvolněných při štěpení c) ke zrychlení neutronů uvolněných při štěpení d) k ochlazení reaktoru 4. Regulační tyče slouží k: a) ovládání reaktoru b) zastavení řetězové reakce c) měření teploty reaktoru d) ochraně před světelnou radiací a b c Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.9 Použité zdroje, citace Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 9. ročník základní školy, ISBN Velká encyklopedie vědy, 2.vydání, 2003, ISBN Klipart

10 42.10 Anotace Autor Období Ročník Klíčová slova Anotace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.10 Anotace Autor Bauerová Markéta Období 02 – 06/2012 Ročník 9. ročník Klíčová slova Jaderná energie, radioaktivita, jaderné reakce, jaderný reaktor. Anotace Prezentace popisuje atomové jádro, jaderné síly, nukleové číslo, využití jaderného záření, jaderné reakce, Einsteinovu teorii a reaktor.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google