Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

42.1 Jaderná energie Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "42.1 Jaderná energie Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová."— Transkript prezentace:

1 42.1 Jaderná energie Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová Jaderná reakce – přeměňování jádra jednoho nuklidu v jádra jiných nuklidů. Elektrický náboj i počet nukleonů je však stejný po reakci jako před reakcí. Radioaktivita – je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů při jejich rozpadu Radionuklidy – samovolně se přeměňují na jiné nuklidy. Doba přeměnění poloviny jader radionuklidu je poločas přeměny. Lze vyrábět i umělé.

2 42.2 Co už víš? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Složení atomu – kladně nabité atomové jádro, složené z nukleonů, obklopené elektronovým obalem. Nukleonové číslo – počet protonů a neutronů v jádře Protonové číslo – počet protonů Nuklidy – látky složené z atomů, které mají stejné protonové a nukleonové číslo Izotopy – dva atomy stejného protonového čísla, ale s různým nukleonovým číslem

3 42.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Záření alfa – kladně nabité částice vyvrhované některými radioaktivními jádry. Nepronikají do velké hloubky. Nebezpečné, působí-li uvnitř organizmu. Záření beta – částice vyvrhované některými radioaktivními jádry téměř rychlostí světla. Rozlišuje se na elektrony a pozitrony (antičástice k elektronům s kladným nábojem). Pohlcuje se tenkým plechem. Záření gama – neviditelné elektromagnetické vlny. Gama záření a záření neutronové mají největší pronikavost.

4 42.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Metodou značených atomů můžeme sledovat koloběh látek v přírodě či organizmech. Radionuklidy jsou užitečné ve vědě, lékařství a technice. Dá se pomocí nich určit stáří organických látek či hornin. Ozařováním je možné zničit zhoubné nádory nebo chránit potraviny a sterilizovat předměty. V průmyslu poslouží jako kontrolor kvality výrobku. Jsou zdrojem i elektrické energie na odlehlých místech či v kosmu.

5 42.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Chemické i jaderné reakce můžou uvolňovat energii. Nukleony v jádře atomu jsou vázány jadernými silami. Během jaderných reakcí uvolňovaná energie je milionkrát větší než u reakcích chemických. Albert Einstein vypočetl – energie obsažená v tělese souvisí s jeho hmotností: E =mc2 Jaderné reakce: 1) slučování lehkých jader – termojaderná reakce (probíhá na hvězdách, na Slunci) 2) rozpad těžkých nestabilních jader – řetězová reakce (např. uranová rozpadová řada)

6 42.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Aktivní zóna jaderného reaktoru – probíhá v ní řetězová jaderná reakce. Štěpný materiál je součástí palivových článků. Moderátor – zpomalení neutronů uvolněných při štěpení. Regulační tyče – slouží k ovládání reaktoru. K zastavení řetězové reakce se využívají havarijní tyče. Aktivní zóna bývá chlazena vodou v tlakové nádobě. Teplo, které odevzdává horká voda v parogenerátoru, vytváří páru k pohonu turbíny turboalternátoru.

7 42.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics ENGLISHČESKY atom energyenergie nuclear reactionjaderná reakce reactionreakce medicinelékařství sciencevěda technologytechnika radioactivityradioaktivita

8 42.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.a 2.b 3.c 4.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1. Z jakých částic se atom skládá: a) kladně nabité atomové jádro složené z nukleonů obklopené elektronovým obalem b) záporně nabité atomové jádro složené z nukleonů obklopené elektronovým obalem c) kladně nabité atomové jádro složené z elektronů obklopené nukleony 3. Jak se využívají radionuklidy při léčení? a) k ochraně potravin b) ke kontrole kvality c) k ničení zhoubných nádorů d) ke sterilizování předmětů 2. K čemu slouží moderátor ve fyzice: a) k moderování různých událostí b) ke zpomalení neutronů uvolněných při štěpení c) ke zrychlení neutronů uvolněných při štěpení d) k ochlazení reaktoru 4. Regulační tyče slouží k: a) ovládání reaktoru b) zastavení řetězové reakce c) měření teploty reaktoru d) ochraně před světelnou radiací

9 42.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 9. ročník základní školy, ISBN 978-80-7196-193-2 Velká encyklopedie vědy, 2.vydání, 2003, ISBN 978-80-7200-809-4 Klipart http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011050107

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 42.10 Anotace Autor Bauerová Markéta Období 02 – 06/2012 Ročník 9. ročník Klíčová slova Jaderná energie, radioaktivita, jaderné reakce, jaderný reaktor. Anotace Prezentace popisuje atomové jádro, jaderné síly, nukleové číslo, využití jaderného záření, jaderné reakce, Einsteinovu teorii a reaktor.


Stáhnout ppt "42.1 Jaderná energie Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta Bauerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google