Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dusíkaté deriváty Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 27 Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dusíkaté deriváty Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 27 Autor:"— Transkript prezentace:

1 Dusíkaté deriváty Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 27 Autor: Hana Lovětínská ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Dusíkaté deriváty 2 - obsahují heteroatom dusíku, který je součástí charakteristické skupiny 1) Aminy - obsahují charakteristickou skupinu -NH 2 = aminoskupina 2) Diazoniové soli, azosloučeniny charakteristická skupina -N NX charakteristická skupina -N=N- 3) Nitrosloučeniny - charakteristická skupina -NO 2 = nitroskupina

3 3 Aminy- deriváty amoniaku, atomy vodíku nahrazeny uhlovodíkovými zbytky R-NH 2 primární aminy R-NH-Rsekundární aminy R-N-Rterciální aminy Vlastnosti- skupenství závisí na velikosti molekuly - aminy s krátkým řetězcem jsou rozpustné ve vodě R

4 4 Reaktivita Aminy mají zásadité vlastnosti, kvůli volnému elektronovému páru na dusíku (Lewisova zásada) 1)Neutralizace- reakce aminů (zásady) s kyselinami 2)Substituce - náhrada atomu vodíku jiným atomem NH 2 +HCl N + H 3 Cl - anilinium-chlorid

5 5 3) Nitrosace = diazotace - nejdůležitější reakce -reakce primárního nebo sekundárního aminu s dusitanem alkalického kovu v kyselém prostředí -produktem jsou diazoniové soli (primární aminy) nebo nitrosaminy (sekundární aminy )

6 6 Diazotace NH 2 NaNO 2, HCl -NaCl, H 2 O N + NCl - H 3 C-N-CH 3 H NaNO 2, HCl -NaCl, H 2 O H 3 C-N-CH 3 NO benzendiazonium chlorid dimethylnitrosamin

7 7 Vlastnosti a význam aminů - toxické (zejména aromatické), karcinogenní - např. anilin způsobuje cyanózu (jeho účinkem se Fe 2+ v hemoglobinu oxiduje na Fe 3+, který není schopen přenášet kyslík = methemoglobinémie) - používají se k výrobě barviv, léčiv, plastů, tenzidů - např. polykondenzací hexan-1,6-diaminu s dikarboxylovými kyselinami vzniká nylon

8 8 (1) (2)

9 9 Diazoniové soli - pevné, málo stálé látky, iontové, rozpustné ve vodě - jsou reaktivní, používají se k výrobě azobarviv Azosloučeniny - pevné, rozpustné v nepolárních rozpouštědlech - azoskupina -N=N- (chromofor) způsobuje barevnost - patří sem i acidobazické indikátory (MO, MČ) - jsou podezřelé z karcinogenity

10 10 Nitrosloučeniny - vznikají nitrací (zejména arenů) za použití nitrační směsi = směs HNO 3 a H 2 SO 4 Např. NO 2 HNO 3 H 2 SO 4 Nitrobenzen- kapalina - voní po hořkých mandlích - používá se k výrobě anilinu

11 11 2,4,6-trinitrotoluen = TNT - žlutavá krystalická látka - využívaná jako průmyslová trhavina

12 12 Vytvořte logické dvojice 1) sekundární aminy 2) nitrosace 3) cyanóza 4) polykondenzace 5) chromofor 6) výbušnina a) nylon b) trinitrotoluen c) ethylmethylamin d) azosloučeniny e) diazoniové soli f) anilin

13 13 Zdroje: (1) Garden, T. (3. 7 2007). cs.wikipedia.org. Získáno 6. 8 2014, z wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nylon#mediaviewer/Soubor:Bronzenylons.jpg (2) Ströck, M. (31. 1 2006). cs.wikipedia.org. Získáno 5. 8 2014, z wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nylon#mediaviewer/Soubor:Nylon6_and_Nylon_66.png Vyhledavač neziskové organizace Creative Commons, která na internetu vyhledává a označí ty obrázky, fotografie a další zdroje, u kterých dal autor souhlas s jejich bezplatným využitím nebo u kterých již platnost autorských práv vypršela. Iniciativa Creative Commons v globálním měřítku garantuje, že je dané dílo volně k dispozici.


Stáhnout ppt "Dusíkaté deriváty Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 1 Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 27 Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google