Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářské studium 158 Péče o základní potřeby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářské studium 158 Péče o základní potřeby"— Transkript prezentace:

1 Bakalářské studium 158 Péče o základní potřeby
1. ročník – ošetřovatelství – prezenční Péče o základní potřeby

2 PÉČE O ZÁKLADNÍ POTŘEBY 1. ročník
OSNOVA SEMINÁŘE PÉČE O LŮŽKO A POHODLÍ NEMOCNÉHO Potřeby nemocného na lůžku Požadavky na nemocniční lůžko Rizika lůžka Typy lůžek

3 Uspokojování kterých potřeb se váže k pobytu nemocného na lůžku ?
* Potřeba bezpečí a jistoty * Potřeba tepla a pohodlí * Potřeba být bez bolesti * Potřeba soběstačnosti * Potřeba aktivity * Potřeba spánku a odpočinku Lůžko je důležitou součástí nemocničního režimu a patří k základnímu vybavení nemocničního pokoje. Lůžko je místem odpočinku, klidu a pohodlí, které zajišťuje načerpání nových sil, ale lůžko může také být zdrojem velkého nepohodlí a strádání člověka, který je nucen na něm žít. Potřeba bezpečí a jistoty - délka lůžka,výška lůžka,stabilita lůžka. Potřeba tepla a pohodlí – matrace, polštář, přikrývka. Potřeba být bez bolesti – úlevová poloha, pomůcky snižující tlak, pomůcky zvyšující pohodlí. Potřeba soběstačnosti – v dosahu věci denní potřeby, pomocná zařízení lůžka. Potřeba aktivity – výška lůžka, bezpečnost lůžka, pomocná zařízení lůžka. Potřeba spánku a odpočinku – matrace polštář, přikrývka, stabilita lůžka.

4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI LŮŽKA Pojízdnost
Centrální podvozek lůžka – kolečka jsou schována pod ložnou plochou, snižuje se riziko úrazu personálu Centrální ovládání koleček – všechna kolečka je možné ovládat z 1 místa, jedno kolečko lze zaaretovat do přímého směru, přeprava lůžka je v silách 1 osoby Pevná, ale polohovatelná ložní plocha ve 3 – 4 částech Stavitelná výška lůžka Stavitelná délka lůžka Design Matrace – jednodílné se zářezy v místě polohování Konstrukce lůžka má být taková, aby vyhovovala co největšímu počtu nemocných a jejich okamžitému zdravotnímu stavu, ale současně musí umožňovat zdravotnickému personálu co nejlépe a nejekonomičtěji ošetřovat. Vyhovět těmto požadavkům není snadné ( nemocným např.vyhovují lůžka nižší, ale pro ošetřování jsou lepší lůžka vysoká apod.). Výrobci zajišťují neustálý vývoj nemocničních lůžek v souladu s požadavky moderní ošetřovatelské péče. Při konstrukci a výrobě lůžek je brán zřetel jak na vysokou kvalitu, spolehlivost lůžka, tak na bezpečnost provozu pro pacienta i pro personál.

5 RIZIKA LŮŽKA 1. Imobilizační syndrom 2. Zdroj nozokomiálních nákaz 3. Nevhodné lůžko a jeho nedostatečné vybavení omezuje aktivitu a soběstačnost – negativně ovlivňuje psychický stav

6 NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ:
IMOBILITA MÁ ŘADU NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ: * Zhoršení zdravotního stavu pacienta * Psychická apatie pacienta * Manipulace s imobilním pacientem je fyzicky náročná a znamená pro sestry trvalé poškození páteře * Delší doba na lůžku zvyšuje náklady na pobyt pacienta v nemocnici

7 Týká se podle konkrétního oddělení 2 až 28 % pacientů.
OHROŽENÉ OBLASTI LIDSKÉHO TĚLA ■ Respirační systém Nedostatečná ventilace plic, snížená schopnost vykašlávat mohou vést k rozvoji infekční pneumonie. ■ Zažívací trakt Nižší funkčnost střev, obtíže s vyprazdňováním. ■ Kožní systém - riziko dekubitů Týká se podle konkrétního oddělení 2 až 28 % pacientů.

8 ■ Psychika Riziko psychického útlumu. ■ Kardiovaskulární systém Zhoršení činnosti srdečního svalu,trombózy, krevní sraženiny, embolie. ■ Močový systém Hromadění moči, riziko uroinfekce, tvorba ledvinových kamenů. ■ Pohybový systém Svalová atrofie, omezení motorické soustavy, ztráta funkčnosti svalového aparátu.

9 Typy lůžek Z hlediska náročnosti ošetřovatelské péče rozlišujeme : * Lůžka standardní * Lůžka specializovaná

10 Standardní nemocniční lůžka
Lůžko pro dospělé – v současnosti se setkáváme s rozličnými typy lůžek, které v různém rozsahu splňují požadavky uvedené výše Lůžko pro novorozence Lůžko pro kojence a batole Lůžko pro děti ve věku 6 – 10 let Matrace. Každé nemocniční lůžko je opatřeno zpravidla velkou polyuretanovou matrací, pokrývající celou ložní plochu. U starších typů lůžek můžeme najít matrace třídílné. Pěnový polyuretan je lehký, umožňuje snadnou manipulaci s matrací a dá se dobře čistit a dezinfikovat. Povrch matrací je opatřen buď plátěným povlakem nebo textilií s omyvatelným povrchem. Povrchová úprava zabraňuje znečištění matrace. V současné době je trend vyrábět jednodílné matrace se zářezy nebo výřezy v místě polohování, z prodyšného a zároveň z dobře omyvatelného materiálu. Polštáře. Jsou střední velikosti, naplněné zpravidla syntetickým materiálem. Na každé ošetřovací jednotce má být vždy několik rezervních matrací a polštářů, aby bylo možno zajistit vyvětrání, případně dezinfekci po propuštění nemocného či úmrtí, nebo vyměnit ihned znečištěnou matraci pod ležícím nemocným. Pokrývky. V nemocnici se užívají lehlé pokrývky, snadno čistitelné. Každému nemocnému zpravidla náležejí dvě pokrývky, Jednou se trvale přikrývá, druhá slouží jako rezervní. Obě pokrývky mají být povlečeny.

11 Lůžka specializovaná Resuscitační lůžko Lůžko pro kardiaky
Otočné lůžko – STRYKER CLINITRON, SKYTRON Vzdušné lůžko Porodnické lůžko Inkubátor Specializovaná lůžka. Specializovaná lůžka jsou určena nemocným, jejichž zdravotní stav klade zvýšené nároky na léčení a ošetřování. Mají zvláštní konstrukci a jsou určena pro vybrané skupiny nemocných. Vybavují se jimi speciální pracoviště ( např. jednotky intenzivní péče, resuscitační oddělení apod.) nebo jsou jednotlivě umístěna na běžných ošetřovacích jednotkách. U nás se můžeme nejčastěji setkat s těmito specializovanými lůžky: Resuscitační lůžko: ložní plocha je polohovatelná v částech i v celku umožňuje polohu vleže se zvýšenou či sníženou hlavou. Lůžko je opatřeno dalšími doplňujícími zařízeními potřebnými pro intenzivní lékařskou i ošetřovatelskou péči. Lůžko pro kardiaky: umožňuje upravit ložní plochu tak, že nemocný na lůžku sedí se spuštěnýma nohama jako v křesle. Otočné lůžko: je vhodné pro zcela nepohyblivé nemocné, u nichž je třeba často měnit polohu. Na úrazových a ortopedických odděleních můžeme vidět lůžko s otočným rámem ( Stryker) pro nemocné s poraněnou páteří. Ložní plocha se dá v podélné ose otáčet a umožňuje poměrně snadno přetočit nemocného z polohy na zádech na břicho a opačně. Lůžko má dvě volně použitelné ložní plochy. Leží-li např.nemocný na zádech a chceme jej otočit, přifixujeme nad něj druhou ložní plochu, nemocného zajistíme popruhy a obě ložní plochy otočíme o 180 stupňů. Nemocný pak leží na břiše na čistém lůžku a použitá ložní plocha se může odstranit.Pro končetiny nemocného má lůžko nastavitelné podpěry. Lůžko pro prevenci proleženin ( Skytron): speciální lůžko pro těžce nemocné. Nemocný leží na speciálním prostěradle. Základ lůžka tvoří keramický písek, který je pod nemocným neustále vířen a prohříván, tvaruje se podle těla a odlehčuje nemocného. Exkrety protékají přes písek do sběrných sáčků, nemocný leží stále v suchu. Je určeno především pro nemocné s rozsáhlými kožními defekty, s polytraumatem, neurologickými nemocemi. Speciální polohovací lůžko: ložná plocha lůžka je podélně členěna do 3 částí, což usnadňuje ošetřujícímu personálu polohování nemocného. V případě potřeby může i nepohyblivý pacient zvládnout otáčení ze strany na stranu sám, pomocí ovladače. Vzdušné ( antidekubitní) lůžko / např. Pulmonair/: ložná plocha je tvořena systémem vzduchových polštářů, na které se rozkládá hmotnost nemocného.Plnění vzduchových polštářů a polohování je automaticky řízeno dle nastaveného programu. Specializovaných lůžek existuje ještě mnoho dalších typů. Jsou určena pouze pro malý počet nemocných, jsou nákladná, ale podstatně zkvalitňují a usnadňují péči o těžce nemocné.

12

13 konstrukce lůžka SKYTRON Speciální prostěradlo Speciální křemičitá drť
Speciální síto Technické zázemí lůžka

14 Lůžko STRYKER

15 Strykerovo otáčecí lůžko

16 Strykerovo otáčecí lůžko

17


Stáhnout ppt "Bakalářské studium 158 Péče o základní potřeby"

Podobné prezentace


Reklamy Google