Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom Pohyb a aktivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom Pohyb a aktivita."— Transkript prezentace:

1 Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom Pohyb a aktivita

2 Zlepšuje zdravotní stav Chrání před onemocněním Zvyšuje výkonnost orgánů Zlepšuje duševní stav Prodlužuje život Udržuje kondici Závislost

3 Faktory ovlivňující pohyb a tělesnou aktivitu Fyziologicko-biologické (funkčnost, věk, nemoc) Psychicko-duchovní (osobnost, sebekoncepce, hodnoty) Sociálně-kulturní (způsob života, povolání, role, finanční možnosti) Enviromentální (geografické a klimatické podmínky)

4 Mechanika těla -koordinovaná, bezpečná funkce těla při postoji -pohybu -udržení rovnováhy během aktivity

5 -Psychika nemocného – sociální, emocionální a intelektové změny → depresivně anxiózní syndrom - aktivace nemocného – trénink - ergoterapie

6 Hypokinetický syndrom - únava, vertebrogenní příznaky (nemoci), nadváha – obezita, ischemické příznaky, DM, bolest, snížená imunita, střídání nálad - dopor. – plavání, rychlá chůze

7 Imobilizační syndrom Syndrom z inaktivity – sekundární porucha, jejíž příčina je v nehybnosti, či snížené aktivitě. Poruchy mohou být: psychické fyzické

8 Příčiny imobilizačního syndromu silná bolest poruchy nervového, kosterního, svalového systému celková slabost (např. změny stavu vědomí) psychosociální problémy (deprese)deprese infekční procesy věk

9 Postižené systémy pohybový aparát kardiovaskulární systém respirační systém močový systém zažívací systém kůže nervový systém celkový metabolismus

10 Pohybový aparát úbytek svalové síly až o 20% za 1 týden pokles svalové hmoty – atrofie svalůatrofie osteoporóza – řídnutí kostí – začíná již za dva týdny po upoutání na lůžkoosteoporóza demineralizace kostí – vyplavování vápníku z kostí – již 2.–3. den vápníku ankylóza kloubů – ztuhnutí kloubů kontraktury flexorů – hlavně na dolní končetině

11 Kardiovaskulární systém snižuje se výkonnost tepová frekvence se zvyšuje za každý den o 0,5 úderu/min ortostatická hypotenze – pokles krevního tlaku při posazení či postavení po delším upoutání na lůžkoortostatická hypotenzekrevního tlaku nedostatečnost žilních chlopní – dochází ke stáze krve – tzv.hydrostatický edém – u sedícího člověka se objevuje v křížové oblasti nebo na patách; u člověka, který má nohy z lůžka – dochází k otokům na DKedém tromboflebitida – vznik krevních sraženin, které se zanítí – nebezpečí embolietromboflebitidaembolie

12 Respirační systém mělké dýchání stagnace hlenu hypostatická pneumoniepneumonie atelektáza plic – kolaps plicního laloku nebo celých plicatelektázaplic

13 Zažívací systém zácpa (obstipace)zácpa zpomalení peristaltiky vyprazdňování vleže, bez dostatku soukromí paradoxní průjem (zatvrdlá stolice – skybala, tekutá část se protlačí)

14 Metabolický a výživový systém nerovnováha mezi katabolismem a anabolismem – vylučuje se více dusíku, jehož zdrojem je katabolizovaná (odbourávaná) svalová hmotadusíku ztráta chuti k jídlu – anorexie snížení bílkovin v krevní plazmě – přesun tekutin – otokybílkovin v krevní plazmě

15 Močový systém v počátcích – zvýšené množství moče s dočasným zvýšeným vylučováním sodíku;sodíku postupně se tvorba moči snižuje – koncentrovaná v ledvinách a močovém měchýři se moč díky gravitaci hromadí – stáza močiledvináchmočovém měchýřimoči vznik ledvinových kamenů (kalciové soli) retence moči, inkontinencemoči infekce močového systému (např. při katetrizaci)

16 Nervový systém snížení podnětů z okolí (prostředí) změny smyslového vnímání, snížené vnímání těla, není dostatek podnětů různé reakce – neklid, dráždivost, zmatenost, ospalost

17 Psychosociální reakce snížená motivace učit se a řešit problémy snížené vnímání času a prostoru zvýšený pocit bezmoci snížená schopnost rozhodování, koncentrace nebo zvládání problému zhoršený spánekspánek

18 Kožní systém snižuje se elasticita vznikají dekubity (na predilekčních místech)dekubity

19 Anamnéza Lůžko – pohodlí, čas, pomocná zařízení, poloha Kondice – hodnocení, životní síla a energie, pravidelnost – volný čas Problémy při poloze…… Úrazy, onemocnění, bezpečnost Kompenzační pomůcky

20 Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové Schopn ost spolupr áce Věk Stav poko žky Další nem oci Těles ný stav Stav vědo mí Pohyb- livost Inko ntin ence Aktiv ita úplná4Do 10 4normáln í 4žádné4dobrý4 4úplná4Není4chodí4 malá3Do 30 3alergie3 * 3zhoršený3apatick ý 3částečně omezená 3Občas3doprovod3 částečná2Do 60 2vlhká22špatný2zmaten ý 2Velmi omezená 2Převáž ně močová 2sedačka2 žádná160+1suchá11velmi špatný 1Bez- vědomí 1žádná1Stolice i moč 1upoután na lůžko 1

21

22

23

24

25 Zkrácený mentální bodovací test dle Gaida Body 1.Věk 2.Kolik je asi hodin? 3.Vaše adresa 4.Současný rok 5.Kde jste hospitalizován? 6.Poznání alespoň 2 osob (např. sestra, lékař) 7.Vaš datum narození 8.Jméno současného prezidenta 9.Vyjmenovat čísla od 20 zpět do 1 (nebo měsíce pozadu) Výsledek:Za každou správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou 0 bodů. Z celkového skóre menší než 7 bodů – jedná se o zmatenost.

26 Hodnocení bolesti – Vizuální analogová škála žádná bolest----0----1----2-----3-----4-----5------nesnesitelná bolest Posouzení stavu výživy – BMI (body mass index) hmotnost (kg) BMI = výška (m) x výška (m)

27 Aktivní mobilizátor - Camoped

28 KOLEKTIV AUTORŮ,. ZÁKLADY OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH. 1. VYDÁNÍ. PRAHA : KAROLINUM, 2005. 145 S. ISBN 80-246-0845-6. MIKŠOVÁ, Z, ET AL. KAPITOLY Z OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE I.. 2. VYDÁNÍ. PRAHA : GRADA, 2006. 248 S. ISBN 80-247-1442-6. MIKŠOVÁ, Z, ET AL. KAPITOLY Z OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE II.. 2. VYDÁNÍ. PRAHA : GRADA, 2006. 171 S. ISBN 80-247-1443-4. RICHARDS, A – EDWARDS, S. REPETITORIUM PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY. 1. VYDÁNÍ. PRAHA : GRADA, 2004. 376 S. ISBN 80-247- 0932-5. ROZSYPALOVÁ, M – ŠAFRÁNKOVÁ, A. OŠETŘOVATELSTVÍ I., II.. 1. VYDÁNÍ. PRAHA : INFORMATORIUM, 2002. 239 S. ISBN 80-86073-97- 1. WORKMAN, B – BENNETT, C., L.. KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI SESTER. 1. VYDÁNÍ. PRAHA : GRADA, 2006. 259 S. ISBN 80-247-1714-X.ISBN 80-246-0845-6ISBN 80-247-1442-6ISBN 80-247-1443-4ISBN 80-247- 0932-5ISBN 80-86073-97- 1ISBN 80-247-1714-X


Stáhnout ppt "Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom Pohyb a aktivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google