Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERFERENCE VLNĚNÍ. Definice interference: Děj, při kterém dochází ke skládání dvou nebo více vlnění, nazýváme interference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERFERENCE VLNĚNÍ. Definice interference: Děj, při kterém dochází ke skládání dvou nebo více vlnění, nazýváme interference."— Transkript prezentace:

1 INTERFERENCE VLNĚNÍ

2 Definice interference: Děj, při kterém dochází ke skládání dvou nebo více vlnění, nazýváme interference.

3 Interference vlnění Šíří-li se pružným prostředím současně dvě nebo více postupných vlnění, jenž se setkávají, pak se tato vlnění na některých místech zesilují a na jiných zase zeslabují. Příklad: Dopadnou-li na hladinu dva kameny, pozorujeme dvě kruhové vlny, které se vzájemně překrývají, při svém pohybu se však neovlivňují. V místě překryvu má amplituda ale různou velikost, což je důsledek interference vlnění.

4 Kmitáním jednotlivých míst pružného prostředí, v nichž vlny interferují, se řídí principem superpozice. Okamžitá výchylka výsledného kmitání určitého bodu prostředí se rovná vektorovému součtu okamžitých výchylek kmitání způsobených šířením jednotlivých vlnění, jenž může interferenci zesilovat a zeslabovat či dokonce navzájem zcela rušit. Uvedená skutečnost vede ke vzniku interferenčního maxima a minima – jejich rozložení je závislé na vlastnostech skládaných vlnění a na vzdálenostech zdrojů vlnění. Interference vlnění

5 Stálé rozmístění interferenčních maxim a minim nastává při skládání dvou vlnění stejné frekvence a s konstantním fázovým rozdílem kmitání jejich zdrojů. Uvedené dvě vlnění se nazývají vlnění koherentní. Nejjednodušším případem interference nastává skládáním dvou postupných příčných vlnění o stejné amplitudě výchylky y m a stejné frekvenci ω, která se šíří stejnou rychlostí v v téže bodové řadě.

6 Interference vlnění Uvažujme bod M, do něhož dospějí dvě příčná vlnění ze zdrojů Z 1 a Z 2. Jsou-li x 1 a x 2 vzdálenosti těchto zdrojů od bodu M, pak okamžité výchylky obou vlnění v bodě M jsou Při stejném směru okamžitých výchylek, tj. při stejném směru kmitání bodu M je výsledná okamžitá výchylka: y = y 1 + y 1 Počáteční fáze kmitání jsou:

7 Fázový rozdíl obou kmitání je tedy: - dráhový rozdíl vlnění Je-li ∆x rovná sudému počtu půlvln, je výsledná amplituda složeného vlnění maximální a rovná se hodnotě 2y m : Interference vlnění

8 Je-li ∆x rovná lichému počtu půlvln, je výsledná amplituda složeného vlnění nulová a obě vlnění se navzájem ruší:


Stáhnout ppt "INTERFERENCE VLNĚNÍ. Definice interference: Děj, při kterém dochází ke skládání dvou nebo více vlnění, nazýváme interference."

Podobné prezentace


Reklamy Google