Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERFERENCE VLNĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERFERENCE VLNĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 INTERFERENCE VLNĚNÍ

2 Definice interference:
Děj, při kterém dochází ke skládání dvou nebo více vlnění, nazýváme interference.

3 Interference vlnění Šíří-li se pružným prostředím současně dvě nebo více postupných vlnění, jenž se setkávají, pak se tato vlnění na některých místech zesilují a na jiných zase zeslabují. Příklad: Dopadnou-li na hladinu dva kameny, pozorujeme dvě kruhové vlny, které se vzájemně překrývají, při svém pohybu se však neovlivňují. V místě překryvu má amplituda ale různou velikost, což je důsledek interference vlnění.

4 Interference vlnění Kmitáním jednotlivých míst pružného prostředí, v nichž vlny interferují, se řídí principem superpozice. Okamžitá výchylka výsledného kmitání určitého bodu prostředí se rovná vektorovému součtu okamžitých výchylek kmitání způsobených šířením jednotlivých vlnění, jenž může interferenci zesilovat a zeslabovat či dokonce navzájem zcela rušit. Uvedená skutečnost vede ke vzniku interferenčního maxima a minima – jejich rozložení je závislé na vlastnostech skládaných vlnění a na vzdálenostech zdrojů vlnění.

5 Interference vlnění Stálé rozmístění interferenčních maxim a minim nastává při skládání dvou vlnění stejné frekvence a s konstantním fázovým rozdílem kmitání jejich zdrojů. Uvedené dvě vlnění se nazývají vlnění koherentní. Nejjednodušším případem interference nastává skládáním dvou postupných příčných vlnění o stejné amplitudě výchylky ym a stejné frekvenci ω, která se šíří stejnou rychlostí v v téže bodové řadě.

6 Interference vlnění y = y1 + y1
Uvažujme bod M, do něhož dospějí dvě příčná vlnění ze zdrojů Z1 a Z2. Jsou-li x1 a x2 vzdálenosti těchto zdrojů od bodu M, pak okamžité výchylky obou vlnění v bodě M jsou Při stejném směru okamžitých výchylek, tj. při stejném směru kmitání bodu M je výsledná okamžitá výchylka: y = y1 + y1 Počáteční fáze kmitání jsou:

7 Interference vlnění Fázový rozdíl obou kmitání je tedy:
- dráhový rozdíl vlnění Je-li ∆x rovná sudému počtu půlvln, je výsledná amplituda složeného vlnění maximální a rovná se hodnotě 2ym :

8 Je-li ∆x rovná lichému počtu půlvln, je výsledná amplituda složeného vlnění nulová a obě vlnění se navzájem ruší:


Stáhnout ppt "INTERFERENCE VLNĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google