Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartografie Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartografie Název školy"— Transkript prezentace:

1 Kartografie www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Kartografie Označení DUM VY_32_INOVACE_12_1_06 Autor Mgr. Eva Procházková Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Sféry Země Ročník První ročníky a kvinty

2 KARTOGRAFIE

3 Kartografie a mapa Kartografie Mapa Matematická kartografie
Zabývá se studiem a zhotovováním map Mapa zmenšený zkreslený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho částí Matematická kartografie Zabývá se zobrazením referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy

4 Nejstarší mapy Pravěk - slovní popisy cest
- první nákresy: lastury, kámen, dřevo, kosti, kůže, kůry stromů Např. Rytina oblasti Pavlovských vrchů ( př.n.l.) - mamutí kel

5 Starověké Řecko začal se prosazovat názor o kulatosti Země
Pythagoras (6. st. pnl.) Aristoteles (4. st. př.l.) – kruhový stín Země při zatmění Měsíce Eratosthenés (3.-2. st. př.l.) – poledníky, rovnoběžky, určil velikost Země Obr. 1 Herodotova mapa, 5. stol. pnl.

6 Středověk Úpadek kartografie, církev hlavní autoritou
Tvrzení o kulatosti Země zakázáno Představa, že Země je kulatá deska kruhové mapy s Jeruzalémem ve středu Obr. 2 Mapa světa ze středověku

7 Novověk Zámořské objevy, rozvoj námořní plavby
Kompasové mapy – kresba pobřeží (navigační mapy) Obnovena myšlenka kulatosti Země Rozšířování map s rozvojem vědy a techniky (knihtisk) Od 18. stol. – podrobné mapování (mapy podobné současným) Obr. 3 Mapa Ameriky (1561)

8 Komenského mapa Moravy
Mapa má v pravém horním rohu latinský titul „Nová a ze všech dosavadních nejpřesnější mapa Moravy od Jana Amose Komenského “ a v pravém dolním rohu jméno vydavatele Nicolase Johanna Piscatora. V horní části pás pohledů zobrazující města Polnou, Olomouc, Brno a Znojmo. Obr. 4 Komenského mapa Moravy (1627)

9 Obsah mapy Matematický základ mapy: Obsah mapy:
Kartografické zobrazení (probereme příští hodinu) Měřítko Zeměpisné souřadnice Obsah mapy: Polohopis Výškopis Popis mapy + Název mapy legenda tiráž (údaje o autorovi, nakladateli, vydavateli, datum, místo vydání …)

10 Měřítko Měřítko číselné grafické Vysvětli vlastními slovy:
CO UDÁVÁ ČÍSELNÉ MĚŘÍTKO? Měřítko Měřítko číselné grafické Obr.5 Příklad grafického měřítka

11 Číselné měřítko = poměr vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti
1 : 1cm na mapě : cm ve skutečnosti 1cm na mapě = 200 km ve skutečnosti Mapy velkého měřítka (plány) (pod 1: ) středního měřítka (1: – 1: ) malého měřítka (nad 1: )

12 Číselné vs. grafické Jaká je výhoda grafického měřítka?
V případě, že mapu budeme při kopírování zmenšovat nebo zvětšovat, bude stále pravdivé

13 POLOHOPIS Vzájemná poloha objektů a prvků v krajině
Vodstvo, sídla, komunikace … K vyjádření slouží značky Bodové Čárové (liniové) Plošné Pohybové Vezmi si Školní atlas světa a najdi příklady ke každému typu značky V kterém předmětu také používáte mapy s pohybovými značkami?

14 Řešení: Bodové značky: Čárové (liniové) Plošné Pohybové
Str. 34 – 35: značky jednotlivých nerostných surovin aj. Čárové (liniové) Str. 34 – 35: značky řek, hranic států aj. Plošné Str. 88 – 89: značky hlavních hospodářských oblastí aj. Pohybové Str. 34 – 35: značky hlavních směrů vývozu ropy aj. Pohybové značky na dějepisných mapách (pohyby národů, přesuny vojsk aj.)

15 VÝŠKOPIS – výškové poměry na mapě
Nadmořská výška = výška místa nad hladinou moře Znázorňujeme pomocí: Kót číselný údaj Vrstevnic čáry spojující místa o stejné nadmořské výšce Barevné hypsometrie Kopečků (mapa Komenského) Obr.6 Princip vrstevnic

16 Zdroje obrázků: Obr. 1: File:Herodotus world map-en.svg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 2: File:Radkarte MKL1888.png - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 3: File:Map of America by Sebastian Munster.JPG - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 4: KOMENSKÝ, Jan Amos. File:Komenskeho mapa Moravy.jpg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

17 Zdroje obrázků: Obr. 5: MILHAUS. Soubor:Graphical scale.gif - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obr. 6: ROMARY. File:Courbe niveau.svg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Kartografie Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google