Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskrétní signály Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskrétní signály Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček."— Transkript prezentace:

1 Diskrétní signály Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorIng. Miroslav Hubáček Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-EL-ELZ/2-EL-2/15 Název DUMDiskrétní signály Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP26-51-H/01 Obor vzděláváníElektrikář Vyučovací předmětElektronická zařízení Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: Obecný diskrétní signál, druhy diskrétních signálů, přenos údajů, popis vstupních a výstupních signálů Vybavení, pomůckyPočítač, dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slovaDiskrétní signál, přenos údajů, popis vstupních signálů, popis výstupních signálů Datum29. 4. 2013

3 Diskrétní signály Náplň výuky Obecný diskrétní signál Přenos údajů Druhy diskrétních signálů Popis vstupních signálů Popis výstupních signálů

4 Diskrétní signály logické řízení pracuje s diskrétními signály tyto signály přenášejí informace o stavu procesu do řídicího systému povely z řídicího systému do procesu podobným způsobem komunikuje i logický řídicí systém i s obsluhou informace jsou předávány prostřednictvím dvouhodnotových signálů optických akustických povely jsou přijímány rovněž prostřednictvím dvouhodnotových signálů tlačítka spínače

5 Přenos údajů Při měření a přenosu údajů musíme rozlišovat měřenou veličinu – veličinu obecné fyzikální povahy, jejíž hodnoty chceme měřit a informace o nich předat nezkresleně do systému měronosnou veličinu – veličinu, jejíž vlastnosti jsou výhodné z hlediska jejího dálkového přenosu a následného zpracování a některý její parametr nese informaci o hodnotě měřené veličiny jako měronosné veličiny se používá nejčastěji stejnosměrné napětí a proud parametrem, který nese informaci o hodnotě měřené veličiny, může být např. amplituda napětí u spojitých signálů, nebo frekvence impulsů u impulsního signálu

6 Vstupní signály vstupní signály slouží pro sběr dat mohou mít následující charakter Dvouhodnotový signál – logický může nabývat pouze dvou úrovní, představujících logickou nulu a logickou jedničku, např. u napětí 0 V a 5 V parametrem signálu je jeho amplituda těmito signály se do automatu přenášejí informace o stavech zařízení a procesu jedná se zejména o stavy motorů, čerpadel a např. kompresorů stavy dvoupolohových ventilů signalizaci překročení mezí analogových veličin zdrojem dvouhodnotových signálů jsou kontakty relé, koncové spínače, přepínače, tlačítka a logické obvody

7 Vstupní signály Impulsní signál je generován zařízením s impulsním výstupem informaci o hodnotě měřené veličiny nese frekvence impulsů konstantní šířky i amplitudy z tohoto důvodu je nazýván impulsním signálem s frekvenční neboli hustotní modulací příkladem je digitální elektroměr Číslicový signál je tvořen skupinou několika paralelních dvouhodnotových signálů každý z nich představuje jeden řád dvojkového čísla je generován zařízeními s číslicovým výstupem příkladem je číslicový voltmetr

8 Vstupní signály Obr. 1: Průběh vstupního analogového signálu Obr. 2: Vstupní dvouhodnotový signál

9 Vstupní signály Obr. 3: Vstupní impulsový signál Obr. 4: Vstupní číslicový signál

10 Výstupní signály na výstupu se využívají tyto signály dvouhodnotové signály pro ovládání signály pro signalizaci hodnota signálu je v tomto případě udržována na konstantní hodnotě až do okamžiku příchodu následujícího povelu, vycházejícího z výsledku výpočtu řídicího algoritmu impulsové využívají se signály s šířkovou modulací k rozlišení orientace signálu je nutný ještě jeden dvouhodnotový signál číslicové slouží pro číslicový přenos a zobrazování údajů je tvořen skupinou paralelních dvouhodnotových signálů, z nichž každý představuje jednu číslici dvojkového čísla

11 Výstupní signály Obr. 5: Průběh výstupního signálu Obr. 6: Výstupní dvouhodnotový signál

12 Výstupní signály Obr. 7: Výstupní impulsový signál Obr. 8: Výstupní číslicový signál

13 Zpracování vstupních signálů po zpracování ve vstupních obvodech jsou signály dále přivedeny na součinové logické členy, které při vlastním čtení umožní jejich zápis do registrů z registrů jsou následně přenášeny po sběrnicích do pamětí ke zpracování v příslušných programech Obr. 9: Zpracování vstupního signálu

14 Generování výstupních signálů diskrétní signály se přenášejí a generují po skupinách o délce slova počítače jsou buď kontaktní nebo polovodičové výstupy zapínají a vypínají připojená zařízení Obr. 10: Generování výstupního signálu

15 Kontrolní otázky: 1.Jaké druhy signálu se používají u logického řízení? 2.Nakreslete průběh dvouhodnotového, impulsového a digitálního vstupního a výstupního signálu. 3.Popište způsob zpracování vstupních signálů. 4.Jak zpracováváme výstupní signály? 5.Porovnejte vlastnosti jednotlivých druhů diskrétních signálů.

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Průběh vstupního analogového signálu. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 2: Vstupní dvouhodnotový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 3: Vstupní impulsový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 4: Vstupní číslicový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 5: Průběh výstupního analogového signálu. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 6: Výstupní dvouhodnotový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm

17 Seznam obrázků: Obr. 7: Výstupní impulsový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 8: Výstupní číslicový signál. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 9: Zpracování vstupního signálu. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm Obr. 10: Zpracování výstupního signálu. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htmhttp://slaboproud.sweb.cz/elt2/stranky1/elt050.htm

18 Seznam použité literatury: [1] ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. Praha: KOPP, 2009. ISBN 978-80- 7232-394-4. [2] HÄBERLE, H. a kol. Průmyslová elektrotechnika a informační technologie. Praha: Europa – Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-04-4. [3 ] Diskrétní signál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 27. 4. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_sign%C3%A1l http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_sign%C3%A1l [4] Diskrétní signály. In: Typy a zpracování signálů [online]. 2011 [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://moodle.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=1632&redirect=1http://moodle.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=1632&redirect=1

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diskrétní signály Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google