Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika I Přednášky 1. Osnova předmětu, literatura. Úvod do pojetí informatiky 2.-5. Technické vybavení - hardware 6.-8. Programové vybavení - software.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika I Přednášky 1. Osnova předmětu, literatura. Úvod do pojetí informatiky 2.-5. Technické vybavení - hardware 6.-8. Programové vybavení - software."— Transkript prezentace:

1 Informatika I Přednášky 1. Osnova předmětu, literatura. Úvod do pojetí informatiky 2.-5. Technické vybavení - hardware 6.-8. Programové vybavení - software 9.-10. Datové struktury. Databáze 10.-12.Sítě - LAN, WAN, Internet 13. Ochrana dat. Právo a informatika

2 Cvičení 1. Seznámení s prostředím sítě 2. Práce se soubory a adresáři 3.-6. Tabulkový program Excel 7. Semestrální test Excel 8. -10. Word 11. PowerPoint 12. Internet 12. Zápočet

3 Zkouška Potřeby a pomůcky: papír, tužka, kalkulačka, index test na počítači, otázky hlavně z přednášek, 10 procent otázek - převody čísel ústní zkouška

4 Literatura OČENÁŠEK A KOL. Informatika I-cvičení, MS Office 2007. Praha: ČZU PEF, 2009. ISBN 978-80-213-1990-5. (prodej v Copy centru v suterénu PEF). VANĚK, J., ŠTĚPÁNOVÁ, J., JABLONSKÁ, E., ŠILEROVÁ, E., NEZDAROVÁ, L. Informační technologie – vybrané kapitoly. Praha: ČZU PEF, 2007. ISBN 978-80-213-1122-0 (rozebráno, lze půjčit v SIC - S2171) NORTON, P. Kompletní průvodce operačním systémem Microsoft Windows XP. Praha: SoftPress, 2003. ISBN 80-86497-28-3. PECINOVSKÝ, J. Office 2007 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1962-7. PÍRKOVÁ, K. MS Word 2007. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978- 80-251-1571-8. BROŽ, M. MS Excel 2007. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80- 251-1822-1. skripta VŠE a ostatních VŠ, časopisy Computer, Chip, PC World, Softwarové noviny a dalšíčasopisy Computer, Chip, PC World,

5 Informatika jedna ze základních metod práce v procesu informatizace společnosti zpracovává –metodiku –metodické nástroje –technologii zprostředkování informací

6 zabývá se studiem –informace samotné sémiotika IS - teorie znakových systémů (kódování a přenos zpráv) –informačních systémů (IS) –v oblasti výpočetní techniky (Information and Computer Science) –v oblasti systémů vědeckých a vědeckotechnických informací (Information Science and Technology)

7 Informatika –obecná (obecná teorie systémů) –ekonomická (sociálně-ekonomické informace) –vědní (věda a výzkum) –sociální (řízení společnosti) –lékařská, zemědělská, statistická

8

9

10

11

12

13 Výpočetní technika nástroj informačních věd samostatný podobor informatiky

14 Informace informace je význam, který člověk přisuzuje datům z hlediska teorie informace je definována jako neenergetická veličina úměrná zmenšení entropie systému (entropie je neurčitost odpovídající jisté množině jevů a pravděpodobnosti jejich výskytu) skládá se z údajů

15 Údaje (data) data jsou obrazem vlastnosti objektu, vhodně formalizované pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů stávají se informacemi v určitém seskupení a vzájemném vztahu

16 Údaje (data) indikační (kvalitativní) např. pro třídění (číslo materiálu) hodnotové (kvantitativní) matematické operace (cena materiálu)

17 Příklad Informace „1.října 1999 bylo prodáno 10 kusů skript Informatika I“ se skládá z údajů 1.října 1999 prodej 10 kusů skripta Informatika I

18 Redundance (nadbytečnost) zvýšení spolehlivosti přenosu informace při šumech těžkopádnost zpracování

19 Informace má obsah (sémantická stránka) vyjádření (syntaktická stránka) význam (pragmatická stránka) je relativní z hlediska příjemce, prostoru a času Zpráva se může stát informací, má-li ji správná osoba na správném místě ve správný čas.

20 Rozdíl mezi daty a informacemi Když v denním tisku přehlédneme stránku s denními údaji o burze, jde pouze o data. Když se rozhodneme na burze obchodovat a budeme sledovat údaje s úmyslem je využít pro své nejlepší rozhodnutí, jde již o velmi cenné informace.

21 Informace lze rozdělovat podle místa vzniku na: externí interní

22 Důvěryhodnost informace zastaralost informace chybnost informací nespolehlivost informací informační přetížení využitelnost informací dostupnost informací

23 Funkce informací v řízení diagnostická explikativní predikční rozhodovací

24

25 Informační systém tvořen informačními soubory s jejich vzájemnými vztahy Informační soubor klasické pojetí množina informačních vět se stejnou logickou strukturou objektové pojetí

26 Informační systémy Informační systém je množina lidí, dat a postupů, které působí společně pro získání užitečných informací (Senn, 1990). Informační systém je nejen množina formálních informací, které cirkulují v podniku, ale jsou to též postupy a prostředky, které umožňují tyto informace definovat, vyhledávat, formalizovat, ukládat a distribuovat.

27 Členění informačních systémů IS podporují všechny tři úrovně řízení: operativní řízení  taktické řízení  strategické řízení Informační systémy pro podporu rozhodování Informační systémy pro transakční zpracování SIS

28 Definice pojmu EDI (Electronic Data Interchange) EDI je způsob mezifiremní komunikace elektronická výměna předdefinovaných zpráv mezi aplikacemi bez manuálního zásahu partnerů (nejvýstižnější definice) možný základ elektronického obchodu

29 Jiné způsoby elektronické výměny dat mail fax není to EDI v pravém smyslu slova –přenášejí se nestrukturované informace –nepoužívají předdefinované a standardizované formáty – nepodporují výměnu počítač-počítač, IS-IS

30 Standardy EDI definují se pro hardware software komunikace data datové standardy existují ve formě sborníků

31 Sborníky datových prvků pro obchod UNTDED (United Nations Trade Data Elements Directory UN/EDIFACT (United Nation/ Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ODETTE v automobilovém průmyslu SWIFT v bankovnictví

32 VAN (Value Added Networks) privátní sítě s přidanou hodnotou záruky za dopravu nezkreslené informace zálohování a archivace zpráv vystupování jako třetí nezávislá strana v případných sporech partnerů atd.

33 Problémy implementace EDI záležitost technologická organizační ekonomická legislativní

34 Přínosy EDI  integrace zákazníků, dodavatelů, dopravců a bank ovlivňuje rozvoj elektronického obchodu  zrychlení obchodního cyklu (nabídka-objednávka- potvrzení objednávky-faktura).  snížení dodacích lhůt (urychlení celního odbavení, pojištění, snížení čekací doby na překladištích)  snížení nákladů na poštovné  zrychlení platebního styku  snížení chybovosti (opakovaný vstup dat je potencionální zdroj chyb)  schopnost přijímat nové techniky jako např. JIT, Just In Time (výrobce objednává a dostává části od subdodavatelů v době, kdy je kompletuje, snižuje tak úroveň zásob)


Stáhnout ppt "Informatika I Přednášky 1. Osnova předmětu, literatura. Úvod do pojetí informatiky 2.-5. Technické vybavení - hardware 6.-8. Programové vybavení - software."

Podobné prezentace


Reklamy Google