Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro TP1 tuto výukovou prezentaci : 4.8 Pružné spoje Lepené spoje

2 4.9 Lepené spoje Vysoké teploty při svařování někdy ovlivní a změní vlastnosti základního materiálu, proto se svary často je§tě tepelně zpracovávají. U nýtovaných spojů lze zase jen výjimečně dosáhnout často požadovaného rovného povrchu konstrukce. Místo uvedených spojů se nejnověji používají spoje lepené. Lepíme různé kovy, plasty, sklo, porcelán, dřevo, kovy s plasty atd. spoj se vytvoří lepidlem, které se v co nejtenčí vrstvě nanese na lepené plochy v místech spojů. Ztuhnutím nebo vytvrzením lepidla vznikne: Mechanický spoj. Lepidlo ulpí na zdrsněném povrchu spojovaných součástí a lepené plochy se na sebe přilepí. Toto lepení je ve strojírenské praxi málo upotřebitelné.

3 Lepené spoje Spoj přilnavostí lepidla (obrázek vedle). Na stykové ploše mezi lepidlem a základním materiálem se chemickým vlivem vyvolá tzv. přilnavost neboli adheze. Tuto vlastnost nemá každé lepidlo. Podle toho, jak se lepidlo svými vlastnostmi přizpůsobí spojovanému materiálu, je bud špatné, nebo dobré. Podstata a druh namáhání lepeného spoje

4 Lepené spoje Nejznámější lepidla pro lepení kovů jsou epoxidové pryskyřice s dobrou přilnavostí. Vnitřní síly přilnavosti spoje dobře odolávají i poměrně velkým vnějším silám; lepený spoj drží bezpečně jen tehdy, jsou-li vnější síly menší než odpor přilnavosti spoje. Epoxidové pryskyřice mají dobrou přilnavost na kovové a keramické povrchy, jsou odolné proti vodě, rozpouštědlům a korozi.

5 Lepené spoje Lepený spoj nelze namáhat v tahu, protože pevnost v tahu lepidla je mnohem menší než pevnost lepených kovů. Lepený spoj má však velkou odolnost proti tlaku a smyku. Proto je upravujeme tak, aby je vnější síly také tak namáhaly. Výhody: lepené spoje jsou hospodárné, neboť se ušetří materiál a pracovní doba; zvýší se produktivita práce; umožňují plynulý způsob výroby s jednoduchými prostředky. Spojovat můžeme i tmelením, kdy vyrovnáváme nerovnosti nebo spojujeme cizorodé materiály pomoci tmelů nanášených v tlustší vrstvě.

6 Lepené spoje Porovnání nýtových, svarových a lepených spojů

7 4.10 Pružné spoje Často je třeba strojní součásti spojit pružně, např. ložnou plochu nákladního automobilu s podvozkem. Používají se k tomu pružiny a pružnice různé konstrukce. Tlačná pružina (tabulka na následující straně) se nazývá šroubovitá, válcová. Při práci je stlačována a její drát je navinut ve šroubovici na válcové ploše. Tažná pružina je při pracovním namáhání natahována. Tlačná kuželová pružina má obdélníkový průřez. Tato pružina se používá k zachycení velkých sil, např. u železničních vagónů. Svazková pružnice je složena z několika nestejně dlouhých listových pružin. Používá se k zachycení velkých sil u silničních i kolejových vozidel.

8 Pružné spoje Základní druhy pružin

9 Otázky a úkoly k opakování
1. Uveďte základní rozdělení šroubů . 2. Čím se liší profil metrického a Whitwortova závitu? 3. Čím se liší šroub do kovo od vrutu? 4. Jaký je účel pohybového šroubu? 5. Kde jste se v praxi setkali s kolíkovým spojem? 6. Vysvětlete, co je to kuželovitost 1 : 50. 7. Uveďte rozdíly v uložení klínu a pera; zdůvodněte. 8. Kde jste se v praxi setkali se svěrnými spoji? 9. Uveďte výhody a nevýhody svěrných spojů.

10 Otázky a úkoly k opakování
10. Jaký je charakteristický znak tlakového spoje? 11. Může být velikost přesahu tlakového spoje libovolná? 12. Na čem závisí pevnost tlakového spoje? 13. Jaký je základní rozdíl mezi přímým a nepřímým nýtováním. 14. Vyjmenujte způsoby nýtování podle účelu. 15. Jaké druhy svarů znáte a kde se nejčastěji používají? 16. Porovnejte svařované a nýtované spoje. 17. Kde jste se v praxi setkali s lepenými spoji?

11

12


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google