Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_1D.7.05 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 7. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_1D.7.05 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 7. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_1D.7.05 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 7. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 První přemyslovští králové Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

2 Po smrti Boleslava II. nastává pokles slávy vlády Přemyslovců. Kníže Vladivoj si nechal od římského krále Jindřicha II. udělit Čechy v léno. Začlenil tak český stát do římské říše. Každý nový český kníže musel být ve vládě potvrzen souhlasem římského krále.

3 Oldřich (1012 – 1035) Syn Boleslava II. a bratr Boleslava III. Byl energický a tvrdý panovník. Obnovil pokleslou moc českých knížat. Dobyl zpět Moravu na Polácích, kterou dal na starost svému synovi Břetislavovi.

4 Břetislav (1034 – 1055) Syn Oldřicha a Boženy. Stal se správcem Moravy. Silný a sebevědomý panovník. Roku 1038 – 1039 obsadil Krakov a Hnězdno. Nad hrobem svatého Vojtěcha vydal první známý český zákoník, tzv. Břetislavova dekreta. Ostatky svatého Vojtěcha převezl do Prahy. Prosadil tzv. seniorát.seniorát

5 Vratislav II. (I.) Druhorozený syn Břetislava a Jitky. 1061 – 1085 český kníže Vratislav II. 1085 – 1092 český král Vratislav I. V boji o investituru se postavil proti papežovi Řehořovi VII. na stranu císaře Jindřicha IV.investituru Roku 1085 mu byl za věrné služby v Mohuči udělen královský titul, ale pouze pro jeho osobu.

6 Vladislav II. 1140 – 1158 český kníže 1158 – 1172 druhý český král Po nástupu Fridricha Barbarossy na římský trůn vztahy s říší ochladly. Nakonec mu pomohl v boji se severoitalskými městy, především s Milánem. Roku 1158 Vladislav obdržel jako odměnu za věrné služby v Řezně královský titul, opět pouze pro jeho osobu.

7 Za jeho vlády nastal ohromný kulturní rozkvět. Do země přicházejí církevní řády: premonstráti, cisterciáci, johanité. Jsou zakládány nové kláštery: Strahov, Plasy, Želiv, Doksany. V Praze nechal postavit kamenný most, pojmenovaný po jeho manželce – Juditin.

8 Slovníček: Seniorát (stařešinský řád) – dědičné právo nejstaršího člena rodu na vládu. U nás platí až do poč. 13. století. Boj o investituru - je to spor mezi církevní a světskou mocí (tedy mezi papežem a císařem Svaté říše římské) o vliv na jmenování církevních hodnostářů na přelomu 11. a 12. století.

9 Zápis První přemyslovští králové - po smrti Boleslava II. úpadek moci - obnova za Oldřicha a Břetislava - Oldřich: získal zpět Moravu - Břetislav: 1059 tažení proti Polsku, převezl ostatky sv. Vojtěcha do Prahy - Vratislav II. na straně císaře v boji o investituru – 1085 korunován českým králem (ne dědičně) - Vladislav II. – 1158 získal královský titul od Fridricha Barbarossy

10 V I I Q E X V P A W S R D H Q T R R H V O X M L Y E A C C U D P A A J V T Z K K N D T S V B V F T E T U L Q F I A B B N Q A E X I Q O F J A O C W A N T C T V G S V O H A R T S N T H Z O I M J L T T V A A F N D J P K U D W U A R R T N I U E Q N A M D U U A V D C J I S I C F X I S R J S O E A B X F Y I N V E S T I T U R A M H I Z E R Y D H H R J H B D D A H Q I K P O B W H N M W N D V Q H X Q D E H N K R F Y B O O D Y Q F R I T A V D W L O H P X M Najděte vypsaná slova (jsou bez čárek a háčků) a vysvětlete, co znamenají. INVESTITURA JUDITA SENIORAT STRAHOV VOJTECH VRATISLAV

11 Metodické pokyny k prezentaci Jsou umístěny ve skrytém snímku. Autor: Mgr. Kateřina Vyčichlová První pololetí, listopad Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Klíčová slova: sedmý ročník, raný středověk, kníže, Přemyslovci, Čechy, investitura V prezentaci jsou vyzdviženi nejdůležitější z Přemyslovců, je nutné žákům zdůraznit, že nejsou skutečně všichni. Pojmy jsou vysvětleny pomocí vnitřních hypertextových odkazů, pod „smajlíky“ jsou umístěny formou hypertextových odkazů doplňkové obrazové materiály. Žáci si mohou ověřit své poznatky cestou osmisměrky. Lze ji i vytisknout. Nabízí se zde i další možná činnost pro žáky, kdy mohou zpracovat pověsti o Oldřichovi a Boženě a o Břetislavovi a Jitce. Použitá literatura: ČECHURA, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN, 2001. 136 s. ISBN 80-7235-022-1. MANDELOVÁ, H. a kol.: Dějiny středověku a počátků novověku. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2002. 180s. ISBN 80-86218-82-1. kol. autorů: Dějepis 7: Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň, 2009. 159 s. ISBN 978-80- 7238-558-4.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_1D.7.05 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 7. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google