Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podélný gradient fytoplanktonu v závislosti na zařazení říční vody do vertikálního profilu nádrže Římov 1,2 Komárková J., 3 Hrubý P., 1 Nedoma J., 1,2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podélný gradient fytoplanktonu v závislosti na zařazení říční vody do vertikálního profilu nádrže Římov 1,2 Komárková J., 3 Hrubý P., 1 Nedoma J., 1,2."— Transkript prezentace:

1 Podélný gradient fytoplanktonu v závislosti na zařazení říční vody do vertikálního profilu nádrže Římov 1,2 Komárková J., 3 Hrubý P., 1 Nedoma J., 1,2 Šimek K. & 1,2 Hejzlar J. 1 Hydrobiologický ústav AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice 2 Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, České Budějovice 3 Rosa, Jihočeská společnost pro ochranu přírody o.p.s., Nádražní 1933/55, České Budějovice

2 Mikrobiální smyčka a složení mikrobiálního společenstva podél profilu v epilimniu a metalimniu (grant GAČR 206/99/0028, projekt Šimek a kol.) Mašín, Jezbera, Nedoma, Straškrabová, Hejzlar & Šimek (2003) Changes in bacterial community composition and microbial activities along the longitudinal axis of two canyon-shaped reservoirs with different inflow loading

3 Produkce biomasy v oblasti epilimnia je zdrojem organické hmoty, z 80-90% jde o řasy a sinice FP během zonace (epilimnion a metalimnion jsou odděleny): Vhodné řasy tvoří základ potravní smyčky Část biomasy FP odsedimentuje (rychle sedimentují rozsivky, zelené řasy) Část FP se rozloží již v epilimniu Nekonzumovatelné vzplývavé sinice vytrvávají v epilimniu Přehrada Římov je zdrojem pro výrobu pitné vody

4  Jaký je rozsah oblasti maximální produkce biomasy v nádrži, t.j. kde se spotřebovává největší podíl limitujícího fosforu?  Kterými druhy jsou tvořena maxima? Proč?  Je inokulum dominantních druhů transportováno řekou z konce vzdutí? V případě fytoplanktonu šlo v experimentu o zjištění:

5 Přehrada Římov na Malši

6 Schema odběrů

7 Druhové zastoupení fytoplanktonu ve dnech maxim Významná data: 5.5. – jarní maximum: Cryptomonas reflexa + marssonii 95% 10.8. – letní maximum: Cryptomonas sp.d. + Fragilaria crotonensis 80% 14.9. – letní maximum: 3a: Peridinium willei + Fragilaria + Microcystis aerug.+ Cryptomonas 60% H: Fragilaria crotonensis + zelené řasy + Ceratium

8 Biomasa a primární produkce

9 Chlorofyl a biomasa

10 Gradienty hlavních faktorů, P tot, Si a fytoplankton

11 Primární produkce, pH a chlorofyl a

12 Vztah SRP a fytoplanktonu

13 Gradientová analýza dat - PCA Variabilita odebraných vzorků je vysvětlena druhovým složením Ordinační diagram PCA - rozložení vzorků v závislosti na biomase druhů fytoplanktonu podél 1. a 2. kanonické osy

14 Přímá gradientová analýza: variabilita druhového složení FP v čase (RDA). Nejlépe vyhovující druhy a skupiny k 1. a 2. kanonické ose

15 JaroLéto Biomasa jednotlivých druhů fytopanktonu - epilimnion

16 JaroLéto Biomasa jednotlivých druhů fytopanktonu - metalimnion

17 Procentuální podíly taxonomických skupin na celkové biomase

18 Co jsme se dozvěděli o FP v podélném profilu a dvou vertikálních zónách Římovské nádrže: Podélný gradient limitujících živin řídí produkci fytoplanktonu v epilimniu v období zonace. Nejvyšší produkce, biomasa i koncentrace chlorofylu a byla naměřena v první čtvrtině délky přehrady. Odtud se koncentrace fytoplanktonu dále snižuje až k hrázi, kde je až 20x nižší. Koncentrace živin, přinášených řekou se k hrázi také snižují, příležitostné změny ve stratifikaci však způsobují obohacení epilimnia a rychlý vzrůst produkce i biomasy FP a často i výměnu dominantních druhů FP, (sinice za rozsivky, Peridinium willei, Staurastrum a jiné druhy, nevyžadující stabilní epilimnion). Maximální vývoj Microcystis v oblasti konce vzdutí a výskyt kolonií v říční vodě během léta dokazuje, že jistá část populace se se zkratovým proudem řeky dostává do jezerní části nádrže, kde se v teplých, stabilních částech nádrže může rozvinout ve vodní květ.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podélný gradient fytoplanktonu v závislosti na zařazení říční vody do vertikálního profilu nádrže Římov 1,2 Komárková J., 3 Hrubý P., 1 Nedoma J., 1,2."

Podobné prezentace


Reklamy Google