Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České plynárenství v roce 2011 Ing. Jan Zaplatílek © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České plynárenství v roce 2011 Ing. Jan Zaplatílek © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 České plynárenství v roce 2011 Ing. Jan Zaplatílek © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Motto V průběhu roku 2010 jsme nezaznamenali v českém plynárenství žádnou krizovou situaci. nebyla provedena žádná změna primární legislativy ani zrealizována žádná významnější infrastruktura. Přesto se některé události a trendy mohou v budoucnu projevit jako významné. 3

4  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Obsah tuzemská spotřeba plynu a její výhled situace na tuzemském trhu s plynem nové investice nová tuzemská i evropská legislativa v oblasti plynárenství

5  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 55 Celková roční spotřeba 1999 - 2009 Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37+0.4 2000 9 148 96 053 -279-2.9 2001 9 773 102 611 +625 + 6.8 2002 9 542 100 193 -231 - 2.4 2003 9 739 102 600 +197+2.1 2004 9 691 102 236 -48-0.5 2005 9 562 100 829 -129-1.3 2006 9 269 97 806 -191-3.1 2007 8 646 91 214 -521-6,7 2008 8 685 91 673 +39+0,4 2009 8 164 86 247 - 521 - 6,0

6  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Spotřeba plynu v roce 2010 V roce 2010 se i nadále projevovaly důsledky globální ekonomické krize, přesto se celková tuzemská roční spotřeba meziročně zvýšila o 816 mil.m 3 cca 10,0% a představovala objem 8 980,1 mil.m 3 ( tj. 95 083,9 GWh). Bylo to prioritně způsobeno poklesem průměrné roční teploty. Nepotvrdily se tedy předpoklady globálního oteplení.

7  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Střednědobý výhled spotřeby I. v letech 2011 – 2015 by se měla pohybovat roční spotřeba bez plynových elektráren v rozpětí 8,8 – 9,1 mld. m 3. Mezi roky 2011 – 2013 bude docházet k růstu, který bude souviset s oživením v oblasti průmyslu a plynofikací související s novou zástavbou. Po roce 2013 se očekává určitá stabilizace spotřeb ve všech kategoriích odběru. Obecně lze říci, že bez plynu určeného na výrobu elektřiny se bude v nadcházejících pěti letech spotřeba v ČR pohybovat okolo 9 mld. m 3 7

8  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Střednědobý výhled spotřeby II. lze očekávat posílení pozice zemního plynu mezi energiemi, a to především ve spojení s výrobou elektřiny malé navýšení z hlediska celkového objemu plynu v ČR se očekává i ve využití zemního plynu v dopravě. Po roce 2012 je předpokládáno navýšení v oblasti teplárenství Je evidován zájem o realizaci několika nových projektů plynových elektráren a menších plynových zdrojů. 8

9  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Střednědobý výhled spotřeby III. V nejbližší budoucnosti připravuje firma ČEZ výstavbu plynové elektrárny v Počeradech s výkonem 840 MW. Další elektrárna s výkonem 950 MW by měla vyrůst v Mochově. Jedná se o společný projekt firem RWE a Alpiq. Plánované uvedení do provozu této elektrárny je předběžně na rok 2016. Uvedením plynových elektráren do provozu se očekává nárůst spotřeby v letech 2013 – 2015 o cca 800 mil. m 3 a v roce 2016 o dalších cca 900 mil. m 3. Důsledkem bude navýšení celkové spotřeby v ČR na 9,8 mld m 3 od roku 2013 a na 10,8 mld m 3 od roku 2016. Kromě velkých plynových elektráren se připravuje řada menších zdrojů od firem Bohemia Energy, Lumius a investiční skupiny Carpaterra Capital Partners s výkonem 100 – 200 MW. Také plynové turbíny s rychlým startem a výkonem 40 – 60 MW mají na trhu s plynem svou budoucnost 9

10  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Situace na tuzemském trhu s plynem Meziroční nárůst počtu dovozců i aktivních obchodníků Pokles podílu skupiny RWE jak v oblasti dovozu, tak i prodeje konečným zákazníkům Značný počet změn dodavatele u konečných zákazníků, jejich počet za rok 2010 (84 424) byl vyšší nežli za předchozích prvních pěti let liberalizace plynárenství Nezájem o nabízenou volnou kapacitu podzemních zásobníků plynu (neúspěšné elektronické aukce RWE Gas Storage v září a prosinci). 10

11  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Struktura nákladů na pořízení plynu

12  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Podíl obchodu s plynem podle prodeje zákazníkům prosinec 2009

13  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Podíl obchodu s plynem podle prodeje zákazníkům listopad 2010

14  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Historie elektronických aukcí RWE Gas Storage Datum konání aukce Provozní objem (mcm) Typ smlouvyZačátek skladovacího období Cena dosažená v aukci 5.2.20093,315 mil. m 3 roční1.4.20092,15 Kč 2.6.20093,315 mil. m 3 měsíční1.7.20092,33 Kč 12.1.201045 mil. m 3 roční, nová kapacita 1.4.20101,96 Kč 3.2.20105 mil. m 3 roční1.4.20101,92 Kč 5.3.20104,6 mil. m 3 měsíční1.4.20101,40 Kč 21.9.2010135 mil. m 3 roční, nová kapacita 1.4.2011 7.12.2010135 mil. m 3 roční, nová kapacita 1.4.2011 r

15  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora plynárenství v programovém prohlášení vlády ČR  Vláda bude pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací energetických zdrojů a přepravních tras. Vláda bude podporovat posilování energetických sítí ve směrech západ – východ a sever – jih, výstavbu podzemních zásobníků plynu, výstavbu plynovodů Gazela a Nabucco a povede průběžný dialog s producentskými a tranzitními státy.

16  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Posilování plynárenských sítí ve směrech západ – východ a sever – jih  Propojení české a polské soustavy plynovodem Třanovice – Skoczow, který získal podporu z prostředků EU  Zajištění reverzního chodu stávající přepravní soustavy České republiky ve směru západ – východ získalo podporu z prostředků EU  Projekty realizace nového propojovacího plynovodu mezi jihem a severem Moravy či propojení tuzemské přepravní soustavy s rakouským Baumgartenem mají jako součást plánovaného propojení sever – jih resp. jižního koridoru podporu států V4, jenž se pro tento záměr společně snaží získat i přímou finanční podporu ze zdrojů EU

17  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Propojení sever – jih Iniciativa V4  LNG terminál Świnoujście  Polská přepravní soustava  Interkonektor PL – ČR  Přepravní soustava ČR  Slovenská přepravní soustava  Interkonektor SK - HU  Maďarská přepravní soustava  Interkonektor HU- HR  Chorvatská přepravní soustava  LNG terminál Krk  Plánované dokončení v roce 2017 3

18  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynovod Gazela  Zahájení výstavby 14. října 2010 v Brandově  Výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dodávek pro zákazníky jak v České republice, tak v některých dalších státech Evropské unie.  Podpora vlády České republiky bude pokračovat po celou dobu výstavby plynovodu Ruský plyn Norský plyn Klasická cesta

19  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Výstavba podzemních zásobníků plynu  Současná kapacita všech zásobníků v České republice představuje hodnotu cca 3,1 mld. m3 m3 zemního plynu, což odpovídá téměř 40 % celkové tuzemské roční spotřeby. To představuje jednu z nejvyšších hodnot v rámci EU.  V současné době je realizováno rozšíření skladovacích kapacit v zásobnících RWE Gas Storage v Tvrdonicích a Třanovicích (za podpory prostředků EU) a MND Gas Storage v Uhřicích  Realizaci nových zásobníků připravují či zvažují i společnosti Globula (lokalita Dambořice) ze skupiny MND, GSCeP ze skupiny Česká plynárenská (lokalita Rožná) a Česká naftařská společnost (lokalita Břeclav)  Budou–li všechny realizované, připravované či zvažované podzemní zásobníky plynu skutečně postaveny, stoupne ve střednědobém horizontu celková uskladňovací kapacita na území ČR na cca 4,7 mld.m 3, což výrazně posílí energetickou bezpečnost státu.

20  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plynovod Nabucco  Česká republika podporuje výstavbu tohoto plynovodu na půdě orgánů EU a to jak samostatně, tak v rámci iniciativy V4.  Další formou podpory ze strany státu jsou bilaterální jednání českých představitelů zejména se státy, z jejichž zdrojů by měl být plynovod zásobován  Jde o dopravní cestu ze zdrojů pro státy EU doposud těžko dostupných, o které však musí EU soupeřit s Ruskem a Čínou

21  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Schema plynovodu Nord Stream

22  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Výstavba plynovodu Nord Stream

23  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová legislativa EU v oblasti plynárenství Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96

24  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Krizové úrovně I. Úroveň včasného varování (včasné varování): Pokud existují konkrétní, závažné a spolehlivé informace, které mohou být vyvolány mechanizmem včasného varování, že může dojít k situaci, která pravděpodobně povede k podstatnému zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a k vyhlášení úrovně výstrahy či stavu nouze. Pokud existují konkrétní, závažné a spolehlivé informace, které mohou být vyvolány mechanizmem včasného varování, že může dojít k situaci, která pravděpodobně povede k podstatnému zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a k vyhlášení úrovně výstrahy či stavu nouze. Úroveň výstrahy (výstraha): Pokud dojde k narušení dodávek nebo vznikne výjimečně vysoká poptávka po plynu, která vede k podstatnému zhoršení dodávek plynu, ale trh je stále schopen se vypořádat s tímto narušením dodávek nebo zvýšenou poptávkou, aniž by bylo potřeba přijmout jiná než tržní opatření. Pokud dojde k narušení dodávek nebo vznikne výjimečně vysoká poptávka po plynu, která vede k podstatnému zhoršení dodávek plynu, ale trh je stále schopen se vypořádat s tímto narušením dodávek nebo zvýšenou poptávkou, aniž by bylo potřeba přijmout jiná než tržní opatření.

25  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Krizové úrovně II. Úroveň stavu nouze (stav nouze): V případě výjimečně vysoké poptávky po plynu, závažného narušení jeho dodávek nebo jiného podstatného zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a v případě, že byla uplatněna veškerá vhodná tržní opatření, dodávky plynu však nepostačují k tomu, aby pokryly zbývající poptávku po plynu a je nutné přejít k jiným než tržním opatřením přijatým zejména s cílem zajistit dodávky plynu chráněným zákazníkům. V případě výjimečně vysoké poptávky po plynu, závažného narušení jeho dodávek nebo jiného podstatného zhoršení situace v oblasti dodávek plynu a v případě, že byla uplatněna veškerá vhodná tržní opatření, dodávky plynu však nepostačují k tomu, aby pokryly zbývající poptávku po plynu a je nutné přejít k jiným než tržním opatřením přijatým zejména s cílem zajistit dodávky plynu chráněným zákazníkům.

26  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Novela energetického zákona Usnesením vlády č.2/2011 ze dne 5.1. 2011 vláda projednala a schválila novelu zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Jde o novelu vyvolanou nutností implementace tzv. 3. Energetického balíčku Evropské unie do našeho právního řádu Novela se soustřeďuje pouze na problematiku implementace, pro jiné náměty nebyl vytvořen prostor.

27  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Certifikace provozovatelů soustav. Provozovatel přepravní soustavy v plynárenství a provozovatel přenosové soustavy v elektroenergetice budou nově potřebovat k oprávnění svého podnikání i certifikaci udělenou Energetickým regulačním úřadem. V rámci tohoto procesu musí potvrdit, že splňují podmínky nezávislosti a v případě, že by je měl vlastnit subjekt sídlící mimo území EU i to, že uvedené vlastnictví neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu.Návrh na udělení certifikace bude nutné projednat s Komisí.

28  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Nezávislý provozovatel přepravní soustavy Musí splňovat požadované podmínky nejpozději do 3. března 2012 Musí splňovat speciální požadavky na orgány společnosti, stanovy a základní kapitál společnosti dle toho, zda půjde o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným či evropskou společnost Musí splňovat požadavek, že statutární orgán provozovatele přepravní soustavy musí být složen ze všech vedoucích zaměstnanců ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení provozovatele přepravní soustavy. Totéž platí, je-li statutárním orgánem jednatel.

29  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Nezávislost provozovatele přepravní soustavy K zajištění své nezávislosti musí mít provozovatel přepravní soustavy dostatečné lidské, technické, materiální a finanční zdroje potřebné pro provádění přepravy zemního plynu a plnění všech souvisejících povinností a to zejména: vlastnit přepravní soustavu a další majetek nezbytný pro provádění přepravy zemního plynu zaměstnávat takový počet zaměstnanců, který umožňuje řádné provádění přepravy zemního plynu.

30  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Provozovatel distribuční soustavy Jako nejvýznamnější nové ustanovení je navrhováno, že provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí jednat tak, aby neuvedl v omyl jiného účastníka trhu s plynem, pokud se jedná o možnost záměny s obchodníkem s plynem nebo s výrobcem plynu, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele.

31  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Oddělení provozovatele zásobníku plynu Provozovatel zásobníku plynu, pokud je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku. Povinnost právního oddělení je nutno provést do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. 31

32  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu Účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem jsou povinni prostřednictvím operátora trhu hradit zvláštní poplatek. Poplatek je příjmem státního rozpočtu, kapitoly Energetický regulační úřad. Poplatek činí 2 Kč/MWh elektřiny a 1 Kč/MWh plynu spotřebovaných v České republice v kalendářním roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, a za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu. 32

33  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Dozor v energetických odvětvích Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství,zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, Nařízení EU a povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury nebo povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 33

34  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34. Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "České plynárenství v roce 2011 Ing. Jan Zaplatílek © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google