Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha ropy a plynu v energetickém mixu ČR a krize v jejich dodávkách 85.Žofínské fórum Ing.Martin Říman ministr průmyslu a obchodu Praha, 23.února 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha ropy a plynu v energetickém mixu ČR a krize v jejich dodávkách 85.Žofínské fórum Ing.Martin Říman ministr průmyslu a obchodu Praha, 23.února 2009."— Transkript prezentace:

1 Úloha ropy a plynu v energetickém mixu ČR a krize v jejich dodávkách 85.Žofínské fórum Ing.Martin Říman ministr průmyslu a obchodu Praha, 23.února 2009

2 2 Primární energetické zdroje ČR

3 3 Ložiska a dopravní cesty zásobování ropou a plynem největší ložiska ropy i zemního plynu se nachází v politicky a ekonomicky nestabilních oblastech dlouhé dopravní vzdálenosti - vysoké náklady přepravní linie vedou přes politicky a ekonomicky nestabilní země nedostatečná propojovací struktura v rámci Evropy

4 4

5 5 Trasy plynovodů v Evropě zdroj IEA

6 6 Krize v dodávkách ropy a zemního plynu  podstatné snížení dodávek ropy z RF do ČR ve II. polovině roku 2008  úplné zastavení dodávek zemního plynu z RF přes Ukrajinu do ČR a EU od 7.ledna do 19.ledna 2009  ČR zvládla obě situace bez jakýchkoliv dopadů na konečné zákazníky

7 7 Přehled dodávek ruské ropy REB ropovodem Družba z RF do ČR v době kritické situace od 1. července 2008. Měsíc Nominace tis. t Dodáno tis. t Dodáno z nominace v % červenec 200852027052 % srpen 200850139479 % září 200855545681 % říjen 200850032064 % listopad 200843034179 % prosinec 2008495502101 % Celkem červenec – prosinec 2008 3 0012 28376 % leden 2009400421105 %

8 8 Základní kroky, jimiž byl operativně řešen rozdíl mezi nominací dodávek ropy a realizovanými dodávkami z RF  nedostatek ruské ropy byl operativně řešen poskytnutím zápůjčky ropy ze strategických nouzových zásob ropy ČR  MERO ČR uzavřela dohodu se společností TAL na využití volné kapacity ropovodu TAL  došlo k úplnému nahrazení krácených dodávek ropy ropovodem Družba z RF - tím byla zajištěna ropná bezpečnost ČR  potvrdil se zásadní význam diverzifikace dopravních cest pro oblast ropné bezpečnosti ČR

9 9 Úplné zastavení dodávek plynu z RF přes Ukrajinu od 7. 1. do 19. 1. 2009 1.leden5.leden6.leden7.leden20.leden průměrná denní teplota [°C] - 5,4- 4,6- 9,3- 7,00,0 spotřeba plynu [mil. m 3 /den] 41,847,551,251,646,0 celkové dodávky z RF přes UA [mil. m 3 /den] 17,712,23,50,09,2 celkové dodávky z jiných zdrojů [mil. m 3 /den] 14,413,113,823,924,8 čerpání z PZP [mil. m 3 /den] 9,722,233,927,712,0

10 10 Řešení krize v dodávkách plynu  zvýšená těžba plynu z podzemních zásobníků  zvýšení dodávek norského plynu  obrácení přepravy plynu ze západu na východ včetně pomoci Slovensku  dodávky zemního plynu z RF „severní cestou“ přes Bělorusko, Polsko a SRN-přes předávací stanici Hora Sv.Kateřiny

11 11 Podzemní zásobníky plynu, umístění

12 12 Co obě krize ukázaly nezastupitelnost diverzifikace dodávek a dopravních cest nezastupitelnost dostatečných zásob ropy a plynu umístěných na území daného státu existenci solidarity mezi státy či podniky (MERO-TAL, RWE Transgas-SPP) nutnost přímých obchodních kontaktů (existence prostředníků byly výraznými příčinami obou krizí)

13 13 Návrhy a opatření EU Krátkodobá 1.reverzní tok plynu ze západu na východ 2.využívat mechanizmus včasného varování nejen pro dodávky, ale i pro tranzit 3.vytvořit funkční mechanizmus vzájemné solidarity mezi členskými státy, který bude pilířem budoucího konceptu energetické bezpečnosti EU Dlouhodobá 1.propojení evropských energetických sítí a zlepšení energetické infrastruktury 2.zvýšení zásob plynu v podzemních zásobnících pro nejvíce „citlivé“ oblasti 3.diverzifikace dodávek pomocí vybudování LNG terminálů (i přes značnou nákladnost) 4.zahájení věcné diskuse o dalších zdrojích energie (jaderná, obnovitelné zdroje, fosilní paliva) Legislativní 1.návrh nové směrnice Rady, která ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů – dosažení politické dohody nad textem je jednou z priorit našeho předsednictví v oblasti energetiky 2.revize směrnice 2004/67/ES o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu – urychlení procesů o rok tak, aby byl návrh připraven ještě v roce 2009 3.návrh nařízení ES o poskytnutí finanční pomoci na projekty v energetice (pro ČR na posílení kapacity zásobníků plynu a projekty související s reverzním tokem plynu)

14 14 Návrhy a opatření ČR Krátkodobá 1.zapojení podnikatelské sféry do udržování povinných zásob ropy a ropných produktů 2.tlak na zkrácení obchodního řetězce u dodávek ropy eliminací prostředníků 3.podpora realizace diverzifikované přepravní trasy ruského plynu ve formě plynovodu GAZELA 4.podpora realizace přeshraničních propojení (např. plynovod Třanovice CZ – Skoczov PL) Dlouhodobá 1.podpora rozvoje podzemních zásobníků plynu 2.posílení zásob plynu ve formě státních rezerv nebo zvýšením bezpečnostního standardu dodávky obchodníků s plynem 3.stimulace podnikatelských subjektů k využívání záložních zdrojů energie v době krize způsobené nedostatkem plynu 4.zajištění přepravní kapacity na ropovodu TAL tak, aby bylo možné zabezpečit plné zásobování ČR i při případném zastavení dodávek ropovodem DRUŽBA Legislativní a koncepční 1.zvýšený akcent nové SEK na využití tuzemských zdrojů a na bezpečnost dodávek 2.novelizace Energetického zákona a jeho prováděcích předpisů (např. vyhláška o stavech nouze v plynárenství) 3.případné změny zákona krizového a horního

15 15 Energetická bezpečnost téma energetické a nově i surovinové bezpečnosti se vrátilo do povědomí a je čím dál tím aktuálnější nejbezpečnější jsou ty suroviny, které mají jednotlivé země doma v případě ČR, která nemá („a nikdy mít nebude“) vlastní významné zdroje ropy či zemního plynu to je především uhlí a uranová ruda ČR má vlastní jaderné elektrárny a je věcí strategického významu mít pro ně dostatek uranu je potřeba racionálně přehodnotit územně ekologické limity hnědého uhlí

16 16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Úloha ropy a plynu v energetickém mixu ČR a krize v jejich dodávkách 85.Žofínské fórum Ing.Martin Říman ministr průmyslu a obchodu Praha, 23.února 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google