Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ministr průmyslu a obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ministr průmyslu a obchodu"— Transkript prezentace:

1 ministr průmyslu a obchodu
Úloha ropy a plynu v energetickém mixu ČR a krize v jejich dodávkách 85.Žofínské fórum Ing.Martin Říman ministr průmyslu a obchodu Praha, 23.února 2009

2 Primární energetické zdroje ČR

3 Ložiska a dopravní cesty zásobování ropou a plynem
největší ložiska ropy i zemního plynu se nachází v politicky a ekonomicky nestabilních oblastech dlouhé dopravní vzdálenosti - vysoké náklady přepravní linie vedou přes politicky a ekonomicky nestabilní země nedostatečná propojovací struktura v rámci Evropy

4

5 Trasy plynovodů v Evropě
zdroj IEA

6 Krize v dodávkách ropy a zemního plynu
podstatné snížení dodávek ropy z RF do ČR ve II. polovině roku 2008 úplné zastavení dodávek zemního plynu z RF přes Ukrajinu do ČR a EU od 7.ledna do 19.ledna 2009 ČR zvládla obě situace bez jakýchkoliv dopadů na konečné zákazníky

7 Přehled dodávek ruské ropy REB ropovodem Družba z RF do ČR v době kritické situace od 1. července 2008. Měsíc Nominace tis. t Dodáno Dodáno z nominace v % červenec 2008 520 270 52 % srpen 2008 501 394 79 % září 2008 555 456 81 % říjen 2008 500 320 64 % listopad 2008 430 341 prosinec 2008 495 502 101 % Celkem červenec – prosinec 2008 3 001 2 283 76 % leden 2009 400 421 105 %

8 Základní kroky, jimiž byl operativně řešen rozdíl mezi nominací dodávek ropy a realizovanými dodávkami z RF nedostatek ruské ropy byl operativně řešen poskytnutím zápůjčky ropy ze strategických nouzových zásob ropy ČR MERO ČR uzavřela dohodu se společností TAL na využití volné kapacity ropovodu TAL došlo k úplnému nahrazení krácených dodávek ropy ropovodem Družba z RF - tím byla zajištěna ropná bezpečnost ČR potvrdil se zásadní význam diverzifikace dopravních cest pro oblast ropné bezpečnosti ČR

9 celkové dodávky z RF přes UA
Úplné zastavení dodávek plynu z RF přes Ukrajinu od do 1.leden 5.leden 6.leden 7.leden 20.leden průměrná denní teplota [°C] - 5,4 - 4,6 - 9,3 - 7,0 0,0 spotřeba plynu [mil. m3/den] 41,8 47,5 51,2 51,6 46,0 celkové dodávky z RF přes UA [mil. m3/den] 17,7 12,2 3,5 9,2 celkové dodávky z jiných zdrojů [mil. m3/den] 14,4 13,1 13,8 23,9 24,8 čerpání z PZP [mil. m3/den] 9,7 22,2 33,9 27,7 12,0

10 Řešení krize v dodávkách plynu
zvýšená těžba plynu z podzemních zásobníků zvýšení dodávek norského plynu obrácení přepravy plynu ze západu na východ včetně pomoci Slovensku dodávky zemního plynu z RF „severní cestou“ přes Bělorusko, Polsko a SRN-přes předávací stanici Hora Sv.Kateřiny

11 Podzemní zásobníky plynu, umístění

12 Co obě krize ukázaly nezastupitelnost diverzifikace dodávek a dopravních cest nezastupitelnost dostatečných zásob ropy a plynu umístěných na území daného státu existenci solidarity mezi státy či podniky (MERO-TAL, RWE Transgas-SPP) nutnost přímých obchodních kontaktů (existence prostředníků byly výraznými příčinami obou krizí)

13 Návrhy a opatření EU Krátkodobá Dlouhodobá Legislativní
reverzní tok plynu ze západu na východ využívat mechanizmus včasného varování nejen pro dodávky, ale i pro tranzit vytvořit funkční mechanizmus vzájemné solidarity mezi členskými státy , který bude pilířem budoucího konceptu energetické bezpečnosti EU Dlouhodobá propojení evropských energetických sítí a zlepšení energetické infrastruktury zvýšení zásob plynu v podzemních zásobnících pro nejvíce „citlivé“ oblasti diverzifikace dodávek pomocí vybudování LNG terminálů (i přes značnou nákladnost) zahájení věcné diskuse o dalších zdrojích energie (jaderná, obnovitelné zdroje, fosilní paliva) Legislativní návrh nové směrnice Rady, která ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů – dosažení politické dohody nad textem je jednou z priorit našeho předsednictví v oblasti energetiky revize směrnice 2004/67/ES o bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu – urychlení procesů o rok tak, aby byl návrh připraven ještě v roce 2009 návrh nařízení ES o poskytnutí finanční pomoci na projekty v energetice (pro ČR na posílení kapacity zásobníků plynu a projekty související s reverzním tokem plynu)

14 Návrhy a opatření ČR Krátkodobá Dlouhodobá Legislativní a koncepční
zapojení podnikatelské sféry do udržování povinných zásob ropy a ropných produktů tlak na zkrácení obchodního řetězce u dodávek ropy eliminací prostředníků podpora realizace diverzifikované přepravní trasy ruského plynu ve formě plynovodu GAZELA podpora realizace přeshraničních propojení (např. plynovod Třanovice CZ – Skoczov PL) Dlouhodobá podpora rozvoje podzemních zásobníků plynu posílení zásob plynu ve formě státních rezerv nebo zvýšením bezpečnostního standardu dodávky obchodníků s plynem stimulace podnikatelských subjektů k využívání záložních zdrojů energie v době krize způsobené nedostatkem plynu zajištění přepravní kapacity na ropovodu TAL tak, aby bylo možné zabezpečit plné zásobování ČR i při případném zastavení dodávek ropovodem DRUŽBA Legislativní a koncepční zvýšený akcent nové SEK na využití tuzemských zdrojů a na bezpečnost dodávek novelizace Energetického zákona a jeho prováděcích předpisů (např. vyhláška o stavech nouze v plynárenství) případné změny zákona krizového a horního

15 Energetická bezpečnost
téma energetické a nově i surovinové bezpečnosti se vrátilo do povědomí a je čím dál tím aktuálnější nejbezpečnější jsou ty suroviny, které mají jednotlivé země doma v případě ČR, která nemá („a nikdy mít nebude“) vlastní významné zdroje ropy či zemního plynu to je především uhlí a uranová ruda ČR má vlastní jaderné elektrárny a je věcí strategického významu mít pro ně dostatek uranu je potřeba racionálně přehodnotit územně ekologické limity hnědého uhlí

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "ministr průmyslu a obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google