Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Placení v ZOB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Placení v ZOB."— Transkript prezentace:

1 Placení v ZOB

2 Platební podmínky Důležitý faktor při výběru partnera
Placení přes 3. osobu SWIFT

3 SWIFT AJ: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
CZE: Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami, platba provedena do 24 hodin

4 Parametry platebních podmínek
doba placení místo placení způsob placení subjekty placení měna sankce v případě neplacení

5 doba placení Před dodávkou – akontace nebo-li placení předem. Nejvýhodnější způsob placení pro prodávajícího, kupující nese největší riziko. Při dodávce – nejrozšířenější forma, prodávající je povinen odevzdat zboží a doklady, které se vztahují k dodávce ve stanovené lhůtě a kupující je povinen zaplatit hned při převzetí nebo dle dohody Po dodávce – na obchodní úvěr. Prodávající nese riziko platební liknavosti/neschopnosti kupujícího, změny kurzu, inflace.

6 místo placení Sídlo banky a číslo bankovního spojení
Sídlo firmy prodávajícího

7 způsob placení placení v hotovosti - prakticky se nevyskytuje, používá se při placení v menších částkách, výhoda – není riziko z nezaplacení, nevýhoda - možná falzifikace bankovek, jejich krádež hladká platba - pomocí převodního příkazu dokumentární platby – dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv

8 subjekty placení - kdo komu bude platit
měna, ve které platba proběhne sankce v případě neplacení – výše penále za prodlení

9 Faktory ovlivňující platební podm.
Předmět prodeje u některého zboží se v mezinárodní praxi osvědčili určité podmínky u investičních celků, strojů a strojních zařízení se platí: 1/3 se platí předem Situace na trhu při nedostatku zboží vzniká na trhu nedostatečná nabídka, platební podmínku určuje prodávající při přebytečné nabídce, je platební podmínka prostředkem konkurenčního boje a prodávající vyhoví kupujícímu

10 Vzájemné obchodní vztahy partnerů
jestliže se partneři dobře znají, zvolí levnější a jednodušší platební podmínku Mezinárodní dohody a pravidla jednotné zvyklosti daného státu (např. povinnost dokumentárního akreditivu) všeobecná dohoda o clech a obchodu Celková mezinárodní politická, hospodářská a měnová situace

11 Způsob placení v ZOB Zaplacení před dodáním zboží = placeno v hotovosti, placeno bezhotovostně, placeno šekem Placení při předání zboží = spediční dobírka, bankovní dobírka, Placení při předání dokumentů = dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv Placení po předání zboží = nekrytý úvěr, krytý úvěr

12 1- placení před dodáním zboží

13 Kupující: vysoké riziko nedodání zboží Používá se
Prodávající: snižuje se riziko nezaplacení, riziko kurzovních změn, okamžitě může s prostředky dále disponovat Kupující: vysoké riziko nedodání zboží Používá se u nedostatkového zboží výrobě na zakázku Ve většině případů se poskytuje sleva (skonto) 2 formy v hotovosti hladká platba

14 Platba v hotovosti Používá se nejčastěji na aukcích, kurz valut je méně výhodný jak kurz deviz Riskujeme příjem falešných peněz, ztrátu a krádež

15 Hladká platba Vyžaduje pokročilý stupeň důvěry
Je často využívána na trzích s velkou konkurencí

16

17 Příkaz k úhradě do zahraničí je složitější má formát A4 náležitosti:
volba způsobu platby (hladká nebo dokumentární) volba druhu účtu (korunový nebo devizový) částka – i slovy i číslem vymezení stran – název, adresa, číslo účtu, IČO důvod platby (obdoba konstantního symbolu) poplatky za platbu (v bance plátce, v bance příjemce) podpisy, razítko, datum způsob komunikace mezi bankami  dálnopis telegraf SWIFT

18 2- placení při dodáním zboží

19 Prodávající: snižuje se riziko nezaplacení
Kupující: snižuje riziko nedodání zboží 2 formy Speditérská dobírka Bankovní dobírka

20 Speditérská dobírka Jedná se o dodání na dobírku poštou nebo při placení v hotovosti při dodání. Pokud není zaplaceno, zboží se nepředá. Jedná se o systém „z ruky do ruky“. Zaplaceno může být v hotovosti, šekem, nebo na základě potvrzení od banky o provedené platbě.

21 Bankovní dobírka Používá se u vagónových zásilek
Zásilka se odešle na místo určení Bance zašleme inkasní pokyn, požadované doklady a požádáme ji o uvolnění zásilky oproti zaplacení Je nutné nejdříve v bance ověřit, zda takovou službu poskytuje

22 3- placení při dodáním dokladů

23 Největší míra jistoty, jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího
Prodávající: má jistotu, že zboží neodešle dříve, než ví, že kupující je schopen zaplatit Kupující: má jistotu, že zaplacené zboží obdrží 2 formy Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv

24 Platba se provádí při předání dokladů
Doklady jsou většinou dispozičního charakteru, tzn. že držitel těchto dokladů má právo se zbožím nakládat bez ohledu na to, kde se právě zboží nachází

25 Dokumenty provázející dokumentární platby:
příkaz k inkasu faktura + dodací list dopravní doklady pojistné doklady skladovací doklady = WARRANT – skladní list ostatní doklady osvědčení o jakosti – vydává ČOI osvědčení o původu zboží – vydává OHK veterinární osvědčení – vydává Veterinární správa vážní listy – osvědčení o hmotnosti JSD

26 Dokumentární inkaso Prodávající dá příkaz své bance (vysílající banka), aby pro něj sama, či prostřednictvím své korespondenční banky (inkasní banka) vyinkasovala u kupujícího určitou peněžní částku nebo jiné plnění, proti předání stanovených dokumentů Banka uvolní kupujícímu dokumenty až po zaplacení, tzn. že kupující nebude moci se zbožím nijak nakládat, jestliže za něj nezaplatí. Při dokumentárním inkasu banky tak nezaručují, že kupující zboží převezme a prodávající tedy dostane zaplaceno - pouze u kupujícího obstarávají inkaso pohledávky výměnou za dokumenty.

27 Výhody umožňuje kupujícímu platit až po převzetí dokumentů, což se zpravidla časově shoduje s doručením zboží dokumentární inkaso je levnější než např. dokumentární akreditiv a je mnohem rychlejší Nevýhody plnění je do značné míry závislé na schopnosti a ochotě kupujícího, není nikterak garantováno bankou, jak tomu je u akreditivů v případě odmítnutí platby nese obvykle veškeré náklady a rizika spojené s další držbou zboží prodávající

28 Kupující Prodávající dovozce s vývozcem uzavírají kupní smlouvu, jako platební podmínku zvolí dokumentární inkaso vývozce odesílá zboží a nechává ho u speditéra nebo ve skladu nebo ho dá k dispozici zahraniční bance vývozce předkládá své bance inkasní příkaz a doklady, banka vše kontroluje banka informuje svého klienta, že zkontrolovala doklady a požádá o provedení inkasa banka vývozce předává doklady inkasní bance a žádá ji o obstarání inkasa inkasní banka kontroluje a uvědomí dovozce, že obdržela doklady a může je předat k nahlédnutí dovozce zkontroluje doklady podle kupní smlouvy, pokud vše souhlasí, dává souhlas k provedení inkasa. Po provedení platby obdrží dovozce, doklady o zaplacení a může si zboží vyzvednout převod peněžních prostředků mezi bankami výpis účtu

29 Dokumentární akreditiv
Poměrně dokonalý platební a zajišťovací instrument Představuje závazek banky, že na základě žádosti klienta (kupujícího) a na jeho účet poskytne oprávněné osobě (prodávajícímu) určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky (předání přesně stanovených dokumentů)

30 Výhody Prodávající má garantováno bankou zaplacení dohodnuté ceny, pokud splní akreditivní podmínky Kupující má zajištěno, že platba bude provedena pouze při splnění dohodnutých akreditivních podmínek Nevýhody Placení může být relativně zdlouhavé Předávané dokumenty nemusí přesně odpovídat dodávanému zboží – nutno vyřešit, zdržení platby Otevření akreditivu může být spojeno se zvýšenými náklady (akreditivní výlohy a provize)

31 Kupující Prodávající kupní smlouva, akreditiv jako platební prostředek
dovozce dává příkaz k otevření akreditivu na předtištěném formuláři, banka prověření solventnosti klienta (požaduje se aby na účtu bylo hodnoty 110% akreditivu) banka dovozce otevře akreditiv a pošle avízo bance beneficienta, že jeho klient je solventní banka vývozce informuje o solventnosti dovozce vývozce pošle zboží vývozce předává doklady své bance, ta je zkontroluje doklady jsou zaslány bance dovozce, ta je zkontroluje banka dovozce informuje dovozce o příchodu dokladů dovozce dá příkaz k úhradě převedení peněz výpis z účtu

32 Účastníci dokumentárního akreditivu
příkazce, kterým je obvykle kupující, jenž dává příkaz k otevření akreditivu banka, otevírající akreditiv, je obvykle bankou příkazce (kupujícího) beneficient, kterým je obvykle prodávající (dodavatel, vývozce), jenž se akreditivem zajišťuje proti riziku nezaplacení ze strany kupujícího potvrzující banka potvrzuje, resp. pouze oznamuje otevření akreditivu beneficientovi; jde o banku beneficienta (prodávajícího) remboursní banka připadá v úvahu tehdy, pokud banka otevírající akreditiv a banka potvrzující nemají přímé spojení; remboursní banka potom zabezpečuje provedení plateb, popř. jiných dohodnutých úkonů

33 Druhy dokumentárních akreditivů
Odvolatelný akreditiv = Může být otevírající bankou kdykoli změněn, popř. zcela odvolán. Neposkytuje prodávajícímu dostatečnou záruku a využívá se jen zřídka. Neodvolatelný akreditiv = Představuje neodvolatelný závazek otevírající banky poskytnout stanovené plnění, pokud prodejce splní ve stanovené době sjednané podmínky (předá dokumenty).

34 Vista akreditivy = k platbě dochází k úhradě prakticky okamžitě při předložení akreditivních dokumentů. Akceptační akreditivy = banka převezme dokumenty ne oproti zaplacení, ale ve formě akceptu směnky. Splatnost směnek je předmětem akreditivních podmínek.

35 Akreditivy s odloženým placením = k plnění nedochází při předání dokumentů, ale až po uplynutí určité, v akreditivních podmínkách sjednané lhůty. Revolvingový akreditiv = pro pravidelně se opakující a dlouhodobě prováděné obchodní operace Převoditelný akreditiv = Dává beneficientovi právo převést celý akreditiv či pouze část na jinou osobu

36 4- placení do dodání zboží

37 Prodávající: riskuje nezaplacení, zlepšuje konkurenční pozici na trhu
Kupující: žádná rizika z nedodání zboží Používá se Prověřených partnerů Na přesyceném trhu 2 formy Dodavatelský úvěr Směnka

38 Dodavatelský úvěr Prodej na fakturu s delší dobou splatnosti
Nesmíme riskovat a prodat zákazníkovi, který není solventní Krátkodobé úvěry bývají požadovány při dodávkách spotřebního zboží, surovin, potravin a také u sériových strojírenských výrobků Úrok se někdy zahrnuje do ceny, někdy se sjednává zvlášť. Střednědobé a dlouhodobé úvěry jsou obvyklé pro větší dodávky strojů, zařízení a investičních celků poskytují se zpravidla pouze na část hodnoty dodaného zboží (80 až 90 %), úhrada zbývající části se sjednává formou akontace (platby předem)

39 Směnka Směnka je cenný papír, který má zákonem předepsanou formu.
Existují dva druhy směnek : směnka cizí (Bill of Exchange) směnka vlastní (Promissory Note)


Stáhnout ppt "Placení v ZOB."

Podobné prezentace


Reklamy Google