Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNOSTI STRAN SMLOUVY PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNOSTI STRAN SMLOUVY PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU."— Transkript prezentace:

1 POVINNOSTI STRAN SMLOUVY PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

2 2 OSNOVA 1.ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POVINNOSTÍ STRAN DLE CISG 2. POVINNOST DODAT STRUKTURA DODACÍ PODMÍNKY FORMULACE DODACÍ PODMÍNKY DOPORUČENÍ 3. POVINNOST PLATIT STRUKTURA PLATEBNÍ PODMÍNKY FORMULACE A DOPORUČENÍ 2

3 ZÁKLADNÍ HIERARCHIE NOREM DLE CISG SMLUVNÍ USTANOVENÍ VČETNĚ VÝSLOVNĚ ZAČLENĚNÝCH ZVYKLOSTÍ, PODMÍNEK ATD. (článek 6) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ZVYKLOSTI, PRAKTIKY STRAN (článek 9) VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA V MEZERÁCH VNITŘNÍCH VIZ ČLÁNEK 7 ODST. 2v V OTÁZKÁCH VNĚ PŮSOBNOSTI NEBO VYLOUČENÝCH – NÁRODNÍM PRÁVEM, RESP. KOLIZNÍMI NORMAMI Tereza Kyselovská3

4 POVINNOSTI STRAN SMLOUVY POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO POVINNOST DODAT POVINNOST PŘEDAT DOKLADY POVINNOST PŘEVÉST VLASTNICKÉ PRÁVO POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO POVINNOST PLATIT POVINNOST PŘEVZÍT ZBOŽÍ 44

5 POVAHA POVINNOSTÍ NEUZAVŘENÝ VÝČET NELZE Z VÝSLOVNĚ VYMEZENÝCH VYVOZOVAT TO, ŽE JSOU HLAVNÍ, PODSTATNÉ ATD. JDE O POVINNOSTI CHARAKTERIZUJÍCÍ KUPNÍ SMLOUVU Tereza Kyselovská5

6 POVINNOST DODAT ZBOŽÍ POVINNOST DODAT ZBOŽÍ ŘÁDNĚ A VČAS A SPLNIT DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI ÚSTŘEDNÍ MOMENT: DODACÍ PODMÍNKA – DOBA DODÁNÍ, MÍSTO DODÁNÍ, ZPŮSOB PŘEVZETÍ A KONTROLY, ZNAČENÍ ZBOŽÍ, POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY …

7 ÚPRAVA PŘÍMÁ VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA UJEDNÁNÍ STRAN ZVYKLOSTI ČI OBCHODNÍ TERMÍNY DOPADAJÍCÍ OBSTARÁNÍ RŮZNÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VEŘEJNÝCH NOREM: CLA, LICENCE, JINÁ POVOLENÍ, ATD. Tereza Kyselovská7

8 MÍSTO DODÁNÍ – čl. 31 a) v předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva o koupi zahrnuje přepravu zboží; b) u zboží, jež je ve smlouvě určeno jednotlivě, nebo sice podle druhu, avšak má být dodáno z určitého skladu nebo vyrobeno nebo zhotoveno a strany věděly v době uzavření smlouvy, že zboží se nachází nebo má být vyrobeno nebo zhotoveno v určitém místě, v umožnění kupujícímu nakládat zboží v tomto místě, jestliže se na ně nevztahuje ustanovení písm. a); c) v ostatních případech v umožnění kupujícímu nakládat zbožím v místě, kde má prodávající své místo podnikání v době uzavření smlouvy.

9 DOBA DODÁNÍ V. TYPY OBCHODŮ 1. OBCHODY DODACÍ 2. OBCHODY PROMPTNÍ 3. OBCHODY FIXNÍ 9

10 DOBA DODÁNÍ – ČL.33 a) dne, který je určen ve smlouvě nebo určitelný podle smlouvy – UJEDNÁNÍ VE SMLOUVĚ VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ b) kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo podle smlouvy určitelná, ledaže z okolností vyplývá, že dobu dodání určuje kupující, nebo - LHŮTA VÝSLOVNÁ ČI NEVÝSLOVNÁ c) v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy v ostatních případech - URČUJE PRODÁVAJÍCÍ

11 FORMULACE VE SMLOUVĚ A) PONECHAT NA ÚPRAVĚ V ÚMLUVĚ B) FORMULOVAT PŘÍMO VE SMLOUVĚ C) FORMULOVAT V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH D) FORMULOVAT V RÁMCOVÉ SMLOUVĚ I. INDIVIDUÁLNÍ FORMULACE II. FORMULACE S VYUŽITÍM ZVYKLOSTÍ III. FORMULACE S VYUŽITÍM OBCHODNÍCH TERMÍNŮ TYPU INCOTERMS

12 CO OBSAHUJE DODACÍ PODMÍNKA 1. PŘEDMĚT DODÁNÍ – JE ZPRAVIDLA VE ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍ 2. MÍSTO DODÁNÍ 3. DOBU DODÁNÍ 4. RESP. I ZPŮSOB DODÁNÍ 12

13 INCOTERMS INCOTERMS 2000 VIZ UČEBNICE INCOTERMS 2010 I PRO VNITROSTÁTNÍ OBCHOD NOVÉ PODMÍNKY DAT a DAP nahrazují dosavadní DAF, DES, DEQ a DDU SNÍŽENÍ POČTU Z 13 NA 11 13

14 INCOTERMS 2010 PRAVIDLA VHODNÁ PRO JAKÝKOLIV ZPŮSOB PŘEPRAVY EXW ZE ZÁVODU FCAVYPLACENĚ DOPRAVCI CPT PŘEPRAVA PLACENA DO CIP PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO DAT S DODÁNÍM DO TERMINÁLU DAP S DODÁNÍM DO URČITÉHO MÍSTA DDP S DODÁNÍM CLO PLACENO 14

15 INCOTERMS PRAVIDLA PRO NÁMOŘNÍ A VNITROZEMSKOU VODNÍ PŘEPRAVU FAS VYPLACENĚ K BOKU LODI FOB VYPLACENĚ LOĎ CFR NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ CIF NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ 15

16 UPRAVENÉ OTÁZKY a OTÁZKY,KTERÝCH SE DOTÝKAJÍ místo dodání, balení, kontrola zboží, povinnosti týkající se zajištění dovozních či vývozních formalit a úředních povolení, povinnosti týkajícía se uzavření přepravní smlouvy, okamžik přechodu nebezpečí, okamžik či místo přechodu nákladů, v některých případech i povinnosti pojištění přepravy. Tereza Kyselovská16

17 FORMULACE „EX WORKS HRAZDÍROVA 8, BRNO – SKLAD PRODÁVAJÍCÍHO, INCOTERMS 2000“ 17

18 POVINNOST PLATIT – ČLÁNEK 54 Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zahrnuje povinnost učinit opatření a vyhovět formalitám, jež stanoví smlouva nebo zákony a jiné právní úpravy k tomu, aby se umožnilo zaplacení kupní ceny. Tereza Kyselovská18

19 KDE PLATIT – ČLÁNEK 57 (1) Jestliže kupující nepřevzal povinnost zaplatit kupní cenu v určitém jiném místě, je povinen ji prodávajícímu zaplatit a) v místě podnikání prodávajícího; nebo b) jestliže má být cena placena při předání zboží nebo dokladů, v místě tohoto předání. (2) Prodávající nese jakékoli zvýšení výloh spojených s placením, jsou-li způsobeny změnou jeho místa podnikání po uzavření smlouvy. Tereza Kyselovská19

20 KDY PLATIT – ČLÁNEK 58 Není-li kupující povinen zaplatit kupní cenu v jiné určité době, je povinen ji zaplatit, když prodávající v souladu se smlouvou a touto Úmluvou umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s doklady, na základě kterých může kupující nakládat se zbožím. Prodávající může učinit závislým předání zboží nebo dokladů na takovém zaplacení kupní ceny. Zahrnuje-li smlouva přepravu zboží, může prodávající odeslat zboží s podmínkou, že zboží nebo doklady umožňující nakládání zbožím budou předány kupujícímu jen proti zaplacení kupní ceny. Kupující není povinen zaplatit kupní cenu, dokud nemá možnost zboží si prohlédnout, ledaže postup při dodávce nebo placení, jenž byl mezi stranami dohodnut, mu neposkytuje takovou možnost. 20

21 CO – KUPNÍ CENA V JAKÉ MĚNĚ – RIZIKO NEURČITOSTI KDY - FORMULACE VS. USTANOVENÍ KDE - FORMULACE VS. USTANOVENÍ, VAZBA NA JAK JAK - PLATEBNÍ PROSTŘEDEK, L/C, DAP….PŘÍMÁ PLATBA PLATEBNÍ PODMÍNKA – POVINNOST PLATIT 21

22 VAZBY INCOTERMS A PLATEBNÍ PODMÍNKA KUPNÍ CENA A MÍSTO PLNĚNÍ MÍSTO PLACENÍ ………………………………………………………………………………….. 22

23 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "POVINNOSTI STRAN SMLOUVY PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU."

Podobné prezentace


Reklamy Google