Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze 14. října 2014 Univerzita Karlova v Praze Základní možnosti financování zahraničních pobytů a další možnosti výjezdu do zahraničí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze 14. října 2014 Univerzita Karlova v Praze Základní možnosti financování zahraničních pobytů a další možnosti výjezdu do zahraničí."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze 14. října 2014 Univerzita Karlova v Praze Základní možnosti financování zahraničních pobytů a další možnosti výjezdu do zahraničí 14. října 2014 MgA. Stanislav Urbánek

2 Možnosti financování  Fond mobility UK  Erasmus+ (akademická mobilita – výukové pobyty, studijní pobyty/praktické stáže + co-tutelle)  Meziuniverzitní/fakultní dohody – některé pobyty stipendijní a  stipendia na základě mezinárodních smluv - MŠMT (DZS) a  vládní a jiná stipendia vybrané země (kupř. Stipendia francouzské vlády)  stipendia mezivládních a jiných organizací – kupř. Fulbrightova komise (studium v USA) -  stipendia poskytovaná nadacemi a grantovými agenturami  rozvojové projekty, granty - zpravidla v rámci výzkumu  stipendia konkrétních zahraničních univerzit

3 Financování podle délky či typu pobytu POZOR! Pro tentýž pobyt (totéž období) NELZE kombinovat vícero zdrojů ze státního rozpočtu (MŠMT) – kupř. Fond mobility a Erasmus+. Nutno dofinancovat jinak.  konference, workshopy, - vlastní financování, granty, projekty, nadace  krátkodobé studijní a výzkumné pobyty - Fond mobility, meziuniverzitní dohody (http://www.cuni.cz/UK-225.html), granty, projekty, nadacehttp://www.cuni.cz/UK-225.html  krátkodobé výměnné pobyty (1, 2 semestry), stáže - Erasmus+, Fond mobility, stipendia (mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní dohody, vládní a jiná stipendia), nadace  co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením - Erasmus+, Fond mobility, vládní a jiná stipendia (kupř. Stipendium francouzské vlády), stipendia v rámci meziuniverzitních dohod, rozvojové projekty, granty, nadace  celé PhD programy v zahraničí - především nadace + stipendijní programy/nabídky konkrétních škol

4 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – 1. část  web UK stipendia a podpory pro doktorandy a mladé vědce další možnosti  web UK > Studium v zahraničí > Aktuality  ová konference Study-X - pravidelně aktualizovaná nabídka stipendií z celého světa, informace o aktuálních grantech, konferencích, soutěžích apod.  doktorské studium v některé z dalších zemí EU  Marie Curie Actions  eastchance.com  mladi!nfo

5 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – 2. část  Dům zahraniční spolupráce  EURAXESS  Fulbrightova komise – stipendia do USA informace o stipendijních programech, konzultace odkazy na další zdroje informací  Campus France/IFP – stipendia francouzské vlády (co-tutelle) a jiné nabídky (stipendia, stáže) + informace o studiu ve Francii - doktorát ve Francii -

6 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – 3. část  Academics.com  FindAPhd  Beasiswa Scholarship  IEFA International Financial Aid and College Scholarship Search  International Scholarships and Financial Aid  Science Careers

7 Kde hledat relevantní nabídky/informace? – 5. část  DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft/German Research Foundation)  MPG (Max-Planck-Gesellschaft/Max Planck Society)  Alexander von Humboldt-Stiftung/ Alexander von Humboldt Foundation  Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren/ Helmholtz Association of National Research Centres  DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ German Academic Exchange Service  BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami se zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy: nabídka stipendií pro doktorandy.

8 Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením I   společné vedení disertační práce - spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou - spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou - 2 školitelé – jeden český, jeden zahraniční - - doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou partnerských univerzitách podle platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a povinnosti - po řádném ukončení studia obdrží diplom uznávaný oběma VŠ/ institucemi  smlouva o společném vedení disertační práce - stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce - podepisuje doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce  možnosti financování – meziuniverzitní dohody, Fond mobility UK, Erasmus+, Stipendium francouzské vlády, rozvojové projekty, granty, nadace/grantové agentury

9 Co-tutelle – doktorát pod dvojím vedením II  Stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením pro všechny vědní obory, zejména v následujících oblastech: - pro všechny vědní obory, zejména v následujících oblastech: - - přírodní vědy a vědy o Zemi - exaktní a inženýrské vědy - ekonomické a právní vědy - humanitní a společenské vědy - lékařství - studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (Mgr./ resp. Ing.) - stipendium je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení; žádosti nutno podat zpravidla do poloviny března, pobyty začínají vždy 1. října, 15. října nebo 1. listopadu - po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné ze zúčastněných institucí – během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu 5 měsíců stipendium - více informací o stipendiu Romain Garbage (Campus France, IFP):

10 Děkuji za pozornost! Informační, poradenské a sociální centrum UK


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze 14. října 2014 Univerzita Karlova v Praze Základní možnosti financování zahraničních pobytů a další možnosti výjezdu do zahraničí."

Podobné prezentace


Reklamy Google