Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam a využití mechorostů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam a využití mechorostů"— Transkript prezentace:

1 Význam a využití mechorostů
Zbyněk Hradílek BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/

2 Mechorosty – rostliny bez významu?
Nikoli! Je to jen otázka měřítka. Fylogeneticky úspěšná skupina, ovšem malých rostlin, které mohly jen stěží konkurovat ostatním vyšším rostlinám. Hepaticites devonicus známe už z devonu, ale možná jsou mechorosty mnohem starší. Srovnejme karbonské stromové plavuně s mechorosty té doby. Poměr velikosti rostlin – mechorost : stromovitá plavuň je asi 1: 500 – 5000 Srovnání biomasy by bylo nepochybně ještě o 2 – 4 řády rozdílnější.

3 Znamená to, že mechorosty jsou „nanic“?
Jistěže ne. Začali jsme biomasou. Proč? Střetne-li se náklaďák v plné rychlosti s trabantem … Obdobně to funguje v přírodě – konkurenční boj Zatímco u cévnatých rostlin tento“boj“ probíhá dílem nad zemí, ale hlavně pod zemí, mechorosty významnější „underground“ většinou nemají. Jsou konkurenčně slabé.

4 Kde jsou mechorosty vůdčí složkou ?
U nás – pouze rašeliniště, místy možná horská tundra Lokálně pak – maloplošná prameniště Velkou pokryvnost mají mechorosty např. v horských smrčinách Tajga

5 Jsou malé vzrůstem, ale v řadě společenstev tvoří nápadnou část vegetace
(tundra, tajga, rašeliniště, prameniště, mlžné lesy, lávové proudy).

6

7 Paradoxně mechy časem převládnou i v intenzivně sekaných trávnících (např. „greenech“) → mechovo-travní umělá společenstva

8 Jakou roli mechorosty hrají v ekosystémech?
Travní porosty V závislosti na vlhkosti jsou tu více tu méně vidět. Vedlejší tok energie ekosystémem, který sezónně neklesá (živá biomasa mechorostů tolik nekolísá v průběhu roku jako je tomu např. u bylinného patra).

9 Lesy Mechová vrstva zpomaluje vysychání substrátu – podílí se na vyrovnanější teplotní a vlhkostní bilanci lesního prostředí (míra tohoto vlivu je úměrná biomase, viz výše) Hlavně tlející dřevo Vlhčí substrát pod mechy (např. tlející dřevo) se rychleji rozkládá a mechy tak přispívají k rychlejšímu koloběhu látek ekosystémem. Relationship between water content (percentage of wet weight - WW) of moss Hypnum cupressiforme and wood substrate.

10 Mechová vrstva v lesích slouží za životní prostředí (příp
Mechová vrstva v lesích slouží za životní prostředí (příp. refugium) jiným organismům. V polštářích mechů panuje čilý život. Na jejich stélkách rostou např. řasy a sinice, žijí na nich prvoci z různých skupin a celá řada bezobratlých živočichů v nich prožije celý svůj životní cyklus, jiní se pod jejich ochranou rozmnožují nebo je využívají jako útočiště např. v obdobích sucha (pod mechy je vždy vlhčeji než na holém povrchu půdy). Někteří bezobratlí se jimi i živí – např. slimáci, larvy hmyzu, červi a někteří brouci.

11 Četní ptáci využívají mechů jako výstelku svých hnízd a někteří dokonce staví svá hnízda převážně z mechů – u nás např. králíček obecný. Štěty mechu Pohlia nutans

12 Zatím jsme pouze mechanicky srovnávali velikosti či hmotnosti
Mají mechorosty i jiné „přednosti“? No jistě!!! Alespoň některé z nich patří mezi tzv. „pionýrské organismy“ Rychle pokrývají obnažený povrch půdy např. stržených břehů, půdních sesuvů nebo povrch lávových polí po sopečných erupcích. Přitom brání erozi, připravují půdu pro osídlení cévnatými rostlinami, vytvářejí mikroklima pro další organismy.

13 Biomasa k využití Jako byliny nebo dřeviny i mechorosty vytvářejí biomasu – obnovitelný zdroj. V místech, kde mechorosty tvoří hlavní složku ekosystému a osídlení obyvatelstva je velmi nízké, lze mechorosty využívat např. jako obnovitelný zdroj energie. Rusko – plán GOELRO

14 Borkování Topilo se v železárnách, pivovaru, sklárnách Roční těžba u Nové Vsi a Mirochova na Třeboňsku byla v r  500 borků, v r už 5 910 000 borků. Dodnes se rašelinou topí v severských oblastech, kde je nedostatek dřeva

15 Pěstování rostlin Masožravé rostliny, orchideje, bonsaje

16 Polštáře a lože V minulosti se mechy plnily polštáře aby spící měli pěkné sny (Hypnos – zosobnění spánku v řecké mytologii), na druhé straně – mech Hypnum patří k našim nejhojnějším mechům, není problém ho proto nasbírat větší množství např. do polštářů. Lože z mechů používal i Linné.

17 Tepelná izolace Mechorosty odjakživa sloužily člověku jako obalový materiál, k rozdělávání ohně, nebo jako izolační materiál. Dřevěnice v Podkrkonoší, na Šumavě či na Valašsku. Pro izolaci mezer mezi trámy nechodili stavitelé daleko – nejspíš do nejbližšího lesa. Tyto výstelky mohou sloužit jako nejstarší lokální herbáře

18 Indikace Mechorosty přijímají vodu a živiny většinou celým povrchem jejich stélek. Mohou proto sloužit jako biologické indikátory. A to jako indikátory všech 3 typů prostředí: atmosféry vodního prostředí geologického podloží K monitorování atmosférického znečištění se více používají citlivější lišejníky. Epifytické mechorosty ale rovněž čerpají vodu a živiny pouze z atmosférických srážek. Reagují proto bezprostředně např. na kyselé srážky tak, že vymizí. Vodní mechorosty dokáží kumulovat např. těžké kovy. Relativně rychle je zabudují do buněčných stěn a poměrně pomalu je opět uvolňují. Této vlastnosti lze využít k monitorování znečištění vodních toků. Vodní mechorosty jsou v řekách přítomny, a když nejsou, lze je tam dodat v podobě „mechových sáčků“.

19 Prospekce rud. V rozsáhlých územích (Amerika, bývalý SSSR) lze efektivně využít rozboru mechorostů vodních mechů k prospekci rud v plošně rozlehlém území - určitém povodí. Je to levnější a rychlejší než podrobný geologický průzkum, ale nemůže jej zcela nahradit. Slouží jako prvotní screening. Mechorosty lze využít i k monitorování přírodní hodnoty biotopů (ekosystémů). Míru přírodnosti lze vyjádřit pro to které území jistou kombinací mechorostů (tedy indikátorů). Míra rozdílnosti či podobnosti se složením bryoflóry přírodně hodnotných území lze ohodnotit stav určitého území.

20 Obsahové látky Léčivé účinky Marchantia, Conocephalum – k léčbě jaterních onemocnění – odtud jméno játrovky (Hepaticae) Obsahové látky nejsou zdaleka u mechů ještě prozkoumané Baktericidní účinky – lidové léčitelství (američtí indiáni, Asie) Toaletní papír, pleny, hygienické potřeby, obvazový materiál, vložky do bot – využívají savé schopnosti např. rašeliníků Repelentní účinek některých játrovek slouží obyvatelům chýší pod Himálájem.

21 Obvazový materiál Vložky do bot V těžkých válečných dobách se využívaly jako obvazový (savý) materiál. Estetická hodnota Mechy jsou prostě krásné! Dámské kloboučky, betlémy, aranže pro květiny Japonské mechové zahrádky Komerce Koupelnové koberečky

22


Stáhnout ppt "Význam a využití mechorostů"

Podobné prezentace


Reklamy Google