Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecifická reakce na „poškození“ na úrovni buňky, tkáně a organismu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MUDr. Klára Bernášková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecifická reakce na „poškození“ na úrovni buňky, tkáně a organismu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MUDr. Klára Bernášková,"— Transkript prezentace:

1 Nespecifická reakce na „poškození“ na úrovni buňky, tkáně a organismu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MUDr. Klára Bernášková, CSc. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

2 funkčn í stav živé buňky nebo organismu po vystavení stresorům a obranné reakce, které mají za cíl zachovat homeostázu a zabránit poškozen í nebo smrti = Stres

3 Mechanismy poškození buňky Hypoxie-ischemie Chemické substance (alkohol, léky, toxiny) Strukturální poškození (trauma) Změna osmolarity prostředí Zánět Infekce … Buněčný stres

4 Mechanismy poškození tkání Hypoxie-ischemie Chemické substance (alkohol, léky, toxiny) Strukturální poškození (trauma) Změna osmolarity prostředí Infekce…  Zánět

5 Mechanismy poškození organismu Hypoxie-ischemie Chemické substance (alkohol, léky, toxiny) Strukturální poškození (trauma) Hypovolémie, hypoglykémie Zánět Infekce…  Stresová reakce

6 Mechanismy poškození Každý poškozující podnět –spouští kromě poškozujících mechanismů také mechanismy limitující rozsah poškození –Určitá úroveň poškození navodí na nějakou dobu toleranci –Pokud je podnět příliš silný, aktivuje mechanismy, které mohou být fatální 6

7 Poškození na úrovni buňky 7

8 8

9 9

10 Mechanismy poškození buňky Každý podnět poškozující buňku spouští kromě poškozujících mechanismů také mechanismy limitující rozsah poškození Pokud tyto mechanismy buňku neochrání, způsobí její rychlou smrt (kvůli ochraně buněk v okolí) Pokud buňku ochrání, rozvíjí se tolerance 10

11 Tolerance Archetypální nespecifická reakce všech buněk Každý stimul, který vede k poškození buňky, tkáně nebo orgánu (ale nevyvolá smrt buněk) navozuje toleranci (preconditioning) k následujícímu podnětu 11

12 Příklad: Nedostatek kyslíku v buňce

13 Senzory nedostatku kyslíku Snížená aktivita metabolismu ATP → ADP → AMP  ↑ adenosin Změna konformace cytochromů Aktivace redox senzitivních enzymů (NADPH- áza) ↑ MAPK (mitogen activated proteinkináza) Stabilizace HIF 1 (Hypoxia induced factor 1) Zvýšení koncentrace kyslíkových radikálů 13

14 Poškození buňky ischemií - důsledky Nedostatek ATP z nedostatku oxidativní fosforylace  ATP-ADP-AMP-adenosin  snížená aktivita “sodíkové pumpy” – prodloužená depolarizace – izoosmotický přírůstek vody (buněčný otok) – hromadění draslíku extracelulárně  zvýšení IC koncentrace Ca2+

15 Poškození buňky ischemií - důsledky Aktivace anaerobní glykolýzy - snížení zásob glykogenu - hromadění laktátu Snížení IC pH Tvorba kyslíkových radikálů 15

16 Obecně ochrana Snížit nároky na energii Zvýšit efektivitu reakcí Zvýšit možnost získat ATP Připravit buňku na opakovaný inzult 16

17 Možnosti časné obrany buněk Adenosin – stimulace glykogenolýzy podporuje otevření K+ kanálů podporuje resyntézu ATP Zvyšuje prokrvení Delší depolarizace - neumožňuje aktivaci sodného kanálu a vznik nového akčního potenciálu Hyperpolarizace – stop aktivity v okolí (Nedostatek kyslíku nedovolí odbourávání GABA) 17

18 18

19 Navození tolerance 1 Navození stresové odpovědi buňky: tvorba „heat shock“ proteinů - odstraňování poškozených bílkovin - ochrana bílkovin před denaturací - prevence apoptózy 19

20 Navození tolerance 2 Produkce proteinů regulujících – Efektivnější energetický metabolismus buňky (GLUT 1,2,3, laktát dehydrogenáza..) – Prokrvení (iNO syntáza) – Angiogenezi (VEGF) – Neuroprotekci; metabolismus železa a krvetvorbu (EPO) – Proliferaci buněk (IGF 1) 20

21 Navození tolerance 3 Aktivace zánětu –IL6 zvyšuje expresi adenosinových receptorů –TNF α ochrana endotelu a astrocytů před apoptózou 21

22 Intenzita stimulu Bez Tolerance Apoptóza Nekróza Odpověď buňky Důsledky poškození buňky

23 Apoptóza - Programovaná smrt buňky  Geneticky zakódovaná  Aktivní eliminace starých, těžce poškozených nebo nežádoucích buněk  Autodigesce organel, pak fagocytóza zbytku buňky  Není provázeno sekrecí žádných cytokinů, hormonů či jiných signalizačních substancí  Cílem je eliminace buňky bez aktivace okolí

24 Nekróza Smrt buňky většinou v důsledku poškození (poranění) buněčné membrány  Aktivace IC enzymů (hydrolázy, fosfolipázy, proteázy RNAázy, DNAázy …, které urychlí dezintegraci buňky  Enzymy se dostávají do EC prostředí a poškozují okolí  Tkáň reaguje vyvoláním zánětlivé reakce  Rozvoj sekundárního poškození tkáně

25 25

26 Druhy tolerance Cross tolerance: navození tolerance podnětem jednoho druhu vzniká tolerance na různé škodlivé podněty Vzdálená tolerance: při poškození jedné části tkáně se rozvíjí tolerance i pro vzdálenější části Platí i pro jednotlivé orgány (?!) 26

27 27

28 28

29 Zánět je soubor reakcí, které se objevují po tkáňovém poškození, infekci nebo imunologické stimulaci jako obrana proti cizím, nebo alterovaným vlastním antigenům 29

30 Akutní zánět má několik složek které se postupně aktivují: složka cévní (několik sekund až minut) složka plazmatická (aktivace plazmatických systémů složka buněčná (trvá několik hodin až dnů) 30

31 Cévní složka zánětu: vazokonstrikce zvýšení propustnosti stěny vazodilatace 31

32 Plazmatická složka zánětu: systém prokoagulační (koagulační kaskáda) fibrinolytický komplement systém kalikrein kinin 32

33 Buněčná složka zánětu: První linie obrany: dendritické buňky (fixní makrofágy ) mastocyty (žírné buňky) Druhou linii obrany tvoří buňky, které do zánětu vstupují z krve. granulocyty (hlavně neutrofily) Třetí linie obrany monocyty Čtvrtá linie obrany aktivace kostní dřeně 33

34 34

35 Lokální příznaky zánětu Rubor Calor Color Dolor Functio laesa 35

36 „Tolerance“ Vznik paměťových buněk Prodloužená ochrana proti specifickému infekčnímu agens Možnost využití specifické i nespecifické imunizace organismu 36

37 Rozvoj celkových příznaků zánětu 37 Leukocytóza ↑ sedimentace Stresová odpověď organismu

38 Nezvládnutý zánět může aktivovat stresovou reakci Může přejít až do –Sepse, septického šoku a způsobit smrt 38

39 Stres 39

40 Stresové osy 40

41 Stresové osy 41

42 Stresové hormony 42

43 Stresové hormony 43

44 Adaptace Smrt Důsledky stresu

45 Závěrem: Mechanismy poškození Každý poškozující podnět spouští kromě poškozujících mechanismů také mechanismy limitující rozsah poškození –Určitá úroveň poškození navodí na nějakou dobu toleranci –Pokud je podnět příliš silný nebo dlouho trvá, aktivuje mechanismy, které mohou být fatální 45

46 Děkuji za pozornost 46


Stáhnout ppt "Nespecifická reakce na „poškození“ na úrovni buňky, tkáně a organismu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MUDr. Klára Bernášková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google