Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ INDUKCE. Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ INDUKCE. Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud."— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ INDUKCE

2 Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud.

3 Zapneme-li elektrický obvod, v němž je cívka... + - V cívce začíná protékat elektrický proud (mění se, roste) a mění se také magnetický indukční tok cívkou. I

4 + - Cívka se nachází ve vlastním nestacionárním magnetic- kém poli. I Při zapnutí a vypnutí elektrického obvodu, v němž je cívka...

5 Při zapnutí a vypnutí elektrického obvodu, v němž je cívka, nastává jev elektromagnetické indukce. + - Vlastní indukce - cívka je ve svém vlastním nestacio- nárním magnetickém poli. I

6 Souvislost mezi změnou proudu a změnou magnetického indukčního toku při zapnutí a vypnutí obvodu. + - Změna magnetického indukčního toku cívkou  je přímo úměrná změně elektrického proudu  I cívkou. I

7 Důkaz  =k  I : změna magnetické indukce cívky: změna magnetického indukčního toku cívkou: dosazením... L - indukčnost cívky

8 N - počet závitů cívky S - obsah průřezu cívky l - délka cívky  0 - permeabilita prostředí jádra cívky L - indukčnost cívky (fyzikální veličina charakterizující vlastnosti cívky)

9 Joseph Henri Henry (1797 -1878), americký fyzik

10 Při zapnutí a vypnutí proudu v obvodě s cívkou se v cívce indukuje elektromotorické napětí U i. U i - indukované napětí při vlastní indukci Podle Faradayova zákona... Dosazením za...

11 Lenzův zákon: Indukovaný proud svým magnetickým účinkem brání příčině, která ho vyvolala. Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci I + -

12 Při zapnutí obvodu má indukovaný proud opačný směr než proud z připojeného zdroje napětí. I + - UiUi + - Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci

13 Při vypnutí obvodu má indukovaný proud stejný směr jako proud z připojeného zdroje napětí. I + - UiUi - + Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci

14 v t = 0 s je I = 0 A, tedy U i = - U e Při zapnutí má indukované napětí v cívce stejnou hod- notu jako napětí zdroje. Velikost indukovaného napětí při zapnutí obvodu Podle Ohmova zákona... Dosazením za U i...

15 Při zapnutí proudu se Ž 2 rozsvítí později. Při vypnutí proudu Ž 2 zhasne později. L R Ž2Ž2 Ž1Ž1 Experiment: V elektrickém obvodu jsou dvě větve – s rezistorem a žárovkou a cívkou s jádrem a žárovkou. + -

16 Časový průběh proudu v obvodu s rezistorem 50 0 100 150 200 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Proud I R v obvodu s rezistorem vzroste a ustálí se hned po uzavření obvodu.

17 50 0 100 150 200 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Proud I L v obvodu s cívkou roste postupně a ustálí se poz- ději než proud I R (indukovaný proud brání vzniku proudu). Časový průběh proudu při zapnutí obvodu s cívkou  t = (10 -3 - 10) s

18 0,5 0 1,5 2,0 2,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 V okamžiku vypnutí má indukované napětí stejnou pola- ritu jako napětí zdroje. Výsledné napětí U V =U e +U i. Časový průběh napětí při vypnutí obvodu s cívkou

19 50 0 100 150 200 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Proud I L v obvodu s cívkou klesá postupně a nulový je poz- ději než proud I R (indukovaný proud brání zániku proudu). Časový průběh proudu při vypnutí obvodu s cívkou

20 Experiment: V elektrickém obvodu je 1,5 V baterka, tlačítkový spínač a cívka s uzavřeným jádrem. + - Při rozpojení obvodu pro napětí platí: U V =U e + U i. Velikost U i závisí od indukčností cívky.

21 Proud v cívce se rovnoměrně zmenšil o 1,8 A za čas 0,2 s. Jaká byla indukčnost cívky, indukovalo-li se přitom na ní elektromotorické napětí 45 mV? L = 5mH Řešte úlohu:

22 Jaká byla rychlost časové změny proudu v cívce s indukčností 2,3 H, když na ní bylo jistou velmi krátkou dobu konstantní indukované elektromotorické napětí 250 V? Řešte úlohu:

23 Při zapnutí elektrického proudu v obvodu s cívkou její indukčnost: a) brání nárůstu proudu, b) podporuje nárůst proudu, c) neovlivňuje nárůst proudu. Test 1

24 2 Při vypnutí elektrického proudu v obvodu s cívkou její indukčnost: a) brání nárůstu proudu, b) podporuje nárůst proudu, c) neovlivňuje nárůst proudu.

25 Indukčnost cívky závisí na: a) počtu závitů, b) délce cívky, c) permeabilitě jádra, d) obsahu průřezu závitu. Test 3

26 Indukované napětí na cívce v okamžiku zapnutí elektrického obvodu má velikost: a) U i = 0 V, b) U i = U e, c) U i >> U e. Test 4

27 5 Indukované napětí na cívce v okamžiku vypnutí elektrického obvodu má velikost: a) U i = 0 V, b) U i = U e, c) U i >> U e.

28 Jednotkou indukčnosti cívky je: a) [L] = weber, b) [L] = henry, c) [L] = volt, d) [L] = kelvin. Test 6


Stáhnout ppt "VLASTNÍ INDUKCE. Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud."

Podobné prezentace


Reklamy Google