Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

2 ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Atom a jeho historický vývoj / Mgr. Veronika Novosadová Název sady Stavba atomu Radioaktivní rozpady Tematická oblastChemie Anotace Výukový materiál seznamující studenty radioaktivními rozpady hmoty a rozsáhlým využitím ve společnosti Očekávaný výstup Studentům je objasněna podstata radioaktivních rozpadů a její využití ve zdravotnictví Autor Veronika Novosadová verca.novosadova@seznam.cz Druh učebního materiálu Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Materiál dále obsahuje Pracovní list, Metodický list a Test Cílová skupina1. ročník Stupeň a typ vzděláníStřední všeobecné VytvořenoJaro 2012

3 Radioaktivní rozpady ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

4 Rozpad (přeměna) α  částice alfa je jádro atomu helia (atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal)  alfa částici tvoří dva protony a dva neutrony (alfa částice má náboj +2)  rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o dvě místa vlevo Z A X  Z-2 A-4 Y + 2 4 He( 2 4 ) 88 226 Ra  86 222 Rn + 2 4 He ( 2 4 ) ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová [1]

5 Rozpad (přeměna) β -  neutron se přemění na proton a elektron  proton zůstává v jádře, elektron ho opouští 0 1 n  1 1 p + -1 0 e  rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o jedno místo vpravo Z A X  Z+1 A Y + -1 0 e 91 234 Pa  92 234 U + -1 0 e ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová [2]

6 Rozpad (přeměna) β +  proton se přemění na neutron a pozitron  pozitron opouští jádro a zaniká sloučením s elektronem za vzniku fotonu 1 1 p  0 1 n + +1 0 e  rozpadem vzniklý nuklid je v PSP posunut vzhledem k původnímu jádru o jedno místo vlevo Z A X  Z-1 A Y + +1 0 e 15 30 P  14 30 Si + +1 0 e ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

7 Doplňte následující rovnice: 1.……………. 218 84 Po + 4 2 α 2. 200 74 W …………… + 4 2 α 3.…………… 58 27 Co + 0 -1 e 4. 239 92 U …………… + 0 -1 e 5.…………… 22 10 Ne + 0 +1 e 6. 192 78 Pt …………… + 0 +1 e ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová 222 86 Rn 196 72 Hf 58 26 Fe 239 93 Np 22 11 Na 192 77 Ir

8 Využití radioaktivity  kontrola vad materiálů  sterilizace potravin, skladování brambor  nahrazení určitého prvku ve sloučenině radionuklidem - sloučenina je „značkována” a dá se sledovat – využití:  chemie - při určování mechanismu reakcí  medicína  vyšetřování a stanovení diagnózy - RN se rychleji hromadí v nádorové tkáni ( 32 P, 131 I)  terapie - ozařování zhoubných nádorů – nádorové buňky citlivější, zdravé buňky větší schopnost regenerace ( 131 I, 60 Co, 137 Cs)  výzkumné účely ( 14 C, 23 Na, 35 S, 45 Ca) ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

9 [3] Scintilační kamera (gamakamera) pro lékařskou diagnostiku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gamma_camera.jpg ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

10 Využití radioaktivity  farmacie - sterilizace některých léčiv, obvazového materiálu, na šití, injekčních jehel a stříkaček; probíhá za běžných teplot a v originálním balení  geologie - radiouhlíková metoda určení stáří hornin (posouzení poměrného zastoupení RN a konečného stálého produktu přeměny)  archeologie - změřením zbytkového obsahu 14 C ve vzorku a porovnáním s jeho koncentrací v živých organizmech (stáří  než několik desítek tisíc let) ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

11 Děkuji za pozornost. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

12 Použité zdroje: [1] MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Olomouc s. r. o., 2005, ISBN 80- 7182-055-5. [2] KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, ISBN 80-7200-056- X. [3] BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, akciová společnost, 2001, ISBN 80-85937-46-8. [4] ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy - I. část. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, ISBN 57-866-00. [5] "AUTOR NEUVEDEN". Radioaktivita [online]. [cit. 13.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová

13 Seznam obrázků [1] [cit. 15.6.2012]. Dostupný na WWW:. [2]. [3] BRENDAICM. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 15.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivní rozpady / Mgr. Veronika Novosadová


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google