Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr"— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr
Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

2 Studentům jsou přehledně objasněny vlastnosti, výskyt a použití síry
Název sady Nepřechodné nekovy Síra Tematická oblast Chemie Anotace Výukový materiál seznamuje studenty výskytem , vlastnostmi a použitím kyslíku Očekávaný výstup Studentům jsou přehledně objasněny vlastnosti, výskyt a použití síry Autor Veronika Novosadová Druh učebního materiálu Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Materiál dále obsahuje Pracovní list, Metodický list a Test Cílová skupina 1. ročník Stupeň a typ vzdělání Střední všeobecné Vytvořeno Jaro 2012 ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Atom a jeho historický vývoj / Mgr. Veronika Novosadová

3 [1] [2] Síra ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

4 Výskyt Volná = elementární síra:
přírodní ložiska (Polsko, Sicílie, USA, Mexiko, Střední Asie) vznikla činností sirných bakterií (anaerobní chemoautotrofní) při erupcích – v kráterech a okolí sopek [4] [3] Zelené sirné bakterie ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

5 Výskyt [7] [5] Vázaná: rudy tvořené sulfidy: [6] Cu2S - chalkosin
FeS2 - pyrit CuFeS2 - chalkopyrit PbS - galenit ZnS - sfalerit HgS – rumělka (cinabarit) [6] [8] [9] ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

6 Výskyt Vázaná: sulfan - příměs zemního plynu, sopečné plyny; (+ vázaná jako příměs v uhlí a ropě) sírany CaSO4· 2 H2O - sádrovec BaSO4 - baryt Na2SO4 · 10 H2O - Glauberova sůl [10] oxid siřičitý bílkoviny (v některých AMK) atd. → biogenní prvek [11] ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

7 Doplňte tabulku: vzorec minerálu systematický název název minerálu
Cu2S sulfid měďný chalkosin Na2SO4 · 10 H2O dekahydrát síranu sodného glauberova sůl PbS sulfid olovnatý galenit BaSO4 síran barnatý baryt ZnS sulfid zinečnatý sfalerit HgS sulfid rtuťnatý rumělka, cinabarit vzorec minerálu systematický název název minerálu Cu2S dekahydrát síranu sodného galenit BaSO4 sulfid zinečnatý HgS ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

8 Vlastnosti žlutá, křehká, pevná, s poměrně nízkou tt
dobrý elektrický a tepelný izolant S8 – jako korunka (zprohýbaná díky volným elektronovým párům) alotropické modifikace pevné síry kosočtverečná () → při 90°C → jednoklonná () ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

9 Vlastnosti nad 119°C – kapalná síra (160°C tmavne a houstne – Sn tvoří dlouhé řetězce) var 444,6 °C → páry ochlazením par – sirný květ (prášková síra amorfní) prudkým ochlazením kapalné síry – plastická síra (amorfní) = přechodná → kosočtverečná ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

10 Vlastnosti středně reaktivní – slučuje se téměř všemi prvky přímo
nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech (CS2, CCl4…) oxidační i redukční vlastnosti: s kyselinami: S + 2 HNO3 → H2SO4 + 2 NO s hydroxidy: 4 S + 6 KOH → K2S2O3 + 2 K2S + 3 H2O na vzduchu hoří: S + O2 → SO2 ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

11 Výroba přímá těžba – Frashův způsob
tavení přehřátou vodní parou hluboko v ložisku stlačeným horkým vzduchem vytlačovaná na povrch → velmi čistá (99,6%), dál se neupravuje těžením a následným vytavováním z hlušiny ze sulfanu za vysokých teplot ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

12 Využití 90% - k výrobě kyseliny sírové; výroba CS2
výroba střelného prachu, zápalek součást výbušnin, pyrotechniky desinfekční prostředek síření sudů, včelích plástů (vznik SO2), pesticidy sirný květ - sirné masti, sirné mléko – proti kožním chorobám výroba pesticidů (fungicidů) vulkanizace kaučuku sirnými můstky zesíťovaní → pružná pryž, guma ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

13 Děkuji za pozornost. ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

14 Použité zdroje: [1] MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Olomouc s. r. o., 2005, ISBN [2] KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, ISBN X. [3] BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, akciová společnost, 2001, ISBN [4] ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy - I. část. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, ISBN [5] "AUTOR NEUVEDEN". Síra [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

15 Seznam obrázků [1] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [2] [cit ]. Dostupný na WWW: < [3] KOCHSTUDIO.. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [4] LUCALUCA. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [5] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [6] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [7] [cit ]. Dostupný na WWW: < [8] [cit ]. Dostupný na WWW: < [9]]. [cit ]. Dostupný na WWW: < [10] [cit ]. Dostupný na WWW: < [11] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: < ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google