Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Nepřechodné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Nepřechodné."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

2 ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Atom a jeho historický vývoj / Mgr. Veronika Novosadová Název sady Nepřechodné nekovy Síra Tematická oblastChemie Anotace Výukový materiál seznamuje studenty výskytem, vlastnostmi a použitím kyslíku Očekávaný výstup Studentům jsou přehledně objasněny vlastnosti, výskyt a použití síry Autor Veronika Novosadová verca.novosadova@seznam.cz Druh učebního materiálu Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Materiál dále obsahuje Pracovní list, Metodický list a Test Cílová skupina1. ročník Stupeň a typ vzděláníStřední všeobecné VytvořenoJaro 2012

3 Síra ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová [1] [2]

4 Výskyt Volná = elementární síra:  přírodní ložiska (Polsko, Sicílie, USA, Mexiko, Střední Asie)  vznikla činností sirných bakterií (anaerobní chemoautotrofní)  při erupcích – v kráterech a okolí sopek ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová [3] Zelené sirné bakterie [4]

5 Výskyt Vázaná:  rudy tvořené sulfidy:  Cu 2 S - chalkosin  FeS 2 - pyrit  CuFeS 2 - chalkopyrit  PbS - galenit  ZnS - sfalerit  HgS – rumělka (cinabarit) ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová [5] [6] [7] [8] [9]

6 Výskyt Vázaná:  sulfan - příměs zemního plynu, sopečné plyny; (+ vázaná jako příměs v uhlí a ropě)  sírany  CaSO 4 · 2 H 2 O - sádrovec  BaSO 4 - baryt  Na 2 SO 4 · 10 H 2 O - Glauberova sůl ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová  oxid siřičitý  bílkoviny (v některých AMK) atd. → biogenní prvek [10] [11]

7 Doplňte tabulku: vzorec minerálusystematický název název minerálu Cu 2 S dekahydrát síranu sodného galenit BaSO 4 sulfid zinečnatý HgS ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová vzorec minerálusystematický název název minerálu Cu 2 Ssulfid měďnýchalkosin Na 2 SO 4 · 10 H 2 Odekahydrát síranu sodného glauberova sůl PbSsulfid olovnatý galenit BaSO 4 síran barnatýbaryt ZnSsulfid zinečnatý sfalerit HgSsulfid rtuťnatý rumělka, cinabarit

8 Vlastnosti  žlutá, křehká, pevná, s poměrně nízkou t t  dobrý elektrický a tepelný izolant  S 8 – jako korunka (zprohýbaná díky volným elektronovým párům)  alotropické modifikace pevné síry  kosočtverečná () → při 90°C → jednoklonná () ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

9 Vlastnosti  nad 119°C – kapalná síra (160°C tmavne a houstne – S n tvoří dlouhé řetězce)  var 444,6 °C → páry  ochlazením par – sirný květ (prášková síra amorfní)  prudkým ochlazením kapalné síry – plastická síra (amorfní) = přechodná → kosočtverečná ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

10 Vlastnosti  středně reaktivní – slučuje se téměř všemi prvky přímo  nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v organických rozpouštědlech (CS 2, CCl 4 …)  oxidační i redukční vlastnosti:  s kyselinami: S + 2 HNO 3 → H 2 SO 4 + 2 NO  s hydroxidy: 4 S + 6 KOH → K 2 S 2 O 3 + 2 K 2 S + 3 H 2 O  na vzduchu hoří: S + O 2 → SO 2 ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

11 Výroba  přímá těžba – Frashův způsob  tavení přehřátou vodní parou hluboko v ložisku  stlačeným horkým vzduchem vytlačovaná na povrch → velmi čistá (99,6%), dál se neupravuje  těžením a následným vytavováním z hlušiny  ze sulfanu za vysokých teplot ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

12 Využití  90% - k výrobě kyseliny sírové; výroba CS 2  výroba střelného prachu, zápalek  součást výbušnin, pyrotechniky  desinfekční prostředek  síření sudů, včelích plástů (vznik SO 2 ), pesticidy  sirný květ - sirné masti, sirné mléko – proti kožním chorobám  výroba pesticidů (fungicidů)  vulkanizace kaučuku  sirnými můstky zesíťovaní → pružná pryž, guma ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

13 Děkuji za pozornost. ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

14 Použité zdroje: [1] MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Olomouc s. r. o., 2005, ISBN 80-7182-055-5. [2] KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, ISBN 80- 7200-056-X. [3] BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, akciová společnost, 2001, ISBN 80- 85937-46-8. [4] ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy - I. část. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, ISBN 57-866-00. [5] "AUTOR NEUVEDEN". Síra [online]. [cit. 14.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová

15 Seznam obrázků [1] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 20.6.2012]. Dostupný na WWW:. [2] [cit. 20.6.2012]. Dostupný na WWW:. [3] KOCHSTUDIO.. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [4] LUCALUCA. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [5] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [6] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [7] [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [8] [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [9]]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [10] [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. [11] DESCOUENS, Didier. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 21.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Nepřechodné nekovy, Síra / Mgr. Veronika Novosadová


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent, první ročník Nepřechodné nekovy Síra Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Nepřechodné."

Podobné prezentace


Reklamy Google