Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivita Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivita Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivita Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

2 ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Atom a jeho historický vývoj / Mgr. Veronika Novosadová Název sady Stavba atomu Radioaktivita Tematická oblastChemie Anotace Výukový materiál seznamující studenty s jednotlivými typy radioaktivního záření Očekávaný výstup Studentům je objasněn pojem radioaktivita a její vlastnosti Autor Veronika Novosadová verca.novosadova@seznam.cz Druh učebního materiálu Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce jednotlivců nebo dvojic u PC Materiál dále obsahuje Pracovní list, Metodický list a Test Cílová skupina1. ročník Stupeň a typ vzděláníStřední všeobecné VytvořenoJaro 2012

3 RADIOAKTIVITA ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová [1]

4 Jaderné síly  poutají protony a neutrony v jádře atomu  značně veliké síly  působí jen na velmi malou vzdálenost  jádra atomů většiny prvků jsou velmi stálá  jádra prvků s velkými protonovými čísly málo stálá, samovolně se rozpadají ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

5 Stabilita jader  je závislá na poměru N:Z, u prvků Z ≤ 20  nejstabilnější jádra N/Z = 1  u ostatních se zvyšujícím se Z roste N/Z  1,5  porovnáním stability  jádra A = 30–130 poměrně stálá, ostatní jsou méně stabilní nebo nestabilní ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová Které z uvedených prvků mají nejstabilnější jádra: 6 3 Li, 28 14 Si, 40 19 K, 63 29 Cu, 16 8 O, 80 35 Br

6 Radioaktivita  samovolný rozpad jader atomů, který je provázen neviditelným radioaktivním zářením  vzniká jiné stabilnější jádro  přirozená  samovolný rozpad přírodních radionuklidů (RN) a záření ,  -,   umělá  ozařováním neradioaktivních částic vznikají částice radioaktivní a záření  + ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

7 Druhy záření: záření α  proud rychle letících atomových jader helia, tvořených dvěma protony a dvěma neutrony záření β -  proud záporně nabitých elektronů 0 -1 e ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová [2] α-částice

8 Druhy záření záření β +  proud kladně nabitých pozitronů 0 +1 e záření γ  elektromagnetické vlnění ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová [3]

9 Vlastnosti záření záření α  vzniká u těžkých atomů (A > 210)  malý dosah (2-8 cm)  malá pronikavost  silné ionizační účinky  vychyluje se v elektrickém a magnetickém poli  zachytí ho i papír nebo tenká hliníková fólie záření β -  vzniká u jader s nadbytkem neutronů  velmi rychlé (až 99 % rychlosti světla)  100x pronikavější než   větší dosah (1-100 cm)  menší ionizační účinky  vychyluje se v elektrickém a magnetickém poli  zachytí jej vrstva olova o tloušťce 1,5 mm ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

10 Vlastnosti záření záření β +  vzniká u jader s nadbytkem protonů  velmi rychlé (až 99 % rychlosti světla)  100x pronikavější než   větší dosah (1-100 cm)  menší ionizační účinky  vychyluje se v elektrickém a magnetickém poli  zachytí jej vrstva olova o tloušťce 1,5 mm záření γ  většinou doprovází záření α a β  podobné rentgenovému záření (podobné využití)  velmi rychlé (rychlost světla)  nejpronikavější  velký dosah (desítky metrů)  nevychyluje se v elektrickém a magnetickém poli  zeslabí jej olověné desky a betonové kryty ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

11 Děkuji za pozornost. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

12 Použité zdroje: [1] MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Olomouc: Olomouc s. r. o., 2005, ISBN 80- 7182-055-5. [2] KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chemie I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, ISBN 80-7200-056- X. [3] BANÝR, Jiří; BENEŠ, Pavel a kol. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, akciová společnost, 2001, ISBN 80-85937-46-8. [4] ODSTRČIL, Jaroslav. Chemie pro zdravotnické školy - I. část. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000, ISBN 57-866-00. [5] "AUTOR NEUVEDEN". Radioaktivita [online]. [cit. 13.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová

13 Seznam obrázků [1] BASS, Cary. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 15.6.2012]. Dostupný na WWW:. [2] [cit. 15.6.2012]. Dostupný na WWW:. [3] [cit. 15.6.2012]. Dostupný na WWW:. ZA, 1. ročník / Stavba atomu, Radioaktivita / Mgr. Veronika Novosadová


Stáhnout ppt "Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivita Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba."

Podobné prezentace


Reklamy Google