Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. a II. 8. (21. 2. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. a II. 8. (21. 2. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. a II. 8. ( ) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 POSTDOC II

3 POSTDOC II. Zahájení březen 2013 Doba trvání 28 měsíců – do Řešitel projektu: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Manažer projektu: Ing. Michaela Ambrožová Finanční manažer: Ing. Lenka Jarmarová

4 Počet postdoků na HS LF3 FF3 FSS2 PřF14 FI2 PdF1 FSpS1 ESF1 CEITEC

5 Postdoc Řádně ukončil doktorské studium v období od do doby vzniku pracovně právního vztahu na projektu Znalost českého/slovenského, nebo anglického jazyka (zkouška CAE, pokud mentor nepožaduje CAE – odůvodnit v první MZ) Individuální požadavky – definované v příloze 7 projektové žádosti, příp. stanoví mentor Limit 50:50 (max. 50 % postdoků s doktorátem z MU)  platí pro každé HS

6 Postdoc Musí být zaměstnán v projektu na celý úvazek  platí PpP 7 – pro příjemce úvazek max. 1,0 V rámci projektu nesmí mít další úvazky Povinnost absolvovat zahraniční stáž v délce 3-6 měsíců, dobu pobytu lze sčítat Zahraniční postdoc může zahraniční stáž nahradit stáží v aplikační sféře v ČR Musí vykázat vzdělávací aktivity vůči CS v rozsahu 3-5 hodin týdně (za kalendářní rok)

7 Výběrová řízení Provádí min. 3 členná hodnotící komise Za datum výběru, složení komise a provedení výběru odpovídá mentor/HS Člen komise musí mít doktorát a alespoň 5 roků praxe v oboru Z každého výběrového řízení musí existovat originál záznamu z VŘ podepsaný všemi členy komise! – dokládá se kontrolám

8 Archivace záznamů z VŘ Složení výběrové komise Kritéria hodnocení Zdůvodnění přidělených bodů Jméno vítězného uchazeče Seznam inzerce (kopie inzerátů) Předat k 1. MZ – tj. do manažerovi projektu!

9 Externí panel Posouzení výběru z důvodu udržení vysoké kvality Možnost doporučit nový výběr postdoka Pro posouzení jsou vyžadovány min. 2 doporučující dopisy Posouzení zajišťuje řešitel projektu K posouzení je nutné zaslat mailem manažerovi projektu: záznam z VŘ, CV, doporučující dopisy, seznam publikací (pokud není součástí CV)  doporučení řešitele projektu: raději vybírat osoby mimo MU než vlastní studenty

10 Postdoc Pracovní smlouvu lze uzavřít po obdržení zprávy o externím posouzení  pozice: Odborný pracovník ve výzkumu Mzda v projektu je uvedena jako průměrná: Kč – je třeba se ale řídit Stanoviskem RMU pro stanovení mzdy jednotlivých postdoků Mzda postdoka se musí pohybovat v rozmezí až Kč Je možné čerpat nerovnoměrně

11 Součástí mzdy může být: hrubá mzda, výkonnostní příplatek, odměna, náhrady za dovolenou, nemoc, … Je třeba dodržet průměrnou jednotkovou sazbu v rozpočtu!

12 Administrace projektu Dohoda o spolupráci: rozpočet HS v členění po jednotlivém mentorovi rozpis monitorovacích indikátorů popis realizace klíčových aktivit pro každého mentora za čerpání rozpočtu pouze na způsobilé náklady odpovídá HS materiály pro MZ předává na RMU administrátor ve stanovených termínech

13 Administrace projektu - financování HS hradí průběžně způsobilé výdaje z běžného účtu Převod/refundaci z provozního účtu provádí pouze RMU HS měsíčně vykazuje přímé způsobilé výdaje – do 15. dne následujícího měsíce – ZODPOVÍDÁ ADMINISTRÁTOR

14 1. Monitorovací zpráva – za 3 měsíce od zahájení Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, DPP, popis práce, mzdový výměr Timesheets (kromě postdoc)

15 Další monitorovací zprávy – po 6 měsících Věcné plnění: Stručný popis realizace klíčových aktivit Plán realizace klíčových aktivit na následující období Prezenční listiny Fotografie Záznamy z výběrových řízení Plnění monitorovacích indikátorů Finanční plnění: Kopie pracovních smluv/dodatků, popis práce, mzdový výměr, DPP (pouze u nových a změn) Timesheets (kromě postdoc) Čerpání rozpočtu

16 Změny v projektu Komunikuje a vyjednává s MŠMT pouze manažer projektu na RMU Každou potřebu změny včas komunikujte Podstatná změna musí být nejprve schválena MŠMT

17 Postdoc II – aktuální situace Žádost o podstatnou změnu schválena až na navýšení zahraničních cest  dle PpP nelze cesty navyšovat  nutné zažádat o výjimku z příručky ALE – administrace žádosti o výjimku je dle MŠMT časově náročná  nestihl by se začátek realizace Přepracována ŽoPZ – zahraniční cesty byly navráceny na původní hodnotu (nižší o cca 2,5 mil. Kč) V rozpočtu vytvořena „fiktivní položka“ ve spotřebním materiálu ve výši požadovaného navýšení zahraničních cest

18 Žádost o výjimku z příručky bude zaslána na začátku realizace projektu a poté proběhne navýšení zahraničních cest V praxi to nyní znamená, že každé HS dostane celkový rozpočet a rozpočet na mentora, ve kterém ale budou poníženy cestovní náhrady. Po schválení žádosti o výjimku budou cestovní náhrady HS dodatkem k dohodě o spolupráci opět navýšeny

19 Akademik x neakademik Postdoci v rámci obou projektů jsou/budou neakademici Pozice „odborný pracovník ve výzkumu“ je neakademická pozice, dle katalogu prací vykonává samostatnou vědeckou činnost, provádí výzkumné a vývojové úkoly, připravuje a vede výuku, vlastní kurzy U habilitačního řízení se nerozlišuje akademická či neakademická pozice, důležitá je pedagogická praxe Postdoc II. – max. úvazek 1,0  bude požádáno o udělení výjimky u úvazku postdoka  aby bylo možné např. 6 měsíců před ukončením projektu navýšit úvazek postdoka na max. 1,

20 POSTDOC I

21 Postdoc Presentation Day od 8:30 do 17:00, Hotel International, Kongresové centrum Kaskáda Prezentace všech postdoků zaslat do pondělí Účast postdoků povinná, mentorů a ostatních spřátelených osob vítaná Účast postdoků: dopolední sekce – od 8:30 do min. 13:00 odpolední sekce – min. od 13:00 do 17:

22 Publicita V pátek vyjde v Brněnském deníku v rámci přílohy Evropské dotace článek o projektu Postdoc I. Povinná publicita – „samolepkou“ označit kancelář administrátora, mentora a postdoka (nejlépe pod jmenovku), vyfotit a dodat manažerovi fotky

23

24 Články, konference logolink, zkrácený název projektu, reg. číslo zkrácený název projektu, reg. číslo, věta: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ „The project is co-financed by the European Social Fund and the state budget of the Czech Republic“ V případě anglické verze používat anglická loga Loga budou ke stažení na stránkách OV

25 Klíčové aktivity V 1. MZ  KA červenec – září 2012 V 2. MZ  KA říjen 2012 – únor 2013 Do konce měsíce bude uložen na web OV aktualizovaný formulář pro popis realizace KA Vyplňovat dle naplánovaných KA  naplánované KA se musí plnit Podrobně rozepisovat

26 Zahraniční cesty Všechny zahraniční cesty konzultovat s manažerem projektu!! V tuto chvíli je připravována žádost o podstatnou změnu k úpravě konferencí a stáží  bude se jednat pouze o indikativní seznam Pomůže to??

27 Různé Vytvoření univerzálního u (např. příp. blog Aktivity do timesheetů (mentor, administrátor) Refundace z projektového účtu – kontrola zahraničních cest Úvazek mentorů – max. 1,5  kontrola Dovolená Individuální schůzky – RMU, administrátor, ekonom??

28 Zřízení účtu u ČNB – souvisí s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, platná od Na účty v ČNB budou muset všichni poskytovatelé dotací ze státního rozpočtu a Národního fondu (tedy projekty OP) od zasílat finanční prostředky

29 Termín příští schůzky: od 9:00 ve velké zasedací místnosti RMU

30 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. a II. 8. (21. 2. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google