Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populační genetika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populační genetika."— Transkript prezentace:

1 populační genetika

2 populace = soubor vzájemně příb. jedinců téhož druhu
→ jedinci se kříží a mají společného předka genotypově i fenotypově značně odlišní genofond = soubor alel v gametách pop. (jedinci schopni rozmnožování) autogamické samooplození → hermafrodité (bez páření) samosprašné rostliny, někteří bezobratlí přibývají homozygoti (aa → aa, AA → AA, Aa → 1:2:1)

3 autogamické populace více homozygotů → více autozomálně recesivních a multifaktoriálních chorob podobné u příbuzenských sňatků = inbreeding → inbrední deprese plemenitba izolované populace Slovensko: alkaptonurie → 1:19000 místo 1:500000 panovníci incest → až ½ dětí s těžkými vrozenými vadami

4 alogamické populace pářící se jedinci panmiktická (mendelovská)
zcela náhodný výběr genetická rovnováha (1:2:1) → Hardy–Weinbergův zákon – konst. frekv. alel p = frekvence dominantní alely, q = fr. recesivní a. p + q = 1 (100 %) P = fr. dom. homoz. = p*p (pravď. setkání 2 gamet s A) Q = fr. rec. homoz. = q*q (pravď. setkání 2 gamet s a) H = fr. heteroz. = p*q + q*p (p. setkání gamet s A a s a) P + Q + H = p2 + 2pq + q2 = 1 (100 %) je lidská populace panmiktická? výběr není náhodný, ale pro genetické výzkumy ano

5 populační genetika zastoupení alel není konst. – evoluční změny
← mutace = náhodná změna genotypu dominantní ↔ recesivní nová kodominantní alela (Ib) → ↑ gen. variability ← selekce negativní pozitivní → genotyp nejvýhodnější pro přežití populace (Darwin) neutrální mutace

6 populační genetika migrace jedinců genetický drift imigrace / emigrace
= posun genetické rovnováhy malé populace – ne všechny alely se předají

7 populační genetika Jak to, že selekce nevyřadí nedobré alely?
nově vznikající mutace přenašeči pozitivní → negativní (trombofilie) ochránci zvířat: snižování genetické diverzity – kriticky ohrožené druhy (genetický drift, inbreeding) → biocentra a biokoridory místo izolace


Stáhnout ppt "Populační genetika."

Podobné prezentace


Reklamy Google