Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědičnost základní zákonitosti. dědičnost šlechtitelství šlechtitelství přenos znaků z rodičů na potomky přenos znaků z rodičů na potomky → ? výběr znaků,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědičnost základní zákonitosti. dědičnost šlechtitelství šlechtitelství přenos znaků z rodičů na potomky přenos znaků z rodičů na potomky → ? výběr znaků,"— Transkript prezentace:

1 Dědičnost základní zákonitosti

2 dědičnost šlechtitelství šlechtitelství přenos znaků z rodičů na potomky přenos znaků z rodičů na potomky → ? výběr znaků, princip dědičnosti ? přenos znaků krví ( → čistokrevnost) přenos znaků krví ( → čistokrevnost) vliv prostředí – Lamarck (1809) – teorie evoluce: prostředí ovlivňuje vlastnosti organismů, které jsou pak předávány potomkům vliv prostředí – Lamarck (1809) – teorie evoluce: prostředí ovlivňuje vlastnosti organismů, které jsou pak předávány potomkům → Darwin (1859): přírodní výběr (variabilita potomků je podmínkou selekce)

3 dědičnost kvantitativní znaky kvantitativní znaky dají se změřit (metrické) – výška, váha, … dají se změřit (metrické) – výška, váha, … dány velkým počtem genů (g. malého účinku - minorgeny) dány velkým počtem genů (g. malého účinku - minorgeny) → polygenní systém → aditivita, velký počet různých kombinací (genotypů), „spojité“ projevy (Gaussova křivka, statistika – průměr, směrodatná odchylka) fenotyp většinou ovlivněn vnějším prostředím → multifakt. fenotyp většinou ovlivněn vnějším prostředím → multifakt. kvalitativní znaky kvalitativní znaky nedají se změřit – barva, tvar, … nedají se změřit – barva, tvar, … dány malým počtem genů (g. velkého účinku - majorgeny) dány malým počtem genů (g. velkého účinku - majorgeny) často monogenní (1 gen – 1 znak) často monogenní (1 gen – 1 znak)

4 dědičnost Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel (1822 – 1884) křížení hrachu křížení hrachu snadno se pěstuje i kříží snadno se pěstuje i kříží hodně semen hodně semen hodně odrůd s geneticky podmíněnými znaky hodně odrůd s geneticky podmíněnými znaky 1865 – Mendelovy zákony dědičnosti 1865 – Mendelovy zákony dědičnosti uznán až po své smrti uznán až po své smrti (1900 – Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tsche r mak) každý znak je podmíněn párem vloh (alel) každý znak je podmíněn párem vloh (alel)

5 dědičnost chromozomy v párech → gen ve 2 alelách chromozomy v párech → gen ve 2 alelách dominantní (A) nebo recesivní (a) dominantní (A) nebo recesivní (a) (více alel → indexy, různá písmena) (více alel → indexy, různá písmena) stejné alely → homozygot (domin. AA / reces. aa) stejné alely → homozygot (domin. AA / reces. aa) různé alely → heterozygot (Aa) různé alely → heterozygot (Aa) úplná domimance (červená) úplná domimance (červená) neúplná dominance (odstíny růžové) neúplná dominance (odstíny růžové) intermedialita (přesně růžová – půl na půl) intermedialita (přesně růžová – půl na půl) kodominance (červeno bílé) kodominance (červeno bílé) gamety – jen 1 chromozom → jen 1 alela – stejný poměr gamet, stejná pravděpodobnost spojení gamet při oplození gamety – jen 1 chromozom → jen 1 alela – stejný poměr gamet, stejná pravděpodobnost spojení gamet při oplození

6 dědičnost autozomální dědičnost – znaky kódované na autozomech (nezáleží na původu alely) autozomální dědičnost – znaky kódované na autozomech (nezáleží na původu alely) gonozomální dědičnost – znaky kódované na gonozomech (záleží na původu alely) gonozomální dědičnost – znaky kódované na gonozomech (záleží na původu alely) křížení = hybridizace křížení = hybridizace rodiče = parentální generace (P) rodiče = parentální generace (P) potomci = filiální generace (F) potomci = filiální generace (F) P → F 1 → F 2 → … P → F 1 → F 2 → …

7 dědičnost P: AA x AA P: AA x AA gam: AA F 1 : AA F 1 : AA P: Aa x AA P: Aa x AA gam: A,aA F 1 : AA, Aa F 1 : AA, Aa P: AA x aa P: AA x aa gam: Aa F 1 : Aa F 1 : Aa P: Aa x Aa P: Aa x Aa gam: A,aA,a F 1 : AA, Aa, aa F 1 : AA, Aa, aa P: aa x aa P: aa x aa gam: aa F 1 : aa F 1 : aa P: Aa x aa P: Aa x aa gam: A,aa F 1 : Aa, aa F 1 : Aa, aa

8 Johann Gregor Mendel autozomálně dědičné kvalitativní znaky autozomálně dědičné kvalitativní znaky barva květu (monogenní znak): barva květu (monogenní znak): červená, nebo bílá potomci vždy červená potomci vždy červená → 1. Mendelův zákon o uniformitě (stejnorodosti) F 1 generace P: AA x aa P: AA x aa gam: Aa F 1 : Aa (úplná dominance) F 1 : Aa (úplná dominance) kombinační čtverec kombinační čtverec

9 Johann Gregor Mendel barva květu : červená, nebo bílá barva květu : červená, nebo bílá F 1 (P): Aa x Aa F 1 (P): Aa x Aa gam: A,aA,a F 2 : AA, Aa, aa F 2 : AA, Aa, aa kombinační čtverec kombinační čtverec → genotypový štěpný poměr: 1:2:1 → fenotypový štěpný poměr: 3:1 (úplná dominance) → 2. Mendelův zákon o náhodné segregaci (štěpení) alel a jejich štěpných poměrech v F 2 generaci

10 dědičnost P: AA x AA P: AA x AA gam: AA F 1 : AA F 1 : AA gšp: 1 fšp: 1 P: Aa x AA P: Aa x AA gam: A,aA F 1 : AA, Aa F 1 : AA, Aa gšp: 1:1 fšp: 1 P: AA x aa P: AA x aa gam: Aa F 1 : Aa F 1 : Aa gšp: 1 fšp: 1 P: Aa x Aa P: Aa x Aa gam: A,aA,a F 1 : AA, Aa, aa F 1 : AA, Aa, aa gšp: 1:2:1 fšp: 3:1 (1:2:1) P: aa x aa P: aa x aa gam: aa F 1 : aa F 1 : aa gšp: 1 fšp: 1 P: Aa x aa P: Aa x aa gam: A,aa F 1 : Aa, aa F 1 : Aa, aa gšp: 1:1 fšp: 1:1

11 Johann Gregor Mendel barva a tvar hrachových semen barva a tvar hrachových semen 2 monogenní znaky s úplnou dominancí: 2 monogenní znaky s úplnou dominancí: žlutá (G), nebo zelená (g), kulatá (R), svraštělá (r) P: GGRR x ggrr (dvojnásobní homozygoti) P: GGRR x ggrr (dvojnásobní homozygoti) F 1 : GgRr (dihybridi) F 1 : GgRr (dihybridi) gšp: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 fšp: 9:3:3:1 → 3. Mendelův zákon o volné kombinovatelnosti alel

12 Johann Gregor Mendel 1. Každý znak je kontrolován dvěma faktory. 1. Každý znak je kontrolován dvěma faktory. 2. Faktory pro odlišné znaky se dědí na sobě nezávisle. 2. Faktory pro odlišné znaky se dědí na sobě nezávisle. 3. Faktory se nemísí; jsou buď dominantní nebo recesivní. Jedinci F1 generace jsou všichni stejní – znak odpovídá dominantnímu faktoru. 3. Faktory se nemísí; jsou buď dominantní nebo recesivní. Jedinci F1 generace jsou všichni stejní – znak odpovídá dominantnímu faktoru. 4. Distribuce faktorů v samčí a samičí pohlavní buňce se řídí základními statistickými zákony, které umožňují předvídat zastoupení znaků u potomstva. 4. Distribuce faktorů v samčí a samičí pohlavní buňce se řídí základními statistickými zákony, které umožňují předvídat zastoupení znaků u potomstva. 5. Výsledky křížení jsou stejné, když dominantní charakter náleží samčímu pohlaví a recesivní samičímu a naopak. 5. Výsledky křížení jsou stejné, když dominantní charakter náleží samčímu pohlaví a recesivní samičímu a naopak.

13 krevní skupiny znak podmíněný třemi alelami znak podmíněný třemi alelami I A, I B (dominantní) a i 0 (recesivní) I A, I B (dominantní) a i 0 (recesivní) skupina A: I A I A, nebo I A i 0 (úplná dominance) skupina A: I A I A, nebo I A i 0 (úplná dominance) skupina B: I B I B, nebo I B i 0 (úplná dominance) skupina B: I B I B, nebo I B i 0 (úplná dominance) skupina AB: I A I B (kodominance) skupina AB: I A I B (kodominance) skupina 0: i 0 i 0 (recesivní homozygot) skupina 0: i 0 i 0 (recesivní homozygot)

14 krevní skupiny Může mít 0 + B potomka 0? Může mít 0 + B potomka 0? Jaké potomky mohou mít A + B? Jaké potomky mohou mít A + B? Mohou být rodiče potomků 0 a AB homozygoti? Mohou být rodiče potomků 0 a AB homozygoti?

15 genové interakce Mendelovy zákony neplatí vždy Mendelovy zákony neplatí vždy (štěpné poměry, kombinovatelnost alel) monogenní znaky vzácné → g. interakce monogenní znaky vzácné → g. interakce komplementarita: barva květů u hrachoru – 2 geny komplementarita: barva květů u hrachoru – 2 geny C → enzym pro bezbarvý prekurzor barviva C → enzym pro bezbarvý prekurzor barviva R → enzym pro změnu prekurzoru na modrofi. antokyan R → enzym pro změnu prekurzoru na modrofi. antokyan červená barva květu: je třeba C i R alela červená barva květu: je třeba C i R alela bílá barva květu: recesivní homozygot alespoň v 1 genu bílá barva květu: recesivní homozygot alespoň v 1 genu → fšp: 9:7 místo 9:3:3:1 F2F2 CRCrcRcr CRCCRR m.-f.CCRr m.-f.CcRR m.-f.CcRr m.-f. CrCCRr m.-f.CCrr b í l á CcRr m.-f.Ccrr b í l á cRCcRR m.-f.CcRr m.-f.ccRR b í l á ccRr b í l á crCcRr m.-f.Ccrr b í l á ccRr b í l á ccrr b í l á

16 genové interakce epistáze epistáze jedna alela potlačuje projev druhé jedna alela potlačuje projev druhé recesivní epistáze recesivní epistáze krevní skupiny: Bombay efekt krevní skupiny: Bombay efekt alely I A, I B a i 0 určují jen konec proteinu, alela H kóduje sestavení celé molekuly → hh: nic se nesestaví bez ohledu na přítomnost I A nebo I B alely I A, I B a i 0 určují jen konec proteinu, alela H kóduje sestavení celé molekuly → hh: nic se nesestaví bez ohledu na přítomnost I A nebo I B fšp: 9:3:4 fšp: 9:3:4 dominantní epistáze dominantní epistáze dominantní alela určí fenotyp bez ohledu na druhý gen dominantní alela určí fenotyp bez ohledu na druhý gen fšp: 12:3:1 fšp: 12:3:1

17 genové interakce duplicita duplicita 1 znak – více genů (stejná nebo podobná fce) 1 znak – více genů (stejná nebo podobná fce) evoluční původ genů – duplikace evoluční původ genů – duplikace nekumulativní s dominancí nekumulativní s dominancí k projevu stačí jediná dominantní alela – fšp: 15:1 k projevu stačí jediná dominantní alela – fšp: 15:1 kumulativní s dominancí kumulativní s dominancí 3 stupně projevu: dominantní alela v obou genech, dominantní alela jen v jedno genu, žádná d. alela 3 stupně projevu: dominantní alela v obou genech, dominantní alela jen v jedno genu, žádná d. alela fšp: 9:6:1 fšp: 9:6:1 kumulativní bez dominance kumulativní bez dominance intenzita projevu podle počtu d. alel – fšp: 1:4:6:4:1 intenzita projevu podle počtu d. alel – fšp: 1:4:6:4:1 gametyA1A2A1a2a1A2a1a2 A1A2A1A1A2A2A1A1A2a2A1a1A2A2A1a1A2a2 A1a2A1A1A2a2A1A1a2a2A1a1A2a2A1a1a2a2 a1A2A1a1A2A2A1a1A2a2a1a1A2A2a1a1A2a2 a1a2A1a1A2a2A1a1a2a2a1a1A2a2a1a1a2a2 gametyA1A2A1a2a1A2a1a2 A1A2A1A1A2A2A1A1A2a2A1a1A2A2A1a1A2a2 A1a2A1A1A2a2A1A1a2a2A1a1A2a2A1a1a2a2 a1A2A1a1A2A2A1a1A2a2a1a1A2A2a1a1A2a2 a1a2A1a1A2a2A1a1a2a2a1a1A2a2a1a1a2a2 gametyA1A2A1a2a1A2a1a2 A1A2A1A1A2A2A1A1A2a2A1a1A2A2A1a1A2a2 A1a2A1A1A2a2A1A1a2a2A1a1A2a2A1a1a2a2 a1A2A1a1A2A2A1a1A2a2a1a1A2A2a1a1A2a2 a1a2A1a1A2a2A1a1a2a2a1a1A2a2a1a1a2a2

18 zdroj

19 vazba genů


Stáhnout ppt "Dědičnost základní zákonitosti. dědičnost šlechtitelství šlechtitelství přenos znaků z rodičů na potomky přenos znaků z rodičů na potomky → ? výběr znaků,"

Podobné prezentace


Reklamy Google