Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Competitive Intelligence konkurenční zpravodajství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Competitive Intelligence konkurenční zpravodajství."— Transkript prezentace:

1 Competitive Intelligence konkurenční zpravodajství

2 Co je Competitive Intelligence Competitive Intelligence je souhrn metod jak získávat informace o konkurenci firmy na trhu Competitive Intelligence Business Intelligence

3 Co je to SCIP (www.SCIP.org)?www.SCIP.org The Society of Competitive Intelligence Professionals SCIP je celosvětová nezisková členská organizace pro kohokoliv, kdo se zabývá vytvářením nebo spravováním obchodních znalostí. Založena v roce 1986 a v současnosti má cca 50 poboček po celém světě.

4 Etický kodex CI-profesionálů I.Neustále se snažit zvyšovat respekt a popularitu profese II.Dostát všem platným zákonům, jak domácím tak mezinárodním III.Přesně uveřejňovat všechny relevantní informace, zahrnující něčí identitu a uspořádání, získané z předchozích rozhovorů IV.Mít plný respekt ke všem požadavkům na důvěrnost informací V.Vyvarovat se konfliktům zájmů při plnění úkolů VI.Dávat čestná a realistická doporučení a závěry při vykonávání úkolů VII.Hájit tento etický kodex po celou dobu výkonu profese VIII.Poctivě se držet a řídit strategií, cíly a směrnicemi firmy

5 Podskupiny Competitive Intelligence Technical Intelligence Market Intelligence Competitor Intelligence Customers Intelligence Partner Intelligence

6 Běžné informační kategorie Human ResourcesOperationsManagement/ Executive Profile Quality and skill levels of personnel Attrition and/or turnover rates Labor costs Level of training and development Benefits as a % of total staff costs Labor relations Organizational structure Production capacity Scale and Critical mass Administration capabilities Outsourcing arrangements Overhead costs TQM/ISO compliance SLAs/Service/Pricing Guarantees Flexibility Background checks Personalities Motivations Aspirations Styles Past track records (successes and failures) Depth of managerial talent Compensation packages Outside directors Succession plan

7 Běžné informační kategorie CI CapacityTechnologyStrategy Profile of the unit Reporting relationships Dedicated CI unit? Level of sr. mgt support Vulnerabilities SBU integration Scope of responsibilities Sophistication Tools for CI Deal support function? Business process sophistication Commercial System(s) platforms eCommerce capabilities Proprietary systems Intellectual property and patents Internal development capability vs. reliance on outside providers Outsourcing relationships Positioning of the company Resource allocations Mission, vision and value proposition Goals and objectives Synergies Core competencies SWOT VRIO

8 Běžné informační kategorie Company ProfileProducts /Services Marketing/Sales Name Locations Brief history Press releases Major transactions Key investors SIC code, Industry focus Mission Key Strategies Growth rate Intensity of competition Number of products/services Product/service mix Diversity of product and services capabilities Market share USP, position/customer value Current Growth vectors Size Quality R&D capability No. of employees Sales/employee Segmentation strategies Branding and image Advertising and promotions budgets Key customers Probable growth vectors 4 p’s: price, product, promotion and place (distribution channels) Cost of sales

9 Kde čerpat informace? Information Resources Sales force Marketing Business Intelligence: Databases/CRM Internet Resources Industry studies Market studies Trade publications Press releases White papers Newsletters Product kits Pricing schedules Fact/spec. sheets USP/Branding & positioning Events Tradeshows Seminars Market studies, secondary research RFIs, RFPs Client wins/losses Client defectors

10 Takže to vypadá takhle… reporty webové stránky partnerů webové stránky konkurentů

11 Některé internetové zdroje http://www.justice.cz/or - obchodní rejstřík http://www.justice.cz/or http://www.siscr.cz – státní správa http://www.siscr.cz http://www.tpo.cz - pro ve vztahu k exportní činnosti http://www.tpo.cz http://www.akcie.cz – o českém kapitálovém trhu http://www.akcie.cz http://www.rmsystem.cz, http://www.aspekt.cz, http://www.burza.cz, http://www.direkta.cz - o trhu s cennými papíry; http://www.rmsystem.czhttp://www.aspekt.czhttp://www.burza.cz http://www.direkta.cz http://www.bloomberg.com, http://www.dowjones.com - světové finanční a burzovní informace http://www.bloomberg.comhttp://www.dowjones.com http://www.upv.cz, http://www.stn-international.de, http://www.dialog.com, http://www.questel.orbit.com http://www.stn-international.de/stndatabases o intelektuálním vlastnictví a patentech http://www.upv.czhttp://www.stn-international.dehttp://www.dialog.com http://www.questel.orbit.comhttp://www.stn-international.de/stndatabases http://europa.eu.int/celex, http://www.cordis.lu o informacích právního a legislativního typu http://europa.eu.int/celexhttp://www.cordis.lu http://www.statusa.gov, http://www.czso.cz - statistické informace http://www.statusa.govhttp://www.czso.cz http://www.albertina.cz - ekonomický servis a firemní informace http://www.albertina.cz a řada dalších

12 Software na podporu CI Vyhledávání relevantních informací ve fulltextových zdrojích: Tovek Verity Vizuální analýza a prezentace informací I2 Vyhledávání a porovnávání specifických typů a forem informací Imagis ID 2000 SSA NAME3 Metodika zpracování informací Konzist

13 Ukázka softwaru na podporu CI I2 – diagram vazeb  vztahy mezi objekty, jako jsou lidé, místa, organizace apod.  tok komodit, jako jsou peníze nebo libovolné zboží.

14 Závěrečné shrnutí K čemu slouží CI? Strategický Proces HR a náborový proces Proces vývoje nového výrobku Odbytový a nabídkový Proces Competitive Intelligence Proces

15 Doporučená literatura Christ West, Competitive Intelligence Craig Fleisher, Strategic and Competitive Analysis Helen Burnwell, Online Competitive Intelligence Craig Fleisher, Managing Frontiers in Competitive Intelligence Marie Přibová, Analýza konkurence a trhu www.scip.org www.konjunktura.cz www.competia.com


Stáhnout ppt "Competitive Intelligence konkurenční zpravodajství."

Podobné prezentace


Reklamy Google