Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie kořenů Majka Šmilauerová. Funkce kořenů Primární –čerpání vody a živin –upevnění rostliny v/k substrátu Sekundární –zásobní –propagační –dýchání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie kořenů Majka Šmilauerová. Funkce kořenů Primární –čerpání vody a živin –upevnění rostliny v/k substrátu Sekundární –zásobní –propagační –dýchání."— Transkript prezentace:

1 Morfologie kořenů Majka Šmilauerová

2 Funkce kořenů Primární –čerpání vody a živin –upevnění rostliny v/k substrátu Sekundární –zásobní –propagační –dýchání –syntéza růstových látek –další

3 Primární funkce

4 Prokořenění půdního profilu Hloubka, šířka a hustota Trade off (obsazení prostoru x investice do stavby kořenů, dočasný charakter zdroje)

5 Prokořenění půdního profilu Způsob větvení (kořenová architektura) – délka úseků mezi větveními → hustota větvení – úhly větvení → únik z vyčerpané oblasti půdy

6 Kořenové vlášení

7 Dauciformní kořeny (šáchorovité) Kapilaroidní kořeny (Juncaceae, Restionaceae) „sand-binding“ roots (nemykorhizní jednoděložky, např. ostřice) Kořenové vlášení

8 Proteoidní kořeny „klastrové“ kořeny původně objeveny u Proteaceae, dnes známy u různých druhů z čeledí Betulaceae, Casuarinaceae, Eleagnaceae, Moraceae, Fabaceae a Myricaceae na velmi chudých půdách, příjem P

9 Symbiotické vztahy s vazači vzdušného N  hlízky s mykorhizními houbami  mykorhizy s parazity

10 Symbióza s vazači vzdušného N s aktinomycety Frankia - jednotlivé rody z různých čeledí (olše Alnus, rakytník Hyppophae, driádka Dryas) s bakteriemi Rhizobium - bobovité (Fabaceae), citlivkovité (Mimosaceae), sapanovité (Caesalpiniaceae)

11 Symbióza s mykorhizními houbami I Arbuskulární - houby tř. Glomeromycota s kořeny bylin i dřevin mnoha čeledí –morfologie kořene se zásadně nemění

12 Symbióza s mykorhizními houbami II Ektomykorhiza - houby tř. Basidiomycota a Ascomycota s kořeny asi 2000 druhů převážně dřevin (smrk, borovice, …, bříza, …) –mění se morfologie kořene změny charakteru růstu změny barvy hyfový plášť (a navazující extramatrikální mycelium, rhizomorfy, plodnice )

13 Symbióza s mykorhizními houbami III Orchideoidní mykorhiza Arbutoidní a monotropoidní mykorhiza Erikoidní mykorhiza

14 Paraziti v kořenech Mohou měnit nejen anatomii, ale i morfologii (např. Agrobacterium, nematod Heterodera avenae)

15 Kořeny (polo-)parazitů haustoria

16 Kontraktilní kořeny Buněčný růst a kolaps kontrakce až o 70%

17 Kořeny epifitů a lián Příčepivé kořeny - břečťan Hedera helix Ukotvující kořeny fikusů Úponky - vanilka

18 Zajištění stability v nestabilním substrátu I deskovité kořeny stromů v tropech - fíkus Chůdovité kořeny - r. Rhizophora v mangrovových porostech, pandány, některé naše ostřice (r. Carex)

19 Adventivní kořeny stromových kapradin (např. r. Diksonia, Cyathea) Zajištění stability v nestabilním substrátu II

20 Sekundární funkce

21 Zásobní a propagační funkce Dužnaté kořeny - mrkev (extrémně vyvinutý parenchym sekundárního floemu a xylemu hypokotylu a hlavního kořene), cukrová řepa (anomální sekundární tloustnutí)

22 Ze 17 typů orgánů klonálního růstu 3 jsou kořenového původu: –Kořenové hlízy – 2% našich druhů (např. orsej jarní - Ficaria verna,, tužebník obecný - Filipendula vulgaris) –Propagace rozpadem hlavního kořene – 21% našich druhů (např. jetel luční - Trifolium pratense) –Adventivní pupeny na kořenech – 15% našich druhů (např. jitrocel - Plantago, pupalka Oenothera) Zásobní a propagační funkce

23 Dýchání v zamokřené půdě deskovité kořeny pralesních stromů Dýchací kořeny - pneumatofory (r. Avicennia z mangrovů; aerenchym)

24 Asimilační funkce Vzdušné kořeny epifytů a lián

25 Kuriozity I Kořeny přeměněné v trny - ochranná funkce (palma Chorisia speciosa)

26 Kuriozity II kolenovité kořeny (knee roots) tisovce (Taxodium distichum)

27 „Root morphology“ v současné literatuře Eko-fyziologické studie, reakce rostlin na heterogenitu prostředí, na kompetici, exprese genů Parametry, které jde měřit a porovnávat –hloubka prokořenění –průměry kořenů různých řádů –celková délka nebo povrch kořenů –poměr délky a hmotnosti kořemů (SRL) –hustota a délka kořenového vlášení

28 –počet kořenových primordií nebo postranních kořenů na jednotku délky kořene –počet ekromykorhizních špiček na délku kořene –způsob větvení kořenů (topologické parametry)

29 Podle místa vzniku kořene –tradičně kořeny pravé a adventivní kořeny pravé - růstem a větvením radikuly v akropetalním pořadí adventivní k. - ze starých, druhotně ztlustlých pletiv, ne v akropetalním pořadí, kdekoli na rostlině Popis celých kořenových soustav I

30 Podle podílu „pravých“ a adventivních kořenů - rostliny homorhizické (hl. kořen zaniká, KS jen z adventivních kořenů), alorhizické (KS vzniká větvením hl. kořene, který zůstává zachován po celý život rostliny) a hererorhizické (KS je směsí primárních a adventivních kořenů, jejichž poměr se během ontogeneze mění)

31 Podle vývojového pořadí - Vývojové modely –vychází z růstu KS Popis celých kořenových soustav II –základní jednotka - segment x-tého řádu –  určení pořadí –  různé části segmentu i různé kořeny téhož řádu se funkčně a vývojově liší

32 Popis celých kořenových soustav III Podle způsobu větvení - Topologické (funkční) modely –vychází z funkční podobnosti částí KS (všechny kořenové špičky nebo úseky nesoucí stejný počet špiček jsou si podobné) –základní jednotka - link, místo „řádu“ „magnituda“ (počet špiček, které nese)

33 –KS typu rybí kostry („herringbone“) x dichotomicky větvený KS –topologický model umožňuje určit míru podobnosti těmto extrémům –  neuvažuje celkový rozsah KS –  neuvažuje existenci více typů kořenů v KS


Stáhnout ppt "Morfologie kořenů Majka Šmilauerová. Funkce kořenů Primární –čerpání vody a živin –upevnění rostliny v/k substrátu Sekundární –zásobní –propagační –dýchání."

Podobné prezentace


Reklamy Google