Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 Zajištění regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně

2 2 Otázky 1. Využití objednávky knihovnických služeb v rámci realizace Programu RF v jednotlivých krajích ČR. 2. Zkušenosti z praxe při využití objednávky knihovnických služeb. 3. Efektivnost tohoto způsobu realizace Programu RF.

3 3 Podklady Analýza realizace Programu RF v roce 2002 zpracovaná Národní knihovnou ČR. Dotazník, týkající se realizace objednávky knihovnických služeb – okresy Pardubice, Šumperk, Zlín. Zkušenosti z realizace Programu RF ve Zlínském kraji.

4 4 RF 2002 – objednávka knihovnických služeb (více než 10 % z celkových nákladů na RF)

5 5 Využití objednávky knihovnických služeb v jednotlivých krajích 12 krajů – nákup knihovnických služeb Z toho: 5 krajů - podíl nákladů na nákup knih. služeb - do 1 % z celkových nákladů, 4 kraje - 1 – 5 % z celkových nákladů, 3 kraje - 10 – 22 % z celkových nákladů.

6 6 Dotazníkový průzkum Oslovené kraje: Pardubický, Olomoucký Zlínský. Zpracované dotazníky: region Pardubice /Krajská knihovna v Pardubicích/, region Šumperk /Městská knihovna v Šumperku/, region Zlín /Krajská knihovna F. Bartoše se sídlem ve Zlíně/.

7 7 Dů vody objednávky knihovnických služeb PardubiceŠumperkZlín Využití fungujícího střediskového systému ano Bližší kontakt profesionála a dobrovolného knihovníka ano Znalost místních podmínekano Zapojení většího počtu profesionálních knihoven do systému zabezpečení RF ano

8 8 Typy objednaných služeb (podle standardů RF) PardubiceŠumperkZlín metodická a konzultační činnost, organizace porad, konzultačních dnů ano statistika, pomoc při jejím zpracování ano revize a aktualizace KF - pomoc, vlastní provádění ano

9 Typy objednaných služeb (podle standardů RF) – pokračování PardubiceŠumperkZlín nákup a evidence KF z prostředků obcí a technické zpracování neano jmenné a věcné zpracování KF zakoupeného z prostředků obcí neano nákup, zpracování a distribuce výměn. souborů ano ne poskytování el. dat, aktualizace el. katalogů neanone

10 10 Poznámka Typy služeb, u kterých bylo uvedeno „Ne“, byly v příslušných okresech zajištěny jiným způsobem, nikoli objednávkou knihovnických služeb.

11 11 Realizace objednávky knihovnických služeb PardubiceŠumperkZlín U koho byly služby objednány? u provozovatelů profesionálních (střediskových) knihoven Stanovení hod. sazby za výkon knihov. služeb ne cena služeb stanovena poměrnou částí dle počtu knihoven a počtu obyvatel ano 125Kč/hod. mzdové náklady, pojištění, režijní náklady ano 120Kč/hod. mzdové náklady, pojištění, režijní náklady

12 12 Fakturace objednávky knihovnických služeb PardubiceŠumperkZlín Fakturacečtvrtletněpo uplynutí 1.pol., pak čtvrtletně čtvrtletně Podklady pro fakturaci kopie pokladních dokladů, mzdové rekapitulace kopie faktur výkaz práce s vyčíslením zajišťovaných činností kopie účetních dokladů kopie faktur za knihy zapsané do VF výkaz práce s vyčíslením zajišťovaných činností kopie dokladů evidence metod. návštěv a konzultací

13 13 Kontrola realizace objednávky knihovnických služeb PardubiceŠumperkZlín metodické návštěvy statistické evidence kontrola účetních dokladů porady střed. Knihoven metodické návštěvy statistické evidence zpřesnění evidence pohybu knihovního fondu mezi knihovnami porady metodické návštěvy statistické evidence pololetní a roční zprávy zpracované vedoucími střediskových knihoven jednání s provozovateli místních knihoven porady

14 14 Problémy realizace objednávky knihovnických služeb PardubiceŠumperkZlín pozdní obdržení dotace náročnost přípravy postupně byly získávány zkušenosti, které vedly ke zpřesnění evidencí v zájmu kontrol RF opožděné zahájení výkonu RF některými středisk. knihovnami v důsledku pozdního obdržení dotace náročnost přípravy

15 15 Výhody realizace objednávky knihovnických služeb:  znalost místních podmínek,  operativní řešení problémů,  nepřerušení zavedených vztahů, návaznost na fungující systém,  úzká spolupráce profes. a místních knihoven,  součinnost okresního centra a střediskových knihoven,  zapojení většího počtu profesionálních knihoven do realizace Programu RF, aniž by musel být neefektivně navýšen počet pověřených knihoven.

16 16 Zhodnocení účastníků dotazníkového šetření PardubiceŠumperkZlín Převládaly výhody nad problémy? ano Využití objednávky služeb i v roce 2003? ano

17 17 Ekonomická efektivnost Počet pracovníků na jednu obsluhovanou knihovnu. Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech. Podíl nákladů na nákup knihovnických služeb na celkových nákladech. Podíl nákladů na cestovné na celkových nákladech. Podíl nákladů na dopravu na celkových nákladech.

18 18 Průměrný počet pracovních úvazků na 1 obsluhovanou knihovnu

19 Tabulka 1 - Průměrný počet pracovních úvazků na jednu obsluhovanou knihovnu Průměr ČR Pardubický okr. Pardubice Olomoucký okr. Šumperk Zlínský okres Zlín průměr P,Š, Z 0,0430,0340,0320,0570,0560,0250,0260,038

20 Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %- 2002

21 Tabulka 2 - Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %- 2002 Průměr ČR Pardubický okr. Pardubice Olomoucký okr. Šumperk Zlínský okres Zlín průměr P,Š, Z 34,6321,9827,1938,2436,633,615,8426,54

22 Podíl nákladů na nákup knihovnických služeb na celkových nákladech v % - 2002

23 Tabulka 3 - Podíl nákladů na nákup knihovnických služeb na celkových nákladech v %- 2002 Průměr ČR Pardubický okr. Pardubice Olomoucký okr. Šumperk Zlínský okres Zlín průměr P,Š, Z 4,314,1819,4711,8639,521,5533,2730,75

24 Podíl nákladů na cestovné na celkových nákladech v %- 2002

25 Tabulka 4 - Podíl nákladů na cestovné na celkových nákladech v %- 2002 Průměr ČR Pardubický okr. Pardubice Olomoucký okr. Šumperk Zlínský okres Zlín průměr P,Š, Z 0,80,30,220,350,90,470,010,37

26 26 Poznámka Podíl nákladů na dopravu nebylo možno stanovit z důvodů zahrnutí nákladů na vlastní dopravu do režijních a mzdových nákladů.

27 27 Závěry Převládaly pozitivní zkušenosti. Srovnatelnost systému objednávky knihovnických služeb s jinými formami realizace Programu RF. Příliš krátká doba realizace Programu RF na stanovení dlouhodobě platných závěrů.

28 28 Abychom nezapomněli: Pracuj každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné, cesty mohou býti rozličné, jenom vůli všickni mějme rovnou; Jan Kolár: Slávy dcera

29 29 Poděkování Na přípravě podkladů pro příspěvek se podíleli: PhDr. E. Marvanová, Národní knihovna ČR, P. Kárník, Mgr. B. Bastlová, Krajská knihovna v Pardubicích, Mgr. Z. Daňková, Městská knihovna Šumperk, p.o, E. Peprníčková, ing. J. Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.

30 Zajištění regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb Kontakt: PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace Tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín Tel.: 577 437 117 Fax: 577 439 823 E-mail: friedlova@kfbz.czfriedlova@kfbz.cz


Stáhnout ppt "Zajištění regionálních funkcí formou objednávky knihovnických služeb PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google