Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba skla v raném středověku 6. – 12.stol. po Kr. 6. – 12.stol. po Kr. – území Čech a Moravy postupně osídleno slovanskými kmeny – území Čech a Moravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba skla v raném středověku 6. – 12.stol. po Kr. 6. – 12.stol. po Kr. – území Čech a Moravy postupně osídleno slovanskými kmeny – území Čech a Moravy."— Transkript prezentace:

1 Výroba skla v raném středověku 6. – 12.stol. po Kr. 6. – 12.stol. po Kr. – území Čech a Moravy postupně osídleno slovanskými kmeny – území Čech a Moravy postupně osídleno slovanskými kmeny – pod vnějšími tlaky se kmeny spojují - 10.stol. významný přemyslovský stát – pod vnějšími tlaky se kmeny spojují - 10.stol. významný přemyslovský stát – prolínání kultur a obliba skleněných předmětů -> vznik sklářských dílen – prolínání kultur a obliba skleněných předmětů -> vznik sklářských dílen do pol.9.stol. – sklo je vzácné, pouze drobné ozdoby, korálky a závěsy – sklo je vzácné, pouze drobné ozdoby, korálky a závěsy středohradištní období – prudký nárůst počtu korálků, vzácně zlomky dutého a okenního skla – prudký nárůst počtu korálků, vzácně zlomky dutého a okenního skla 11. a 12.stol. – úbytek korálků a ochuzení jejich tvarového spektra, mírný nárůst úlomků dutého – úbytek korálků a ochuzení jejich tvarového spektra, mírný nárůst úlomků dutého a okenního skla a okenního skla

2 Ozdoby – hlavně v hrobech, ale také v sídlištním prostředí – hlavně v hrobech, ale také v sídlištním prostředí – domácí výroby – korálky s kovovou trubičkou - vzácné – domácí výroby – korálky s kovovou trubičkou - vzácné – nálezy v Čechách – méně kvalitní sklo a jednodušší tvary – domácí původ? – nálezy v Čechách – méně kvalitní sklo a jednodušší tvary – domácí původ? – potulní skláři ? – potulní skláři ?

3 Korálky doby hradištní Nejčetnější kotoučovité (2) Četné jsou příčně členité (15-16) a s barevnou nití (24-30) Typický český tvar (13)

4 Mladohradištní kroužky - prstýnky

5 Duté sklo – méně časté nálezy zlomků – sídlištní prostředí méně často hroby – méně časté nálezy zlomků – sídlištní prostředí méně často hroby – často velká fragmentace – těžko se určuje tvar – často velká fragmentace – těžko se určuje tvar – import západ (Porýní), východ (severní Černomoří), jihovýchod (Sýrie) – import západ (Porýní), východ (severní Černomoří), jihovýchod (Sýrie) Prokázané tvary – nálevkovité poháry (Porýní), nízké číšky plasticky zdobené natavenou nití, nízké – nálevkovité poháry (Porýní), nízké číšky plasticky zdobené natavenou nití, nízké kruhové misky, číšky s taženými kapkami a závěsné lampy (Sýrie) kruhové misky, číšky s taženými kapkami a závěsné lampy (Sýrie)

6 Okenní sklo – různobarevné ploché zlomky původních destiček – různobarevné ploché zlomky původních destiček – nálezy v místech církevních staveb (Mikulčice, Sady u Uh. Hradiště, Olomouc, – nálezy v místech církevních staveb (Mikulčice, Sady u Uh. Hradiště, Olomouc, Stará Boleslav, Pražský hrad) Stará Boleslav, Pražský hrad) – považují se za importy – považují se za importy

7 Drobné užitkové předměty – hladítka na textilie či kůže? – hladítka na textilie či kůže? – polokulovité předměty; průměr 8-9 cm; výška 3-5 cm – polokulovité předměty; průměr 8-9 cm; výška 3-5 cm – téměř na celém území Evropy; hl. západ a sever – téměř na celém území Evropy; hl. západ a sever

8 Mapa výskytu raně středověkých skel

9 Chemie a technologie raně středověkých skel – chemické složení – rtg. mikroanalýza (nedestruktivní) – chemické složení – rtg. mikroanalýza (nedestruktivní) – nejvíce prozkoumány korálky – nejvíce prozkoumány korálky – výrazná různorodost složení raně středověkých skel – výrazná různorodost složení raně středověkých skel – 5 skupin složení – 5 skupin složení

10 Skupiny složení A. sodnovápenatá skla Na 2 O-CaO-SiO 2 – Na 2 O 17 hm.%; CaO 7 hm.%; CuO, CoO, Mn 2 O 3, FeO – K 2 O < 0,8 hm.% - přírodní soda – Porýní – K 2 O > 1,5 hm.% - popel mořských rostlin B. Binární olovnatá skla PbO-SiO 2 – SiO 2 22-27 hm.%; PbO 69-78 hm.%; CuO, Fe 2 O 3 C. Draselnoolovnatá skla K 2 O-PbO-SiO 2 – K 2 O 4-7 hm.%; PbO 63-67 hm.% – K 2 O 9-11 hm.%; PbO 48-52 hm.%; CuO, Fe 2 O 3 – nejmladší produkce D. Sodnoolovnatá skla Na 2 O-PbO-SiO 2 – opakní, nehomogenní, porézní, ostře žluté barvy Pb 2 SnO 4 – nejméně početná skupina E. Chemicky nezařazená skla – K 2 O > Na 2 O; vysoký obsah CaO

11 Vývoj složení skel – sodno-vápenatá (A) – sodno-vápenatá (A) – sodnoolovnatá (D), – sodnoolovnatá (D), – binární (B) a draselnoolovnatá (C) – binární (B) a draselnoolovnatá (C)

12 Sklářské výrobní oblasti v raném středověku 1. Oblast západní – Francie, Nizozemí, S a Z Německo, Velká Británie – Francie, Nizozemí, S a Z Německo, Velká Británie – tradice galská, vliv z Itálie, Španělska a vých. Středomoří – tradice galská, vliv z Itálie, Španělska a vých. Středomoří 2. Oblast středoevropská – Bavorsko, Horní Falc, Čechy, Morava, Durynsko, Dolní Rakousko, JZ Slovensko – střetávají se zde vlivy ze všech směrů 3. Oblast jihovýchodní – Bulharsko, Řecko, východní Středomoří – tradice východořímské říše, vliv starověkých center v Sýrii, Palestině, Mezopotámii a Egyptě Mezopotámii a Egyptě 4. Oblast severovýchodní – Polsko a Rusko – Polsko a Rusko – vliv byzantských sklářů – vliv byzantských sklářů

13 Sklářství období vrcholného středověku – 13. stol. výrazný kulturní a ekonomický vzestup – 13. stol. výrazný kulturní a ekonomický vzestup – impulsem pro zakládání domácích skláren – kolonizace lesnatých horských oblastí – impulsem pro zakládání domácích skláren – kolonizace lesnatých horských oblastí – dřevo – popel – zdroj potaše – dřevo – popel – zdroj potaše

14 Obrazy skleněných předmětů a nádob

15 Tvary skleněných nádob

16 Obrazy skleněných nádob

17

18

19

20 Číše českého typu

21 Obrazy skleněných nádob

22

23 skleněných nádob

24

25

26 Vitrail a mozaika – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – roste rozmanitost výrobků – roste rozmanitost výrobků – výrazná roste spotřeba okenního skla – intenzivní výstavba gotických kostelů – výrazná roste spotřeba okenního skla – intenzivní výstavba gotických kostelů majících stále větší okna majících stále větší okna

27 Vitrail

28 Mozaika


Stáhnout ppt "Výroba skla v raném středověku 6. – 12.stol. po Kr. 6. – 12.stol. po Kr. – území Čech a Moravy postupně osídleno slovanskými kmeny – území Čech a Moravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google