Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rosice – Seslávky Historický vývoj od nejstarších dob Jan Musil Regionální muzeum v Chrudimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rosice – Seslávky Historický vývoj od nejstarších dob Jan Musil Regionální muzeum v Chrudimi."— Transkript prezentace:

1 Rosice – Seslávky Historický vývoj od nejstarších dob Jan Musil Regionální muzeum v Chrudimi

2 Úvod  Rosice svou výhodnou polohou v úrodném Chrudimsku od pravěku přitahovaly nejstarší osadníky. Na katastru obce registrujeme téměř všechny pravěké kultury, které se vyskytují v tomto koutu východních Čech.

3 Mladší a pozdní doba kamenná /6000 – 2000 př. Kr./  Jako první osídlil okolí Rosic zemědělský lid kultury s lineární keramikou. Její nositelé bydleli v kůlových domech o délce až 20 m. Jeden takový byl objeven při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2005.

4 • Sídliště lidu s lineární keramikou v okolí Rosic. • Sekera z Rosic.

5 Mladší a pozdní doba kamenná /6000 – 2000 př. Kr./ • •Zhruba po šesti stoletích byla kultura s lineární keramikou vystřídána novou vlnou přistěhovalců s vypíchanou keramikou, jejíž sídliště bylo objeveno v dolní cihelně. • Typické nálezy z Rosic.

6  Sídliště kultury s vypíchanou keramikou.

7 Mladší a pozdní doba kamenná /6000 – 2000 př. Kr./  Období pozdní doby kamenné nepatří ve východních Čechách k nejprozkoumanějším obdobím. Jako první Rosicko navštívili nositelé kultury lengyelské, jejíž přítomnost dokládá nález sekery ze Synčan. /obr. 1/  Zanedlouho po té byla oblast osídlena kulturou s nálevkovitými poháry, které náleží několik sídlištních objektů v Horní cihelně /obr.2/.  Poslední kulturou pozdní doby kamenné, kterou zde registrujeme, je kultura se šňůrovou keramikou, které náleží dva bojové sekeromlaty. /obr. 3/

8  Mapka osídlení z pozdní doby kamenné.

9 Starší doba bronzová 1800 – 1550 př. Kr./  Po zmatcích na sklonku pozdní doby kamenné dochází k uklidnění situace na území celých Čech. Českou kotlinu a moravské úvaly obsadil lid s únětickou kulturou, jejíž sídliště bylo registrováno na několika místech Rosic.

10  Jeden z typických kůlových domů byl objeven při výzkumu v roce 2005.

11 Doba popelnicových polí /1200 – 450 př. Kr./  Největší intenzity osídlení bylo na Rosicku dosaženo v období komplexu popelnicových polí. Po zániku komplexu popelnicových polí nastal populační regres, který se vyrovnal až během vrcholného středověku  Na katastru Rosic registrujeme lužickou /1200 – 1000 př. Kr./ i slezskoplatěnickou fázi /1000 – 450 př. Kr./.  V obou obdobích bylo na katastru obce zjištěno několik sídlišť a pohřebišť. Vzácným nálezem je lužický keramický depot objevený v cihelně.

12 Lužické obd.  Výběr hrobových nálezů.

13 Slezskoplatěnické obd.  Výběr hrobových nálezů.

14 Keltové /laténské období - 450 př. Kr. -0/  Na sklonku 5. století př. Kr. se na našem území objevují historičtí Keltové, jejichž přítomnost dokládá klasická grafitová keramika točená již na kruhu a typická výzbroj.

15  Výběr keltských ozdob ze Zájezdce a Řestok

16 Germáni • • Po příchodu Germánů na naše území krátce po zlomu letopočtu Keltové odcházejí kamsi do Panonie. Stopy po germánském sídlišti registrujeme severně od Rosic.

17

18 Raný středověk  Ve 2. pol. 6. století pronikají na naše území první slovanští osadníci. Doklady sídliště z 8. – 10. století nacházíme na katastru přilehlých Řestok. V Rosicích je však zachycujeme až v 11. století. Rosice tvořily poměrně rozsáhlý sídelní komplex sestávající se z minimálně pěti sídelních buněk. Ty byly později ve 2. pol. 13. století zceleny do dvou jader – Rosic Vladyckých a Seslávek.

19

20  Výběr raně středověké keramiky.  11. – 12. století

21 První písemné zmínky  po roce 1131 – Seslávky /Sezlauci/  1318 – Rosice /Lucek de Rossicz/  1318 – Zájezdec /Lubsca de Zagiedczie/  1318 – Řestoky /Nicquart de zestok/  1374 – Synčany /in Synczan curia arat./  1376 – Brčekoly /in curia Brczkol/

22 Komorový kachel z rosické tvrze – 2.pol. 15. století.


Stáhnout ppt "Rosice – Seslávky Historický vývoj od nejstarších dob Jan Musil Regionální muzeum v Chrudimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google