Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba železná na našem území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba železná na našem území."— Transkript prezentace:

1 Doba železná na našem území.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

2 Konec pravěku na našem území.
Dobu kamennou postupně vystřídala doba bronzová a železná. Na území budoucích Čech a Moravy přicházeli noví obyvatelé. Nemáme o nich písemné zprávy, proto je nazýváme podle toho, jaké nádoby vyráběli, jak je zdobili,jak pohřbívali své mrtvé.

3 Významným nalezištěm z tohoto období je jeskyně Býčí skála na Moravě.
Bronzová soška z tohoto naleziště.

4 Předměty nalezené v jeskyni Býčí skála.

5 Jak se jmenovali prazemědělci Čech a Moravy ?
Lid s lineární keramikou – zanechali po sobě nádoby zdobené rytými čarami. Lid s vypíchanou keramikou – zanechali nádoby s drobnými vpichy. Lid zvoncovitých pohárů. Lid se šňůrovou keramikou. Lid mohylový – vršil na hroby mohyly. Lid popelnicových polí – své mrtvé pálil a popel ukládal do keramických nádob.

6 Ukázka lineární keramiky.

7 Ukázka zvoncovitých pohárů.

8 Šňůrová keramika.

9 Mohyla – Praha, Bílá Hora

10 Keltové na našem území. Keltové jsou prvním národem na našem území, který byl popsán v písemných pramenech ( 4. – 5. stol. př.n.l. ). Na našem území žil jeden z keltských kmenů – Bójové ( název Bohemia ).

11 Život Keltů. Vynikali ve výrobě a zpracování kovů – uměli zhotovit kvalitní železné nástroje, zbraně, ale také zlaté,stříbrné a bronzové šperky. Zdokonalili další řemesla – zavedli hrnčířský kruh, razili vlastní mince, na oradlo připevnili železnou radlici. Zakládali velká opevněná sídliště – oppida

12 Keltské oppidum.

13 Keltská společnost. Lidé se lišili svým postavením a majetkem.
Nejvýznamější postavení : bojovníci, knížata a tzv. druidové – byli uctíváni i jako soudci a lékaři.

14 Stěhování národů. Probíhalo od konce 4. století n.l.
Šlo o obrovské přesuny kmenů. Na našem území se ocitl národ, který zde již zůstal – Slované. Jejich příchodem končí období pravěku. O příchodů Slovanů vypráví pověst. Víš, jak se jmenuje a kdo ji napsal ?

15 Vylušti rébusy a zjistíš, které národy přicházely na naše území.
É V O T L E K _____________________ É V O J Ó B _______________________ I N Á M R E G _____________________ É N A V O L S _____________________

16 Správné řešení. Na naše území přicházely tyto národy : KELTOVÉ BÓJOVÉ
GERMÁNI SLOVANÉ

17 Doplň věty : Od konce 4. století n.l. probíhalo stěhování ná - - - - .
To způsobilo, že se u nás objevil národ Sl Tím pomalu končí období

18 Proveď kontrolu. Od konce 4. století n.l. probíhalo stěhování národů.
To způsobilo, že se u nás objevil národ Slovanů. Tím pomalu končí období pravěku.

19 Prameny, odkazy. MŰLLER,Oldřich.Dějepis pro 2.stupeň základní školy praktické.1.díl.1.vydání.Praha : Nakladatelství PARTA,s.r.o.,2008.ISBN 978–80–7320–112– 8. File:Mont-Beuvray - 13.jpg. FINOT, Christophe. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Wite Mountain - the tumulus.JPG. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Stridsyxekeramik.jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Beakerculture.jpg. IHLE, Thomas. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Linear pottery culture.jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Byci skaly (Naturhistorisches Museum Wien)1.JPG. LASY. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Bronze statue of a bull (Byci skala).JPG. LASY. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons

20 jméno autora PaedDr. Dana Studničková název projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ ročník Dějepis / 7. ročník pořadové číslo DUM  07 datum   název DUM  Doba železná na našem území metodická poznámka k využití Materiál je přednostně určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( LMP ). Výuková prezentace určená pro frontální výuku - lze využít pro výklad učiva i pro opakování. V závěru prezentace kontrolní úkoly - žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách, společná kontrola. Prezentaci je možné použít i jako předlohu pro zápis učiva do sešitu.


Stáhnout ppt "Doba železná na našem území."

Podobné prezentace


Reklamy Google